söndag 9 juni 2024

Portföljrapport i juniInte uppdaterat om portföljen sen årsskiftet så det är på tiden! Tittar man på utvecklingen ligger jag ca +10 %. 

Bakom finns en stor spridning med Argent (ZA), Sarantis (GR) och RFM (PH) som de tunga loken. Även lilla Superlon (MY), med produktion av isolering för rör till framför allt AC har vaknat till och ökat med drygt 50 % sedan årsskiftet efter ett antal år som zombie. 

På den negativa sidan ser vi bl a Micro Mechanics (SG), Unicharm Indonesia och Concepcion (PH). Den sistnämnda trots flera riktigt starka kvartal verksamhetsmässigt. Så är det ibland när man håller sig utanför indexen!

Nytt och ökat 

Argent (ZA), ökat. Sydafrikanskt litet industrikonglomerat med stora delar av omsättningen utanför Sydafrika, framför allt i UK. Jag ökade med ett par procentenheter av portföljen i januari och hade tänkt öka mer men då satt kursrallyt igång. Trots det, och trots en allt svagare sydafrikansk rand, har innehavet jobbat sig upp till näst största innehav. 

Primeserv (ZA), ökat. Det lilla sydafrikanska bemanningsbolaget är sedan länge en av mina favoriter med sin starka lönsamhet, starka men lätta balansräkning, och med stora återköp och utdelningar. När tillfällen gavs under våren (i detta inte helt lätthandlade bolag) så ökade jag svagt i ett par omgångar och bolaget är nu tredje största innehav.

Jag har annars under våren startat ett konto hos Interactive Brokers för att komma åt fler marknader (Taiwan och Mexiko). Väl igång så ser det ut att fungera även jag ännu inte blivit riktigt kompis med deras portal. Jag har under våren sedan scannat av den taiwanesiska börsen (eller rättare sagt den ena, benämnd "Taiwan", den andra och något mindre, benämnd "Taipei" som huvudstaden, kommer man inte åt från Interactive Brokers.) Jag håller nu på att ta position i ett mindre och mycket lönsamt verkstadsbolag som jag kommer att skriva om framöver. 

Jag håller också på att ta position i ett mindre franskt företag. Mer om det senare.

Sålt och minskat 

Stemmer Imaging (DE), sålt. Tyskt litet teknikbolag som bygger system inom Machine Vision Technology, dvs system som med hjälp av kameror och mjukvara analyserar t ex avvikelser för ett produktionsflöde. Trots mycket svag utveckling på sista tiden, och som jag uppfattar osäker utveckling i närtid, kom en utdelning på nästan tvåsiffrig direktavkastning. Trots en stark balansräkning säger jag: tveksam kapitallokering och bolaget fick lämna för ett par veckor sedan .

Förutom i Taiwan, där jag förövrigt har en liten lista med intressanta bolag, har jag fortsatt att leta i Sydafrika. Det politiskt osäkra läget nu efter valet, där ANC för första gången förlorade sin egna  majoritet, kan öppna vägar för en mer positiv utveckling. Och redan under våren har elförsörjningen stabiliserats efter år av stora problem. Det finns såklart risker också och utvecklinen kan gå åt fel håll, men att Sydafrikas politiska framtid inte längre avgörs i slutna rum inom ANC är i grunden positivt.

Ja det var läget just nu!

måndag 1 april 2024

Audience Analytics - datadriven prisutdelning till rätt pris?


På jakt efter nya bolag efter att ha sålt på olika fronter, hamnade jag i Singapore, som förde mig till ett mindre malaysiskt bolag noterat under 2022. Jag tycker att det ser intressant ut, och har köpt in mig med cirka 4 %. 

Verksamhet 

Drygt 90 % av verksamheten kommer från utvärdering av företag utifrån olika infallsvinklar och genomförande av ceremonier till de främsta i respektive kategori. Utvärderingarna är helt datadrivna, och görs utifrån enkätsvar och tillgängliga data som sedan jämförs med företagets (växande) databas. Kunden köper inledningsvis rätten att använda utvärderingsverktyget, och kan sedan om man faller väl ut, köpa till deltagande i prisprogram och ceremonier, liksom rätten att få använda prisets namn i sin marknadsföring m m. 

Priserna har namn som SME topp 100, HR ASIA (bästa företag att jobba inom). Företaget äger rättigheterna till huvuddelen av priserna (ca 70-75 % i samband med IPO bedömer jag, och inkl då att man senare köpt rättigheterna till ett ytterligare pris som man tidigare delade ut på licens.). I storleksordningen 20 % av nominerade företag verkar tilldelas utmärkelse. 

Verksamheten inleddes 2002 med jobb- och karriärmässor, ett segment som idag står för mindre än 5% av företagets omsättning. Några år senare började man att ge ut ett par livsstilsmagasin, och 2009 startade man HR Asia Award, som blev det första av priserna. Idag också det störst, och nu utrullat i 15 länder i sydostasien. Ett av de andra prisen, The Golden Bull, riktar sig till kinesiskspråkiga SME:s. Här talar man om drygt 2300 nominerade från totalt fem länder inkl Malaysia och Singapore. Ungefär halva omsättningen (2022) kommer från Malaysia och Singapore, där Malaysia utgör den större delen.


Korta fakta

Storlek: drygt 450 miljoner SEK vid kurs 0,34 SGD

Värdering: p/e 12

Börs: Singapore

Handel: jag har aktierna hos SEB, i vanlig depå. Courtage från 350 kr. Kan även handlas hos t ex Avanza i vanlig depå från 749 kr


Marknad och konkurrens

Det finns ett antal olika aktörer här, och jag ger mig inte in på att värdera bolaget relativt dessa. Styrkorna ligger i antalet användare av utvärderingsverktygen, och antalet företag som man genom åren har värderat. 

Man säger sig ha 75 av Fortune 500-företagen som årligen återkommande kunder, och skriver i en presentation att över 100 av samma grupp företag under de senaste åren har nyttjat deras tjänster. Uppenbart är man en betydande aktör på marknaden. Och man bör också kunna segla på en nätverkseffekt, lite som i sociala medier, när databasen som används för jämförelserna växer, så blir deras tjänster mer intressanta. Tittar man på lönsamheten, med ett ROE på runt 25 % (ojusterat för en inte helt försumbar kassa), så talar den också för att konkurrensfördelar har byggts upp. 

Ägare och ledning

Bolaget ägs till ca 85 % av ett ägarbolag som i sin tur kontrolleras av grundarna, Ordförande/CEO till 60 % och Executive director till 40 %. Free Float ligger således bara på 10-15 % och tittar man på namnen där så talar en del för att det finns familjekopplingar på vissa håll. Free float kan alltså i praktiken vara lägre. Jag ser inte att några fonder är inne i bolaget. Ordförande/CEO är ordförande i vad som verkar vara en arbetsgivarorganisation för SME:s och ledamot i nationell arbetsgivarorganisation (Malaysian Alliance of Corporate Directors). 

Finanser och utveckling

Audience har haft en fantastisk utveckling de senaste åren , men tillväxten saktade in under 2023, och lönsamheten pressades. Det senare förklarar man med högre kostnader när fler priser (åter) delas ut fysiskt. Balansräkningen är extremt stark och lätt och består till stor del av en inte försumbar nettokassa. Kassaflödet är imponerande, även under 2023. 


Risker

Insyn, transparens, vinstdelning. Trots sitt verksamhetsområde kommer bolaget inte särskilt högt på Singapore-börsens Transparency-index, 52 på en 100-gradig skala. 

Det ser också ut som att ledningen ger sig själva vissa fördelar. VD har enligt prospektet en (delvis) prestationsbaserad lön som ger honom 5 % av vinsten före skatt på vinster över 5 miljoner singaporedollar (som man ligger runt). I mina ögon en rätt fördelaktig vinstdelning, framför allt om man fortsätter att växa. Därutöver finns beslut om tilldelning av aktier till de båda huvudägarna, kopplat till vissa prestationskrav. Maximalt handlar det om 1 miljon aktier per år sammantaget under tre år (168 miljoner aktier i bolaget), vilket motsvarar 2,5-3 miljoner kr per år. Viss risk för utspädning alltså. 

Konkurrens och mättnad? Bolaget har lyckats samla ett stort antal kunder, även bland större företag, men hur ser egentligen konkurrenssituationen ut? Utvecklingen för 2023 var långt mycket svagare än föregående år, och även om den svagare marginalen kan förklaras med ökade kostnader när fler priser delats ut fysiskt, är inbromsningen i omsättningstillväxt svårare att förklara. Väldigt lite går att utläsa ur rapporten för helår, och det återstår att se om årsredovisningen (som kommer inom kort) kan ge mer vägledning. 

Sammantaget 

Förutsättningarna ser goda ut, men med bokslutet för 2023 väcktes frågetecken om bolagets styrka. Men sammantaget ett bolag där jag ser stor potential, och till en rimlig värdering, där jag noggrant kommer att följa utvecklingen under 2024. 

söndag 31 december 2023

Gott Nytt År 2024!


Året är sammanräknat, och jag stannade på + 1%. Det är inte en fantastisk utveckling, inte minst när man ser uppdateringarna som trillar in. Så sent som i oktober låg jag lika med SIX Portfolio Return Index. Sedan kom den där typen av rusning som min exotiska portfölj, som befinner långt utanför världens stora index, aldrig följer med i. 

2023 var på många sätt ett kärvt år med hög inflation och stigande räntekostnader. I familjen valde vi redan under 2022 att öka på amorteringen för att få ner lånen. Därmed har sparandet till portföljen nästan helt fått strykas under 2023. Dock har inga uttag gjorts, och portföljen är volymmässigt större än förra årsskiftet, på samma sätt som den varit  vid varje årsskifte sedan jag påbörjade dagens strategi, 2015.

Året som gått

Utdelningarna ökade med 46 % jämfört med 2022, och det är inte nya innehav som bidragit. Bakom det finns bolag som generellt levererar vad som kan förväntas och delar ut utan att tänja på gränserna.


Värderingarna är generellt låga, med p/e-tal som snittar på 12-13, viktat mot respektive bolags andel i portföljen. Sju bolag har värderingar under p/e 10 och sju bolag handlas under eget kapital (p/b<1).

Tittar man på de enskilda innehaven så är spridningen stor.


*Röda och gröna, till/från försäljning/köp. Bolag som såldes tidigt under året eller köptes sent, är inte med i grafen. 

Årets vinnare är utan tvekan MHM automation (NZ) som jag efter ett bud sålde med en vinst på ca 110 % i november. Tätt följd av chokladtillverkaren Delfi (SG/ID) och konservtillverkaren m m RFG Foods (ZA), två livsmedelsbolag som haft ett starkt 2023.

Årets förlorare är nästan lika säkert den indonesiska kakeltillverkaren Arwana Citramulia, som under början av året t o m var det största enskilda innehavet. Efter att allt gått i företagets riktning under 2022 möttes man under 2023 av ökad konkurrens från inte minst kinesisk import, väl beskrivet av Gustav. Dessutom har tullar mot import från Indien och Vietnam fasats ut under hösten. Jag kommer ligga kvar i detta fundamentalt mycket starka bolag, men utmaningarna kan som sagt kvarstå under 2024. Dock ska noteras att de inhemska konkurrenterna sannolikt har en än tuffare situation.

Näst sämst har Micro Mechanics (SG) gått, som tillverkar verktyg för halvledarindustrin. Bolag och kurs följer i regel konjunkturen för halvledare, och där ser vi en svacka. Värt att hålla reda på är dock generationsväxlingar i ledningen och viss exponering mot Kina. 

Funderingar framåt

För mycket livsmedel? En slutsats från de senaste åren är att defensiva bolag, och framför allt inom livsmedel, inte är en garanti för en stabil utveckling. Flera av bolagen, som är beroende av inköp/import,  har haft tuffa år. Jag har därför redan påbörjat arbetet med att bredda mig branschmässigt. Och för livsmedelsbolag, titta mer på hur självförsörjande man är på råvaror. 

Sydafrika. Har blivit lite av mitt favoritland att investera i. Värderingarna är på sina håll galet nedtryckta, framför allt för mindre bolag. Dock är politiken och valutan saker att hålla koll på, och utvecklingen för det egyptiska pundet, och hur det slog mot mitt tidigare innehav Integrated diagnostics, ska inte nonchaleras. Samtidigt har jag tjänat pengar på eller ligger plus på alla sydafrikanska innehav utom två (Shoprite och Bell). För bolag som under lång tid visat hög lönsamhet och tillväxt, och som handlas till värderingar under eget kapital eller kanske runt p/e 5, är de flesta fallgropar redan inräknade. Jag kommer att fortsätta investera i Sydafrika, men titta lite mer på bolag med bredare geografisk exponering

Vill in på fler marknader. Jag skulle vilja handla på fler marknader, och framför allt känns Sydkorea och Taiwan intressanta. Bankerna verkar dock inte särskilt intresserade av att öppna upp fler marknader för småsparare, och det mesta talar för att det kommer att se ut så också under 2024. 

Tankar inför 2024. 

Tittar man på utvecklingen generellt så har vi en period bakom oss med stora uppgångar, och till stor del handlar det inte om bolagens utveckling. Stigande vinstmultiplar håller så klart inte över tid, eller som uttrycktes i en artikel i Bloomberg nyligen: "Decade-Long S&P 500 Bull Surge Is Running Into a Valuation Wall". Det är värt att ha med sig när man ser den ena grafen för mer fantastisk än den andra. 

Dessutom är den politiska osäkerheten stor inför 2024; med val i USA, krig i Ukraina, krig i Mellanöstern, och med ett Kina som blir allt mer auktoritärt och nationalistiskt. Det är en farlig tid vi lever i och det finns skäl att vara försiktig i sina investeringar också av det skälet. Samtidigt är sparkontot för första gången på länge ett reellt alternativ, och vid de värsta scenarierna sannolikt ett bra sådant. 

Samtidigt: slutsatsen är inte alltid självklar när vi pratar krig och fred och enskilda bolag. Food Empire (SG), som säljer kaffe i Ryssland och Ukraina, ägde jag precis innan Ryssland angrep Ukraina. I år står det högst på listan över "best performing stocks" i Singapore, fortfarande med drygt 60 % av försäljningen i Ryssland och Ukraina. Och kursen ligger klart över vad jag sålde för. Logiken i investeringar är inte alltid självklar.

Sammanfattningsvis: jag väljer att tro på framtiden och planerar att stanna på världens (mindre) börser också under 2024.

Gott Nytt År!

fredag 29 december 2023

Portföljrapport - strax före nyår


Ingen uppdatering av portföljen sen i maj, så verkligen dags! Och de sista börserna har stängt och snart har vi också årets utveckling. Men vi väntar med den obligatoriska sammanfattningen av året till nyårsafton, för det behöver också räknas lite och göras ett par grafer. Och nej det är inget kanonår, och framför allt har den exotiska portföljen inte hängt med i höstens race. Valutan har också tyngt med en allt starkare krona. Men mer om det om ett par dagar som sagt. 

Tänkte nu fokusera på det som har hänt i portföljen:

Köpt/ökat: 

Stemmer Imaging (DE), nytt. Tyskt litet teknikbolag som bygger system inom Machine Vision Technology, dvs system som med hjälp av kameror och mjukvara analyserar t ex avvikelser för ett produktionsflöde. Bolaget är största aktör i Europa. Värde och potential för tillväxt tyckte jag mig se, och bolaget är värt ett eget inlägg framöver.

Karoooo (ZA/SG), nytt. Tracking av fordon med större delen av omsättningen i Sydafrika, men med växande verksamhet i Asien. Här finns det mycket matnyttigt att läsa hos Gustav/aktieblogg. Ett teknikbolag som passar bra in i portföljen, och jag har svårt att se bättre SaaS-bolag sett till värdering, skalbarhet och portföljens principer. 

Concepcion (PH), nytt, som är störst i Filippinerna på AC, och också säljer/tillverkar bl a kylskåp. Efter några fantastiska år före pandemin har man inte fullt ut kommit tillbaka, men värderingen är i mina ögon bra och momentumet positivt. Jag köpte under sommaren. Se också inlägg.

Argent Industrial (ZA). Sydafrikanskt litet industrikonglomerat med stora delar av omsättningen utanför Sydafrika, framför allt i UK. Stark utveckling, i kombination med att man värderas som ett sydafrikanskt bolag (under p/e 5) trots att man faktiskt till stor del inte är det. Här ökade jag lite under hösten.

RFM Corp (PH). Dominerande inom glass i Filippinerna (joint venture med Unilever) och även stora inom bl a pasta. Här har jag fortsatt att öka efter en klar förbättring i Q2 och en riktigt bra rapport i Q3. Samtidigt som bolaget kursmässigt står helt stilla och att man nu handlas klart under eget kapital.

Sist men inte minst har jag köpt in mig i ett litet bolag i Singapore, med fantastisk lönsamhet och, tror jag, stor potential. Men jag håller lite på det.

Sålt/minskat:

Integrated Diagnostics (EG), sålt. Egyptiskt bolag som utför medicinsk diagnostik. Fantastiska marknadsandelar och ett mycket starkt bolag. Men här blev det politiska och i synnerhet valutan en för stor börda. Jag sålde trots att jag tror på bolaget, men på kort sikt är de politiska riskerna för stora. 

Straco (SG), sålt. Etablerat i Singapore, men med huvuddelen av verksamheten i Kina, där man driver flera nöjesanläggningar, och framför allt ett akvarium i Shanghai. Trots tider som under och efter pandemin borde inneburit köptillfällen så har man inte köpt något på länge. Sålde pga av för stor Kina -exponering och med fundering om det finns någon sko som klämmer. Och dessutom börjar deras kontraktstider i Kina att gå mot sitt slut.

Scandbook (SE), sålt, tryckeribolag med större delen av verksamheten i Litauen numera, fick lämna portföljen under hösten. Det blev tydligt att bolaget var mycket mer sårbart på sista raden än jag trott. Kan sammanfattas med: för känsligt för svängningar i råvarupris. Jag ser bättre alternativ för pengarna och sålde allt efter ett par svaga rapporter, som jag dessutom tyckte saknade tillräckligt goda förklaringar till den svaga utvecklingen.

MHM Automation (NZ), sålt. Årets grej i portföljen vilket jag redan skrivit om. Över 100 % gav den mig efter ett bud och över 1,5 år. Gjorde lite mitt år. Men mer om det om ett par dagar.

Delfi (SG/ID), choklad, framför allt i Indonesien där man leder marknaden klart. Bolaget har varit lite av ett lok i portföljen en tid, men efter en mycket stark utveckling är det tydligt att man nu bromsar in. Jag sålde av närmare hälften under hösten, men ser fortfarande potential i det lite längre perspektivet, och räknar med att fortsätta ligga kvar.

Sist men inte minst, kassan är 8-9 %, så det finns utrymme för nya case och ökningar framöver. 

Mer inom kort, och tankar inför kommande år!

söndag 12 november 2023

MHM automation - årets roligaste nyhet!

Ett av de där inläggen som funnits ofärdigt som utkast länge! Bolaget har dock legat stabilt i portföljen ca 1,5 år och har utvecklats fint både till resultat och aktiekurs! Så kom budet som nog för portföljen var årets bästa - ett bud med 87 % premie! I veckan som gick lämnade bolaget portföljen.

Som sagt, inlägget blev inte färdigt, men slänger ut det i något uppdaterat skick.

Verksamhet 

Bolaget fokuserade fram tills för några år sedan på cisterner för livsmedelsindustrin, framför allt inriktat mot vin och mjölkprodukter. Det var en verksamhet som inte lyfte och sedan dessa har bolaget helt byggts om. För att bedöma bolaget analyserade jag därför i första hand  beståndsdelarna i det "nya" bolaget, och jag tyckte att det såg mycket lovande ut. 

Företaget beskriver sig idag ha två affärsområden, dels det tidigare, dels det nya som sammanfattas som "automation". Det senare har tillkommit genom i huvudsak tre förvärv, Haden & Custance (2016) som fokuserar på robotar för uppackning av ost (ja precis, det är väldigt nischat), som ett delsteg i osttillverkning. Bolaget är starkt framför allt i USA och ser ut att ha världspatent på det man gör.

Det andra förvärvet Milmeq (2018) med fokus på plattkylar och frysar, som trots en fantastisk marknadsposition i Australien, hamnade i ett trängt ekonomiskt läge och mer eller mindre fick skänka bort verksamheten då man satt fast i höga fasta kostnader. Strax efter förvärvet vände allt på ett sällan skådat sätt. 

Det senaste förvärvet är Wyma, det största av förvärven, som blev en del av bolaget under 2023. Företaget beskrivs som en världsledare inom utrustning för efterhantering av frukt och grönsaker. Förvärvet gjordes med en kombination av nyemission och lån, och jag valde, trots att skuldsättningen blev lite högre än bad jag normalt är bekväm med, att behålla innehavet.

Utöver det finns ett antal mindre , bland annat robotar för äppelplockning. Man har även kompletterat sin ursprungliga verksamhet med ett förvärv som breddar verksamheten.

Jag fokuserade i min ursprungliga analys på Milmeq som jag såg som den största värdeskaparen..

Milmeq. Fokuserar som sagt i huvudsak på s k plattfrysar och kylar med samma konstruktion. Man skulle kunna likna det vid en brödrost med med kylelement istället. Konstruktionen används framför allt för kött men man ser potential i att bredda tillämpningen. Produkten ger enligt deras egna uppgifter en energibesparing på sådär 30 %. Bolaget är inte ensamt i världen om sin produkt men dominerar i Australien där man för några år sedan sade sig ha 90 % alla installationer inom rött kött.

Tittar man på konkurrens på världsmarknaden är de inte ensamma. 

Finanser och utveckling

Utvecklingen, länk till marketscreener

Sammanfattningsvis

Inte min mest typiska investering, men den typ av teknikbolag jag gillar. Dessutom var värderingen klart rimlig, deras förvärvshistoria fantastisk och potentialen i produkterna, dessutom med fantastiska marknadspositioner. Det var kul att fler såg något av detta!

söndag 27 augusti 2023

Concepcion industrial - ska inte kyla ner portföljen


Tog en titt på filippinska börsen igen, och landade på detta bolag: Concepcion Industrial. Tidigare ofta omskrivet, men nu lite i skuggan efter några lite svagare år... Värderingen har dock kommit ner till nivåer nära eget kapital samtidigt som bolaget har en stark position, i ett intressant land, i en intressant bransch. 

Verksamhet

Concepcion bedriver i huvudsak verksamhet inom tre områden: luftkonditionering, kylar och hissar. Kort sammanfattat: för luftkonditioneringar, som för några år sedan dominerande med 2/3 av omsättningen, drivs produktion i joint venture med amerikanska Carrier som också kontrollerar varumärket Toshiba. Samarbetet med Carrier sträcker sträcker tillbaka till 1962, då Concepcion fick en licens att sälja Carriers luftkonditioneringar i Filippinerna. Man bildade senare, under slutet av 1990-talet, ett joint venture som inkl produktion. Concepcion kontrollerar 60 % av den verksamheten och man betalar en mindre royalty för nyttjandet av Carriers tekniska lösningar. Fabrikslokalerna ägs inte, men hyrs av ett bolag som jag uppfattar kontrolleras av Concepcions huvudägare. 

Kylarna som också innefattar egen produktion ägs till 100 % av bolaget. Utöver tillverkning under eget varumärke, tillverkas kylar under varumärket Kelvinator som ägs av svenska Electrolux. Hissverksamheten drivs i Joint Venture med OTIS, och Concepcion kontrollerar 51 % av verksamheten som jag uppfattar inte inkl. någon produktion. Man har också ingått ett samarbete med kinesiska Midea, ett av världens största företag inom vitvaror, som breddar produktutbudet. 


Korta fakta:

Marketcap: 6 miljarder filippinska pesos = 1,2 mdr SEK (vid ca 16 pesos)

Börs och courtage: Filippinerna, från 749 kr hos Avanza i vanlig depå

Värdering: p/e 24-25, p/b 1,3

Direktavkastning: ca 3 %


Marknad och marknadsposition

Luftkonditionering. Den filippinska marknaden skiljer sig från andra länder i regionen och domineras av fönstermonterade system (ca 60 % av enheterna 2019), i huvudsak av enklare typ med fast kompressorshastighet. De inhemska producenterna, däribland Concepcion, förefaller fokusera där, eller har i alla fall gjort det tills helt nyligen. I den senaste årsredovisningen lyfter man dock särskilt fram att man att släppt flera nya varvtalsreglerade system som också är mer energisnåla. Den totala marknaden minskade kraftigt mellan 2019 och 2020, och återhämtade sig sedan svagt till 2021 då det såldes 822 000 enheter i landet. Concepcion har en produktionskapacitet på ca 500 000 enheter per år.  

För ca 10 år sedan (2013) hade bolaget 37 % av marknaden för luftkonditioneringar i Filippinerna, närmast följda av Panasonic med 25 %. En en rapport från 2019 ger varumärken de tre största varumärkena som bolaget marknadsför (Carrier, Condura och Midea) 25 % av marknaden, och då är inte Kelvinator (Electrolux) och Toshiba (Carrier) inräknade då de inte specificeras. Tyvärr är det utifrån bolagets redovisning svårt att räkna om till någon mer färsk marknadsandel då man skär försäljningen enbart i privat och kommersiell för hela sin försäljning. Tillväxten de närmaste åren bedöms till ca 5 %.

Kylskåp. För 10 år sedan hade bolaget en marknadsandel för kylskåp på 25 %, och då tätt följda av Panasonic. Marknaden beräknas växa med 5 % per år de närmaste åren.  

Ägande och ledning

Bolaget ägs till 70 % av familjen Concepcion, samma familj som är huvudägare till livsmedelsbolag RFM som funnits i portföljen ett antal år. VD är i 60-årsåldern och är tredje generationen sedan bolaget bildades i början av 1960-talet. På ägarlistan finns också flera fonder från Grandeur Peak och Swedbank EM small cap, fonder jag håller ett extra öga på


Finanser och lönsamhet

Bolaget har en stark balansräkning med nettokassa och drivs konservativt. Kassaflödet har varit negativt under 2021-2022, bl a pga större lager, men har utvecklats positivt under början av 2023. Lönsamheten (ROE) har sjunkit kraftigt de senaste åren, från 25-30 % eller mer ett par år före pandemin till nu några enstaka procent. Jag uppfattar det som att det inte enbart handlar om pandemin, men mer om det lite längre ner. 

Momentum

Luftkonditioneringarna växte kraftigt under första halvåret, och starkast under andra kvartalet. Totalt växte omsättning i Q2 med ca 20 %, vinsten dock med bara ca 10 %. Marginalerna verkar pressas av hårdare konkurrens och man talar om promotions. Noterbart är också att minoritetsägarnas vinst sjönk, om än marginellt, och där väger joint venture med Carrier tungt. Konkurrensen är helt klart närvarande och jag uppfattar det som om marginalen för luftkonditioneringarna är pressad. 

Risker 

Miljökrav och ökad konkurrens? Bolagets marginaler var vikande redan ett par år före pandemin. Och tittar man i nutid så förefaller konkurrensen tuff. Bolaget har som sagt haft sin tyngdpunkt inom fönstermonterade AC-system med fasta varvtal och i regel större energiförbrukning. Men har man trots VD:s analys av marknaden inte ställt om tillräckligt snabbt mot mer energieffektiva system? Har man lite underskattat utvecklingen mot mer energieffektiva system, och därmed placerat sig i en mindre gynnsam position? Och kan läget bli ytterligare utmanande med större krav på energieffektivitet? Inom ASEAN pågår f n ett arbete med att ta fram gemensamma rekommendationer.

Sammanfattningsvis

Ett bolag med stark historik och långa samarbeten med världsledande aktörer, som har några tyngre år bakom sig. Det märks också i marknadens intresse med en värdering som sjunkit ner mot eget kapital och numera en total avsaknad av analytiker som följer. Även om lönsamheten inte kommer tillbaka till de höjder man nådde ett par år före pandemin, visar de senaste kvartalen på en stark återhämtning, när effekterna från pandemin ebbar ut. Jag tror på att det här kan vara en god investering, behovet av luftkonditionering formligen exploderar i Asien de närmaste årtiondena när temperaturerna stiger och medelklassen samtidigt växer. Här har vi ett bolag med både marknadsposition och starka samarbeten. Varumärkena, samarbetena och närvaron finns där. Och på kort ser jag goda möjligheter för en återhämtning, även för aktiekursen. Jag har köpt in mig mef motsvarande ca 4 % av portföljen. 


tisdag 4 juli 2023

Zimbabwe - och ett företag som heter Cafca


När jag såg en tråd på twitter om Zimbabwes börs kunde jag inte låta bli att återuppväcka ett gammalt inlägg från sommaren 2020 som jag aldrig publicerade...

Zimbabwe har nog inte gått någon förbi. Och framför allt har nog inte många missat den förra presidenten Robert Mogabe, korrumperad och tragisk är nog två ord som beskriver honom rätt väl. Allt började så bra, som frihetskämpe mot apartheidregimen i det gamla Rhodesia, och rätt agerat hade hans historiska eftermäle kunnat likna Nelson Mandelas. Men kort sammanfattat: allt gick fel. Kring millenieskiftet hade det gått så långt att han började expropriera lantegendomar från vita jordbrukare, och det hela slutade med hyperinflation a la Tyskland på 1920-talet, som resulterade i att USD infördes som valuta. Ytterligare några år senare tvingades han själv bort från makten, och många trodde då (eller hoppades?) att detta skulle vara början på något annat - men inte. I slutet av 2018 kastades landet åter in i en katastrof när den zimbabwiska dollarn hastigt återinfördes... Och i juni gick man så långt att USD förbjöds. Därefter lyckades man trycka ner inflationen stegvis, och under 2021/22 var man nere på 20-25 %, men sedan ett år tillbaka har det börjat skena igen, och nu i juni var inflationen 175 %!

Landet styrs fortfarande av Mugabes gamla parti, och mycket talar för att det fortsätter så även efter valet i augusti i år. 

Ett företag som heter Cafca. I mitt letande efter bolag i Sydafrika stötte jag för ett par år sedan på något som först såg fantastiskt intressant ut. Cafca (!): Zimbabwes enda kabeltillverkaren, noterad i Sydafrika. Under alla år med dollar (och det är nästan 10 år, som dessutom sammanfaller med bolagets notering i Sydafrika) hade bolaget tjänat pengar. 

Under större delen av perioden dessutom (inte minst på slutet) med riktigt god lönsamhet, eller ROE en bra bit över 20 %. Och detta trots att bolaget var skuldfritt.  Idag 2023 ser bolaget fortsatt grymt lönsamt ut, tilläggas ska dock att jag inte alls har grottat i siffrorna mer än jag konstaterat att man fortsatt verkar vara skuldfria, vad det nu spelar för roll med dagens inflationstakt...

I Zimbabwe ser bolaget inte exceptionellt billigt ut, och i Sydafrika handlas handlas aktierna sådär vartannat år. Någon lyckosam värdeinvesterare  (?) lyckades dock i mars komma över några aktier till p/e 0,1. Bra jobbat får man säga! Lyckas hen kränga dessa på Zimbabwes börs pratar vi avkastning! 

Skämt åsido, tycker ändå att det finns några lärdomar att ta med. För när allt kommer omkring har uppenbart det här bolaget gjort något rätt: 

1. Det går att tjäna pengar nästan varsomhelst. Kan man tjäna pengar även under Mugabes sista år vid makten, ja då kan man tjäna pengar nästan varsomhelst. Har man bara en god affärsidé, och en ledning som vet vad de gör.

2. De finansiella regelverken och den politiska förutsägbarheten måste finnas där. Och det är många länder som inte lever upp till, inte minst många länder i Sydamerika, och nästan alla i Afrika. 

3. Sydafrika är intressant. De finansiella regelverken finns där, och politiken är hyggligt förutsägbar sedan Ramaphosa tog över som president. Däremot måste man såklart mycket noga följa den politiska och ekonomiska utvecklingen, inte minst den höga skuldsättningen. Samtidigt finns det massor av lågt värderade, framför allt mindre bolag, på börsen  på börsen Johannesburg.