söndag 9 maj 2021

Stora ändringar: A2, Vitreous Glass, Mobruk ut


Det är bara två veckor sedan jag uppdaterade senast, men en hel del har hänt så läge att komplettera! Skulle säga att de senaste två veckorna har varit en av de mest intensiva handelsperioderna på ett par år:

Sålt A2 milk. Först kom försäljningen av A2 milk. Aktien har funnits i portföljen sen 2017 och hade fram till sommaren 2020 en fantastisk utveckling. Sen kom bakslag i försäljningen i Kina, och prognoser som flera gånger sveks. Efter endel analys bestämde jag mig för att sälja. Det som blev spiken var när jag även kunde konstatera att man inte gjort sin hemläxa och satsat på forskningen som i mina ögon är bottenplattan. Det blev ca +20 %. 

Sålt Vitreous Glass som krossar returglas i Kanada. Bolaget har gått starkt på senare tid och har öst ut utdelningar. Kursen har följt med uppåt och jag har funderat på om det var hållbart. Så kom ett pressmeddelande som noterade den stora kursstegringen och rekommenderade aktieägare och potentiella aktieägare att vara försiktiga då bolagets verksamhet dessutom är på väg till mer normala nivåer. Det blev ett lätt säljbeslut och kan summera +35-40 % för försäljningen (sedan 2018) plus ca 10 % per år i utdelning.

Sålt Mobruk. Ett rätt färskt innehav som jag gick in i så sent som i höstas. Jag har ett tag haft vissa betänkligheter sedan ägarfamiljen släppte stora innehav väl billigt, men har känt mig trygg när fonder från både SEB och Swedbank stått på ägarlistan. Sen har det på senare tid dykt anklagelser om oegentligt beteende (inte ekonomiskt), Gustav har beskrivit det väl i sitt inlägg idag  och för mig blev det ett lätt beslut när även SEB lämnat nyligen. Sant eller falskt, jag vill inte ha bolag där sådant här ens diskuteras. +30 % sen i oktober är trots allt ingen katastrofinvestering även om jag hade mycket större förhoppningar här.

Köpt indonesiskt.  Jag har lagt till ytterligare ett indonesiskt innehav, Prodia, som är ledande i landet på medicinsk provtagning. Efter en hel del grävande har jag landat i att det här är mycket köpvärt. För övrigt tajmade jag köpet bättre än någonsin, dagen efter köp steg den tvåsiffrigt på en fantastisk rapport för Q1! En del covid i det men inte bara. Jag har också lagt till ett ytterligare europeiskt innehav, men det får vänta lite.

Kassan är uppe i 17 % så det kommer bli fler köp framöver.  Har några idéer på länder jag vill grotta mer i, bl a Filippinerna där Avanza åter handlar. Tack för det!

söndag 25 april 2021

Portföljrapport: sålt Verkkokauppa, minskat i Kri Kri


Dags att uppdatera om portföljen! Efter några månaders stiltje blev det ett par större försäljningarna i veckan. 

Grekiska Kri Kri som ett tag varit det näst största innehavet redovisade en rapport (helår) som inte fullt ut imponerade på mig. Den inhemska yoghurten går småtrögt och det ser man inte minst på marginalerna som pressas  Dessutom tappade tillväxten för exporten sista kvartalet. Får se om det är en tillfällig svacka. Bolaget är fortfarande näst största innehav även om jag minskat med ett par procent 

En större förändring är att finska e-handelsbolaget Verkkokauppa fått lämna portföljen. Jag tyckte redan i slutet av 2020 att tillväxten på första raden (omsättningen) varit väl svag sett till att man bör vara en stor vinnare på pandemin. För Q1, som kom nu i veckan, växte omsättningen med bara 7 %. Samtidigt har aktiekursen fördubblats sedan i höstas. Jag sålde hela innehavet och gjorde ca +90 % allt som allt på investeringen! Tack Phantas för det fina tipset!
 
Efter försäljningarna har jag nu en kassa på 12 % och den ska handlas ner till 5 %

Andra förändringar:

Har ökat i det lilla kanadensiska bolag jag nämnt tidigare. Det är ett jättelitet bolag med exponering mot livsmedelsindustrin och med en i mina ögon mycket fin värdering. Eftersom bolaget är så litet tänker jag inte säga mer än att mitt innehav ska upp till 4 %. Jag ska också öka i det mindre av de polska innehaven, och vilket bolag det är kommer jag att avslöja vad det lider.

Det nya indonesiska innehavet kan jag dock avslöja att det heter Arwana Citramulia och är ett sällsynt fint kakelbolag (har ni hört det förut? Mitt största innehav är i delvis samma bransch!). Det kommer ett inlägg om ett par veckor. Den senaste rapporten som kom i veckan (helår) var precis så bra som jag förväntat mig.

Annars ja, portföljen har startat året bra med ca +20 % och det handlar om en stark utveckling för nästan alla innehaven. Jag tycker för övrigt att jag har ett par innehav för mycket och en handfull är mindre än ”spärren” på 4 %. Den polska och kanadensiska ska ökas upp till 4 %, Superlon ligger närmast att lämna, men jag funderar även över A2 milk. Unicharm Indonesia och Gotlandsbolaget räknar jag ska växa i skorna igen.

Har inte hunnit gräva så mycket mer än att följa upp befintliga innehav, fortsätter dock titta i Kanada och har en tanke på att grotta på Londonbörsen där det finns endel spännande, också exotiska bolag. Även Asien lockar såklart, men sedan Avanza stängt ner möjligheterna att handla i Malaysia och Filippinerna finns det inte så många börser kvar att titta på.

Det var läget just nu.


måndag 5 april 2021

Inspiration Healthcare - nyfödd förvärvsmaskin


Analys av:  Inspiration Healthcare, ett litet brittiskt bolag inom medicinsk teknik, som funnits i portföljen ett drygt år. Ett ofärdigt inlägg har funnits lika länge, men med flera större händelser sedan dess och en ordentlig uppvärdering, fick det bli en rätt ordentlig uppfräschning. Och min fråga är såklart: håller bolaget fortfarande?

Verksamhet

Företaget säljer och producerar utrustning för neonatalvård, dvs för vård till för tidigt födda barn, och med fokus på intensivvård. Man började som en agentur 2003, och har de senaste åren kompletterat verksamheten med en rad förvärv. Även om man är ett bolag inom medicinsk teknik är man i grunden inte ett forskningsbolag, och man satser även idag lite resurser på egen forskning. Tekniken har man kommit åt genom förvärv och genom samarbeten med universitet och sjukvård. 

2015 förvärvades en ledande producent av värmedynor (Inditherm), som används för att hålla kroppstemperaturen uppe. 2019 förvärvades ett bolag som producerar förbrukningsartiklar för respiratorer (Viomedex) och under 2020 (juli) gjordes det hittills största förvärvet, av S.L.E som tillverkar respiratorer för neonatalvård. Inspiration Healthcare är ett bolag som befinner sig i en stark tillväxtfas, men som visar god lönsamhet, och till en värdering som i alla  fall när jag köpte såg rimlig ut (runt p/e 20)

Korta fakta

Marketcap: ca 1 miljard SEK

Handel: på brittiska AIM (den mindre listan). Finns hos t ex Avanza genom telefonhandel från 20 £ och hos Degiro online. Hittar den inte i Nordeas utbud

Ägande: grundarna (fyra personer) äger tillsammans 20-25 %. 

Värdering: runt p/e 40, men det säger egentligen ingenting. Värderingen är gjord för det kombinerade bolaget, vinsten är nästan utan det senaste förvärvet. Som en indikation skulle dagens värdering och bolagens kombinerade vinst 2019 ge p/e 37 och då har bolaget vuxit.

Utdelning: man gjorde en första jätteliten utdelning 2020, 0,1 % i direktavkastning. 

Marknadsposition och konkurrens

Marknaden för utrustning för intensivvård för förtidigt födda växer stabilt. Prognoserna för tillväxten globalt varierar en del, från 5-6 % per år de närmaste 5-10 åren, till det dubbla. Sett till att ungefär 2/3 av omsättningen finns i Nordamerika och Västeuropa är potentialen såklart enorm i övriga världen, inte minst i Asien där marknaden verkar växa som mest.

Tittar man på marknadsandelen är det inte helt lätt att läsa ut den exakta marknadsandelen om man ser neonatalvård som bransch, därmemot går det att följa för olika "redskap"som varma madrasser eller respiratorer:

- För varma madrasser ser företaget ut att ha åtminstone 10 % av världsmarknaden, kanske mer. Ser man samtidigt till att  man (före det senaste förvärvet) hade den dominerande delen av försäljningen i Storbritannien och Irland (65 %), bör det handla om en betydligt större marknadsandel där. I sina presentationer lyfter man också fram att försäljning skett till alla akuta neonatalavdelningar inom det brittiska sjukvårdssystemet NHS.

- Tittar man på respiratorerna hade S.L.E. en omsättning 2019 på ca 16 miljoner pund, och den totala marknaden  2020 beräknades till 218 miljoner USD. Det ger i storleksordningen en marknadsandel på som mest 7 %, men sannolikt något mindre eftersom jag uppfattar att inte hela omsättningen är respiratorer. Den största aktören hade bara en marknadsandel på 10-11 %, och drygt 10 aktörer delar på drygt 50 % av världsmarknaden

Integrerar vertikalt på fragmenterad marknad. Inom branschen finns ett antal tyngre aktörer, men jag ser inte att samma företag återkommer inom t ex både respiratorer och madrasser, så de verkar ha något unikt här. Och det är som sagt på mycket fragmenterade marknader.

Dessutom har man visat att man kan ta en stark position som inom det brittiska hälsosystemet NHS. I analysrapporter för branschen finns man återkommande med som en av 5-10 ledande aktörer, deras förvärv lyfts upp som något som lyfter dem till att bli en ledande aktör, och i någon rapport exemplifieras också från deras produktutveckling

Tillväxt och lönsamhet

Tillväxten kräver vissa beräkningar, då förvärv gjorts under 2019 och 2020. Dessutom har man haft extraordinära inkomster kopplade till respiratorleveranser under pandemin. Tittar man på februari-juli 2020 steg omsättningen med 77 % eller från 8 till 14 miljoner pund. Av den ökningen var 2 miljoner organisk tillväxt och närmare 3 miljoner omsättning kopplad till pandemin. . Den organiska tillväxten var alltså ungefär 25 % första halvåret och rörelsemarginalen förbättrades justerat för de extraordinära kostnaderna. 

För helåret skriver man i sin uppdatering att förväntningarna har överträffats och angav att omsättningen skulle landa på 36,5 miljoner (senare uppdaterat ytterligare något). Detta ska jämföras med knappt 18 miljoner för Inspiration 2019 och 16 miljoner för SLE, båda helår. Justerat för omsättningen från pandemin och det förra förvärvet är min bedömning att tillväxten för det kombinerade bolaget är åtminstone 20 % för helåret

För lönsamheten krävs en uppskattning, och tittar man på den Ebitda man anger i uppdateringen är min bedömning att ROE kommer att ligga på knappt 20, justerat för ev nettokassa. Ok men inte fantastiskt. 

Förvärvsstrategin

Det här bolaget har förvärv som en del av sin strategi, för att vertikalt integrera segmentet utrustning för neonatalvård, och för att bredda sin geografiska marknad. I det senaste förvärvet har detta helt klart varit en viktig beståndsdel, då det förvärvade bolaget exporterar merparten, inte minst till Asien. Detta till skillnad från det ”gamla” inspiration  som hade nästan hela försäljningen i Storbritannien och resten av Europa. Bolaget jobbar nu med att sy ihop sina verksamheter på de olika marknaderna. 

Även på produktnivå ser det ut att finnas synergier. SLE (förvärvet 2020) rullar nu ut en avancerad och vidareutvecklad form av respirator. Denna kan användas tillsammans med Viomedex (förvärvet 2019) utrustning för enklare andningsstöd (continous positive airway pressure, CPAP) och med fördel säljas tillsammans vilket redan sker. Ett viktigt steg här är att man precis har fått ett godkännande från de japanska myndigheterna för den utvecklade respiratorn, och man har redan fått en inte obetydlig order där. Nu väntar man på godkännande även i Kina. Det svåra är såklart att värdera varje enskild produkt  i förhållande till konkurrenternas alternativ, men åter, den vertikala integreringen bör ge en fördel 

Förvärv är svåra att värdera på kort sikt, och det krävs mer än att det ser bra ut på pappret (vilket detta utan tvekan gör!), men man fick i alla fall pris 2020 av AIM (den lägre listan på Londonbörsen där man är noterad) för årets bästa förvärv. Och deras förvärv nämns som sagt också i någon analysrapport. Så något verkar de göra rätt. Dessutom, man betalade p/e 12 på vinsten 2019 och det förefaller rätt prisvärt.

Patent och forskning 

Som sagt har bolaget inte någon omfattande forskning och utveckling, istället kommer tekniken från förvärven och från samarbeten med universitet och sjukvård. Bland annat kan noteras forskning tillsammans med Karolinska sjukhuset/KI Sverige och en licens från ett större icke namngivet amerikanskt universitet. Man säger i presentationer att man har patent eller exklusiva licenser för sina fem nyckelprodukter. 

Den här delen är helt klart den svåraste delen. Hur bra, hur unika är deras produkter? Vilken höjd har man? Hur skyddar patenten, och hur länge? Hur ser villkoren för deras licenser ut? För att ta en större position än de cirka 5 % jag har nu skulle jag behöva gräva djupare här. Såhär långt nöjer jag mig med att konstatera att bolagets produkter är väl spridda och som sagt att produkterna redan idag  används inom bla den brittiska sjukvården. 

Finanser

Stark balansräkning. Det är ett bolag som är mycket måna om att hålla en stark balansräkning. När man förvärvat har man gått till aktiemarknaden, och gick inte till banken. Det innebär också att det skett en stor utspädning. Jag vet alla inte delar min syn här, men för ett litet bolag av det här slaget är en stark balansräkning avgörande för mitt investeringsbeslut.

Återkommande inkomster. 65 % av bolagets intäkter 2019 var återkommande intäkter, och mer än hälften var engångsartiklar som byts ut mellan patienterna. Det här ger stabila inkomster som gör bolaget mindre beroende av investeringsbeslut inom sjukvårdssystemet. 

Och ni som brukar läsa mina inlägg saknar grafen över kassaflöde, och den utgår just den här gången; tillväxten genom förvärv gör det helt enkelt väldigt svårt att ge en tydlig bild här. Eller med andra ord, den stora utspädningen skulle göra att utvecklingen bli helt missvisande. Kassaflödet är dock starkt ska tilläggas, och man betalade snabbt av det lilla lån som togs i samband med förvärvet. 

Ledning och ägande 

Fyra av de fem grundarna är fortfarande storägare och kontrollerar tillsammans 20-25 %, varav VD och marknadschef  har 6-7 % var. Deras ägande har dock spätts ut på senare år när nyemissioner har gjorts i samband med förvärv. Två grundare till verkar fortfarande vara aktiva i bolaget (eller var det i alla fall för ett år sedan) men har inga ledande positioner och sitter inte i styrelsen.

Sammanfattningsvis 

Sammanfattningsvis ett bolag som på senare tid ser ut att ha manövrerat mycket väl på en fragmenterad marknad med god underliggande tillväxt. Framtidsutsikterna ser positiva ut och man har dessutom en defensiv approach sett till balansräkningen, vilket bör sänka nedsidan. Utvecklingen är inte helt lätt att följa sett till de två förvärven 2019 men det ser ut att ha funnits en organisk tillväxt inom befintlig verksamhet även 2020. 

söndag 7 mars 2021

Att spekulera eller att investera?

Ja vad innebär det att investera? Och vad innebär det att spekulera? Och vad ägnar vi oss åt egentligen, när vi dag för dag, timme för timme kollar vår aktiekurser? Det är en fråga som vi alla bör ställa oss då och då.

På ett teoretiskt plan beror definitionen av spekulation respektive investering såklart på vem man frågar.

Vi börjar hos investopedia:

"The primary difference between investing and speculating is the amount of risk undertaken. High-risk speculation is typically akin to gambling, whereas lower-risk investing uses a basis of fundamentals and analysis."

Så är det såklart, men nej, det är inte huvudet på spiken. För vad är den fundamentala skillnaden? Jag går tillbaka till Margin of Safety jag läste för sådär ett år sedan

"Investors believe that over the long run security prices tend to reflect fundamental developments involving the underlying businesses. "

"Speculators, by contrast, buy and sell securities based on whether they believe those
securities will next rise or fall in price."


Buffet säger ungefär samma sak, och för mig ligger det någonstans där, hur mycket man tittar på det fundamentala, och inte minst på den underliggande verksamheten. Jag tänker att det handlar mycket om att gå tillbaka till det vi förväntar oss av företag, nämligen att generera kassaflöden och bygga värden för sina ägare. Ett bolag som gör det kommer med tiden att värderas av marknaden för sin prestation. Men kanske inte här och nu, kanske inte om ett år eller två heller, men över tid. Den renlärige värdeinvesteraren tar detta att steg till, och söker extremt låga värderingar, men dit behöver vi såklart inte gå för att tala om investering.

Sen är ju självfallet också frågan vad man själv vill. Om man vill ha ett långsiktigt perspektiv men ändå dras med i en kortsiktighet med förhoppningen att kunna maximera avkastningen. I dessa dagar har det varit lätt att hamna där. Eller om man helt enkelt gillar att vara mer av en spelare och det är ett medvetet val. Som investerare kan man utan tvekan  missa avkastning när bubblor byggs upp, men man minimerar framför allt konsekvenserna när det sen smäller. 

Hur tänker jag då? 

Jag har helt klart en dragning åt värdeinvestering men är långt ifrån det renläriga. Jag tror att det alltid finns en fara i att bli fundamentalist i något upplägg. Driver man värdeinvesteringar till sin spets och tittar enbart på extremt lågt värderade bolag är jag övertygad om att man missar mycket av det fantastiska som händer i vår världsekonomi!.

I min portfölj finns bolag med hög kvalitet, som växer och har tillväxtförutsättningar (och konkurrensfördelar!), men som också har en rimlig och ofta låg värdering. Det senare kan handla om att marknaden ännu inte fullt ut har upptäckt att bolaget befinner sig i en megatrend, men kanske oftare att det finns på någon mindre bevakad marknad, eller att det helt enkelt är för litet för de stora fonderna. Jag tror stenhårt på att man ska utnyttja att man är liten! Det finns ingen anledning att köpa indexfondernas dyra kassaflöden! (Även om de såklart ska tilläggas att det krävs att man gör sin analys...)

Så, därför köper jag i regel inte stora bolag på bevakade marknader. Inte dyra teknikbolag i Stockholm eller på Nasdaq. Inte Tesla och Amazon. Jag tänker att marknaden redan konterat in den fantastiska tillväxten i sina prognoser. Rätt eller fel på kort sikt, men i det långa perspektivet kommer marknaden att värdera bolagen för de värden de bygger. Och jag spelulerar inte, jag investerar - eller försöker i alla fall!

Handen på hjärtat - investerar eller spekulerar du?

söndag 14 februari 2021

Evertz - en analys efter att lämnat portföljen

Förra veckan skrev jag om de mindre innehaven i portföljen. Sedan dess har jag sålt ett av bolagen, kanadensiska Evertz som producerar hård- och mjukvara för tv-produktion och distribution, inte minst streaming. Superlon som jag nämnde som högst på säljlistan ligger ännu kvar, och där har jag funderingarna på hur förlusten ska kvittas. Hur som helst, passar på att lägga upp en kort analys om Evertz som jag gjorde för mig själv under den period bloggen låg nere. Har kort uppdaterat under korta fakta, coronaanlys och sammanfattning, men grafer etc är sen i somras. Tänker att analysen ändå kan ha ett värde.

Utgångspunkten är en stark utdelare med tillväxtpotential - håller caset?

Korta fakta:

Land: Kanada
Market cap: 6,5 mdr kr (1 miljard CAD)
Ägare: huvudägare, vd och ordf äger 65 %
Värdering: p/e 18 (t o m september 2020)About Evertz (från redovisning)

Evertz Technologies Limited (TSX: ET) designs, manufactures and markets video and audio infrastructure solutions for the television, telecommunications and new-media industries.  The Company’s solutions are purchased by content creators, broadcasters, specialty channels and television service providers to support their increasingly complex multi-channel digital, and high and ultra-high definition television (“HDTV” and “UHD”) and next generation high bandwidth low latency IP network environments and by telecommunications and new-media companies.  The Company’s products allow its customers to generate additional revenue while reducing costs through efficient signal routing, distribution, monitoring and management of content as well as the automation and orchestration of more streamlined and agile workflow processes on premise and in the “Cloud”.


Styrkor och möjligheter

Verktyg för växande bransch. Intresset för streamingbolag som Netflix är enormt, men för att deras verksamhet ska vara möjlig krävs teknik både för produktion och distribution. Här finns Evertz Technologies, inom både hård- och mjukvara. Vet man inte vilket mediehus man ska satsa på kan det här vara ett alternativ,

Ledande teknik. Företaget förefaller vara teknikledande, och har avtal med t ex Discovery/Eurosport (åtminstone till 2024) och NBC (till 2032) inklusive de kommande olympiaderna. Man har också ett nära samarbete med Amazon web services (AWS) som certifierad partner och har bland annat gjort ett större gemensamt arbete med Discovery för implementering av en molnstruktur som verkar ha varit den första i sitt slag. I början av året fick man också tillsammans med bl a FOX, Discovery, och AWS en prestigefylld Emmy i teknikklassen. Allt sammantaget, de verkar hålla hög klass. Än så länge dominerar dock försäljningen i Nordamerika företagets omsättning, så stor potential finns för expansion!

Lyssnade in den senaste analytikerkonferensen i samband med att man släppte årsrapport t o m 30/4. Man antydde där att konkurrenter med hög skuldsättning har det jobbigt nu och man höll dörrar öppna. Finns det intressanta förvärvsmöjligheter?

VD och ordförande storägare. Ordförande och VD förvärvade bolaget 1997 från grundarna, och har sedan börsintroduktionen behållit sina 65 %. Ägare som tror på sitt bolag helt enkelt.

FinansernaBolaget har ett mycket starkt kassaflöde, och har återkommande byggt upp en stor nettokassa som tömts av i större extrautdelningar, senast i december 2019. Lönsamheten är stark (ROE 21 % helår 2019/20). Balansräkningen är relativt lätt, fastigheterna hyrs (av bolag där det står noterat att två av aktieägarna har ägarintressen), och bolaget har förhållandevis lite Goodwill. Särskilt värt att notera är de förbetalda intäkterna ökar, dvs sannolikt för prenumerationer.

Coronaanalys

Corona slog hårt mot bolaget under våren när man fick både skjuta på och ställa in leveranser. Man kunde enkelt inte installera när verksamheter var mer eller mindre nedstängda. Man har också drabbades  också av att större sportevenemang ställdes in och sköts på, då många investeringar sker i anslutning till dessa. Leveranserna var ungefär hälften så stora i maj 2020 jämfört med motsvarande månad 2018 och 2019. Samtidigt var orderstocken något större.

At the end of May 2020, purchase order backlog was in excess of $94 million and shipments during the month of May 2020 were $16 million.

At the end of May 2019, purchase order backlog was in excess of $90 million and shipments during the month of May 2019 were $33 million.

At the end of May 2018, purchase order backlog was in excess of $85 million and shipments during the month of May 2018 were $32 million.

Tittar man i den senaste rapporten så har omsättningen ökat kraftigt till normala nivåer, men orderboken är fortfarande liten historisk. Sedan dess har man under januari rapporterat en större affär på 21 miljoner CAD.

At the end of November 2020, purchase order backlog was in excess of $106 million and shipments  during the month of November 2020 were $23 million.

At the end of November 2019, purchase order backlog was in excess of $97 million and shipments during the month of November 2019 were $39 million.

At the end of November2018, purchase order backlog was in excess of $103million and shipments during the month of November2018were $38 million


Bolaget sänkte under en period under året sin utdelning, men där är ordningen återställd

Risker och svagheter

De långsiktiga riskerna finns i mina ögon framför allt i att behålla teknikförsprånget. Tillväxten har inte varit fantastisk de senaste åren, även om kassaflödet som sagt är starkt. Att man satsar 20 % på forskning och inte fått större utväxling är min största oro. Är konkurrensen för stor, och kommer man att kunna fortsätta att hålla försprånget? Vinstmarginalen har också krympt. Eller kommer en (positiv) ketchupeffekt utifrån att man bygger ett starkare varumärke? Apropå samarbeten och kunder som jag nämnde tidigare.

Håller man som utdelare?

Man delar ut normalt kvartalsvis som summerar till ca 5 % i direktavkastning/år. Utöver det har man vid två tillfällen de senaste 5 åren gjort större extrautdelningar. Totalt motsvarar direktavkastningen 8-9 % i genomsnitt på 5 år. Och utdelningen är hållbar sett till kassaflödet.

Sammantaget

Jag ägde ca 2,5 % som jag sålde under veckan men bolaget kommer framöver att finnas i småportioner i barnens portföljer. Jag tror fortfarande att bolaget kan komma att uppvärderas framöver. Tycker att bolaget är spännande och har potential, men jag landar ändå i att moaten är för svag och att det finns andra kort som har större potential, både kortsiktigt och långsiktigt. 


söndag 7 februari 2021

Portföljrapport: en flygande start på 2021


Dags att uppdatera! 

En dryg månad av 2021 har gått och året har startat i raketfart. De tre största innehaven Italtile (kakel och badrum i Sydafrika), Kri Kri (yoghurt och glass, Grekland), och Micro Mechanics (verktyg för halvledarindustrin, Singapore) har alla noterat All Time High den senaste tiden, liksom portföljen som nästan ökat tvåsiffrigt sedan årsskiftet. 

Italtile har gynnats av hemmabyggartrenden och uppdateringarna för juli-december har varit fantastiska. Micro Mechanics gynnas av digitaliseringsvågen och har redovisat två fina rapporter. Även Inspiration Healthcare (UK) som är nischade mot neonatalvård har startat året bra, och Vitreous Glas delar ut som aldrig förr. A2 är det tydligaste sänket. 

När man tittar på portföljen nu ser det ut som det finns två grupper; Tre stora och ett stort antal i intervallet 4-5 % eller mindre. Vill poängtera att det är en ren tillfällighet att det har blivit en sådan här skiktning och den har förstärkts av den starka utvecklingen för de stora innehaven, samtidigt som flera av de i det nedre intervallet hade ett kursmässigt svagt 2020.

Nytt/ökat i portföljen: 

- Arwana Citramulia. Indonesisk kakeltillverkare med tydliga konkurrensfördelar har tagit plats i portföljen med ca 5 %. Bolaget har check på alla mina kriterier, och det kommer såklart en analys vad det lider.

-Ett Kanadensiskt microbolag har också tagit plats med än så länge bara några tiondelar av portföljen. Det handlar om ett nischat bolag mot livsmedelsindustrin med väldigt fin värdering. Mer om det också framöver.

-Har också fortsatt att öka i polska Mobruk som för övrigt har återhämtat sig bra efter att man störtdök när ägarna släppte stora  poster på ett bräde. 

Innehaven under 4 %

Lite fokus på de mindre innehaven. Jag har i min investeringsfilosofi satt tumregeln att inget innehav ska vara mindre än 4 %. 

Så här tänker jag kring de under 4 %:

-De två nya ska upp till 4 %

-Superlon (MY): Tillverkar isoleringsmaterial i skumplast (sånt där man också har i sittdynor och yogamattor) för rör som man framför allt använder för AC-installationer. Bolaget är stort i Malaysia, och expanderar bl a i Vietnam där man också startat en fabrik. Jag är tveksam till om bolaget har tillräckliga konkurrensfördelar (och Gustav har avvecklat av den anledningen). Men ser också tecken på återhämtning, och råvarupriserna har fallit. Just nu ligger jag kvar, men det är det innehav där jag ligger närmast sälj. 

-Evertz (CA): producerar hård- och mjukvara för TV-bolagens distribution och produktion, inte minst streamingtjänster. Bolaget hade ett tufft 2020 med Corona som innebar att framför allt större idrottsevenemang ställdes in med följden att TV-bolagen inte investerat i samma uträckning som nprmalt. I slutet av året kunde vi se en återhämtning, men bolagets kurs ligger fortfarande långt under nivån före Corona, men har stigit sen jag köpte i somras. Samtidigt har man en stark kundbas och marknadsposition inte minst i Nordamerika, och jag ser inget strukturellt som förändrat det. Jag är inte säker på att bolaget håller för att vara ett av 15 innehav långsiktigt, men den är undervärderad och just nu får den ligga kvar tillsvidare under 4 %. Ett inlägg finns som jag skrev i somras när bloggen låg nere, lägger nog ut det framöver, men behöver uppdateras lite. 

-Uni-charm Indonesia: noterat dotterbolag till japanskt bolag med samma namn. Störst på blöjor och bindor i Indonesien och med flera intressanta fonder på ägarlistan. Konkurrensen är dock tydlig och det ser ut som man har slirat på marknadsandelarna på senare tid. Det finns också förändringar på marknaden som skulle kunna tala för en ytterligare förstärkt konkurrens. Jag har grottat en del, och räknar med ett inlägg om bolaget. Här lutar jag åt att jag ändå åt att jag vill ha bolaget kvar, med en andel på 4-5 %.

-Gotlandsbolaget: tappade en del under 2020 men är i grunden mycket stabilt. Bolaget är inte noterat, och handlas på Mangold. Hos (åtminstone) Avanza har aktien kunnat handlas elektronisk (med courtage från 119 kr), men sedan en någon tid har köp/säljknapparna inaktiverats, och jag väntar på svar från Avanza, vilket jag gjort ett par veckor inkl påminnelse (varför svarar ni inte Avanza?). Bolaget kommer att ligga kvar och jag kommer (om det går ) att öka till 4 % av portföljen. 

Vad tittar jag på?
Kanada just nu, på småbolag. Och hela listan ska rasslas igenom. Gillar landet och min erfarenhet av kontakt direkt med vd:ar där är också mycket positiv. Kan tänka mig att plocka in något bolag till om jag hittar något intressant. Det som fattas just nu är tid, att leta och analysera, hoppas på mer sådan framöver.

Vad tror du om min portfölj?

söndag 17 januari 2021

Mo-bruk - ESG på polska?


Polen är ny mark för mig, och detta nischade ESG-bolag och familjeföretag blev mitt första fynd!

Verksamheten

90 % av omsättningen kommer från de olika delarna av återvinning. Den som förstår polska kan nog få ut en del av deras film på förstasidan, men jag har fått nöja mig med att läsa: 

  1. Framställning av cementaggregat från oorganiskt avfall som slam från avloppsrening, slagg och aska från förbränningsanläggningar av bl a sopor. Man tar betalt för avfallet och säljer slutprodukten som t ex vägfylllnad. Här har man en egen och patenterad process med ensamrätt till 2031, men bara i Polen. 
  2. Alternativa bränslen. Sopor bearbetas och blir till alternativt bränsle i fast form. Bränslet säljs i huvudsak till en cementfabrik, men kan också användas för t ex fjärrvärme. 
  3. Förbränning av farligt och medicinskt avfall. Är den del där man har vuxit snabbast under 2020, och det handlar som sagt både om farligt avfall (som lim och färg) och medicinskt avfall. I båda fallen sker upphettning och energin används i det ena verket för att torka det alternativa bränslet (som får bättre egenskaper då), och i det andra till att producera ånga som säljs vidare. 

Sammanfattningsvis är man en nischad aktör högre upp i näringskedjan. En aktör som tar hand om avfallet från sopförbränningen (aska osv), och sådant avfall som inte andra delar av återvinningsindustrin klarar av att hantera. Därmed blir inte heller de stora aktörerna i alla delar konkurrenter till bolaget.

Korta fakta 

Ägarbild:  35 % av kapitalet  och 43 % av rösterna kontrolleras av familjen Mokrzyki (före affären 55 % av kapitalet), och drygt 33 % av en polsk fond (Value FIZ).

Notering och handel: Noterad på börsen i Warsava, handlas på Degiro från 5 euro, och på t ex Avanza från 749 kr

Market cap: ca 2-2,5  mdr SEK 

Värdering: p/e 15 (vid kurs 286 zloty)

Saker jag gillar

Mycket starkt momentum. Polen har problem med sina sopor, dels deponeras det allra mesta fortfarande rakt av (2016 42 % mot EU-genomsnittet 24 %), dels har man problem med illegal deponering. På senare tid har man dock skärpt till reglerna. 2017 infördes nationella regler för sortering, och i år skärptes reglerna ytterligare. Avgifterna för deponi har stegvis och kraftfullt höjts, och detta leder till allt större behov av anläggningar som på andra sätt tar hand om soporna och som bidrar till att återvinningen kan öka. I samklang med den utvecklingen har Mo-bruks omsättning och vinst ökat kraftigt. 

Bolaget är inne i mycket starkt momentum - flera större ordrar på senare tid, senast en i slutet av oktober som motsvarar en kvartalsomsättning - och det här ser man i både den enorma tillväxten och fina lönsamheten. Man satsar särskilt på att ta omhand farliga deponier, som uppenbart är ett stort problem i landet. Man säger sig delta i fyra sådan upphandlingar. Man nämns som en av de ledande, men kommer marknadsförutsättningarna att kvarstå på sikt om den växande marknaden lockar fler aktörer att investera?

Patent, forskning, och framtida konkurrensfördelar? Bolaget har som sagt ett patent för framställningen av cementaggregat, dessutom ett annat kopplat till återvinning av farligt/medicinskt avfall, som går ut 2032. Man har också ett antal patent tillsammans med universitet, och ytterligare flera inlämnade. Tyvärr går det inte ur den finansiella redovisningen utläsa hur mycket man satsar på forskning och utveckling. Men det förefaller vara ett bolag som är mycket mer kunskapsdrivet än vad bilderna på hemsidan ger sken av. 

Starkt inhemskt varumärke. Bolaget syns på alla möjliga ställen på polska sidor när det gäller miljö och återvinning, och det är inte svårt att hitta intervjuer med VD (länk på polska, s 38-39, länk på engelska ). Man förefaller ha bra relationer med landets lärosäten, och man har tagit emot stora statsbidrag för sina investeringar. Man har i balansräkningen mottagna bidrag som man kan avräkna avskrivningar från ändå in på 2030-talet. 

Ägande och ledning. Det här är ett utpräglat familjeföretag. Pappa (som också grundade företaget som inledningsvis verkar ha drivits som något som typ enskild firma) är VD, mamma och de tre barnen är vice och de fem utgör bolagets ledningsgrupp. Inte ovanligt att man i ett familjeföretag behåller ett stort operativt inflytande även när man noteras, men här har man inte släppt in någon utifrån. Dock finns en styrelse som förefaller bestå av oberoende personer, och som sett till meriterna ser ut att stå på egna ben.

Ägandet har dock på senare tid förändrats. Ägarfamilj och fond lade under november ut 40 % av kapitalet (i lika stora delar) till i huvudsak institutionella placerare Med på ägarlistan (med mer än 5 %) finns nu också holländska Nationale Nederlanden med 6 %. Tittar man djupare på ägarlistan hittar man också svenska SEB med två fonder (Ryssland och Östeuropa) och en fond från Swedbank (Östeuropa). Här tänker jag att det breddade ägandet och insynen också kommer att bidra till att ytterligare kompetens kommer in i styrelsen, och kanske att ledningen breddas? 

Just själva försäljningen blev dock ingen rolig upplevelse då man gick ner långt mycket lägre än aviserat (200 Pln istället för max 260 Pln), vilket gjorde att aktien dippade ordentligt, från över 300 där jag köpt i slutet av oktober till drygt 200. Fantastiskt kassaflöde, stark balansräkning.
 Kassaflödet har utvecklats på ett sätt som jag knappt har sett tidigare. Balansräkningen är stark och saknar nettoskuld, men är också förvånansvärt lätt vilket bidrar till den starka lönsamheten. Ska man ha koll på något är det fordringarnas som gått över tiden som ökat. 

Risker 

Ökad konkurrens är nog den största risken. Bolaget agerar på en marknad där behovet förefaller stort, men utbudet inte hängt med. Det är alltså återvinnarnas marknad. Som företaget själva skriver kan det här locka till sig fler aktörer, vilket kan bidra till sämre marginaler på sikt. Man är dock mycket optimistiska i närtid, och min egen bedömning är att de närmaste åren kommer vara fina. Då har man dessutom i någon mån konkurrensfördelar genom åtminstone sitt ena patent. 

Skuldsättning och investeringar.
 Just nu har bolaget nettokassa, men man har en historik av hög skuldsättning i samband med investeringar. Man skriver själva (i den senaste kvartalsrapporten) att man inte kommer att skuldsätta sig över nettoskuld/EBITDA=2,5. Med mina mått mätt är det en mycket hög skuldsättning, och en alltför hög sådan. Här har vi ett minus. Samtidigt är det svårbedömt hur stora investeringar som ligger framför dem, även om man ger bilden av att man har kapacitetsutrymme;

"the company may increase the volume of processed waste, responding to the growing market needs, without incurring further significant capital expenditures" 


Däremot uttrycks att man vill expandera till norra Polen och till central- och östeuropa. I flera länder där kan tilläggas att utmaningarna med avfall är än större än i Polen, så det kan mycket väl vara en intressant strategi.

Nya regler, och risk för skadestånd om något går fel? Tänker att bolaget är i en bransch där det kan bli jobbigt om något går fel. Sånt har hänt förr. Regler kan också ändras till företagets nackdel vilket kan få betydande konsekvenser.

Coronaanalys

Inga tecken alls finns på att bolaget har drabbats av coronakrisen.

Sammanfattningsvis

Ett bolag inom ESG, men hög tillväxt och rimlig värdering. Flera större fonder finns på ägarlistan efter att man ökade free float i november, bland annat i ett par av SEB:s fonder. Jag gick in tidsmässigt fel när ägarfamiljen och den andra storägaren sålde till ett lägre pris än väntat (en lärdom jag skrev om i mina nyårskommentarer), men långsiktigt ser det bra ut. Bolaget utgör nu ca 5 % av portföljen. 

Vad tror du om bolaget?