onsdag 1 januari 2020

Portföljen 2019: +18 %


Oj vilket börsår för det varit! För den som hållit sig här hemma, i USA, eller på de flesta västeuropeiska börser har det varit lätt att prestera 25-30 % bara genom att följa strömmen. För egen del har det inte varit en lika häftig resa, men jag har ju också hållit mig på börser där det inte dragit lika häftigt. Tittar man på de exotiska börser jag haft exponering mot så är det lätt att förstå:

Nya Zeeland, +30 %
Johannesburg, +8 %
Singapore, +5 %
Filippinerna, +5 %
Indonesien, +2
Malaysia, -6 %

En tråkig slutsats är såklart att jag brutit en fin svit på att slå SIX portfolio index varje år sedan jag startade min nuvarande strategi:

2019 +18 % mot +35,0 %
2018 -2 % mot -4,4 %
2017 + 19 % mot +9,7 %
2016 + 21 % mot +9,5 %

Det ser heller inte ut som att jag slår SEB Emerging Markets, som jag de senaste åren jämfört mig med. Fonden som domineras av/bygger på välkända MSCI Emerging Markets Net Return Index låg den 27 dec på +20 %. Den stora skillnaden där (liksom för andra indexnära emerging markets fonder) är att de ligger tungt mot framför allt Kina (runt 30 %), men även Taiwan, som gått betydligt starkare än de marknader där jag ligger tungt.

Sammanfattningsvis: min rätt så defensiva strategi, med t ex liten andel teknikbolag, och med ett allt tydligare fokus på att minimera risken (och det finns anledning att komma tillbaka till!) har inte varit en vinnare i det här börsklimatet. Tittar man långsiktigt ligger jag +60 % sedan jag började med min nuvarande strategi hösten 2015, vilket är i princip helt lika som SIX portfolio index.

Fotnot. Beräkningen för utvecklingen är gjord med formel för tidsviktad avkastning (TWR) och är jämförbar med t ex Avanzas grafer för utveckling, utdelning inkl och tar hänsyn till insättningar (och uttag). Data hämtar jag veckovis varje veckoslut manuellt, till i september från respektive depå och Avanzas portföljrapport, från mitten av september hämtar jag genom Numbers i Iphone som använder data från Yahoo. Indexdata är hämtat från fondbolagen se.


1 kommentar: