lördag 9 november 2019

Portföljrapport: SCA:s skog uppvärderas, min kassa växerEn månad som gått riktigt bra, trots det tappar jag avstånd till Stockholmsbörsen. Så är det just nu, och även om jag inleder det här inlägget så, är det inget jag fäster särskilt stor vikt vid. Riktigt kul däremot är att SCA kommer att skriva upp värdet på sin skog med det dubbla! Jag var inne på det i våras när jag jämförde SCA och Holmen, men det kom snabbare än anat! Och aktien har såklart följt med uppåt. Det enda smolket är väl att jag inte höjde upp innehavets storlek mer...

Rapporterna för tredje kvartalet (i de rätt få fall mina innehav redovisar per kvartal), har sett helt ok ut, och framför allt har LEM holdings (sensorer, Schweiz) och Micro Mechanics (verktyg för halvledare, Singapore), stigit på sina rapporter.

Bank Rakyat ut, defensiv indonesier in. Bank Rakyat (Indonesen) har lämnat ett par mindre starka rapporter, inte minst har man redovisat en sjunkande räntemarginal. Analytikerna tror att det vänder, när inlåningen åter väntas bli billigare, efter att den blivit dyrare i samband med centralbankens höjningar förra året. Men det var framför allt kraftigt ökande dåliga företagslån som blev spiken. Sammantaget är bolaget inte lika attraktivt som när jag köpte; sämre krediter, lägre tillväxt, men högre värdering. Jag sålde allt med närmare +70 % i avkastning, och därmed lämnade mitt första telefonhandlade innehav portföljen efter nästan 3 år.

Under veckan tog istället ett defensivt livsmedelsbolag från Singapore plats i portföljen, nästan hela omsättningen finns dock i Indonesien, och därmed blir det lite ersättare till Rakyat. Men mer om bolaget om några veckor.

Ökat i Alaris. Sydafrikanska antenntillverkaren Alaris presterar riktigt fint, och inte minst växer det finska dotterbolaget starkt. Militärantenner som bland annat används mot drönare, ligger helt rätt i tiden, något som VD också uttrycker tydligt (se intervju med VD). Trots detta, trots att man är en av de starkare spelarna på området, och trots att bara en bråkdel av omsättningen finns i Sydafrika, så ligger värderingen och stampar kring p/e 5-6. När ska marknaden förstå? Jag har dubblat mitt innehav!

Kassan är just nu uppe i 8-9 %, men planen är att den ska halveras den närmaste tiden.

Fokus på Indonesien har det varit efter att jag sålde Rakyat, och jag skulle gärna hitta något bolag till där. Annars har jag ett par brittiska bolag på listan över djupare analyser, med tanken att det kan bli fortsatt stökigt där med tidigt nyval och eventuell hård Brexit.

lördag 2 november 2019

Bell Equipment - Deeres tunga partner i Sydafrika


Sydafrika är spännande att gräva i; dels därför att man såklart är ingången till Afrika, men framför allt därför att man har ett näringsliv med i stora delar riktigt hög kvalitet. Man har också de regelverk som krävs. Samtidigt har man en stökig och tidvis oförutsägbar politik, en skyhög arbetslöshet, höga skulder, och en mycket stor kriminalitet, förutsättningar som skrämmer bort många investerare. Säkert också kryddat med att många har Zimbabwes felsteg i bakhuvudet. 

Det här har tryckt ner värderingen på många bolag, kanske också när det är mindre motiverat, och framför allt är det många mindre bolag som kommit ner i en värdering som är sanslöst låg. Ja vi talar om p/e-tal under 5 och långt under eget kapital... Kan man i den miljön hitta bolag som också jobbar på en internationell marknad, ja då är det högintressant!

Jag fastnade snabbt för Bell Equipment, tillverkare och försäljare av sådant som dumprar och schaktmaskiner. Bolaget har en historia som går tillbaka till 1950-talet, då och under många år med fokus på innovativa (?) jordbruksmaskiner. Under apartheidåren, och den isolering som följde, blev gruvindustrin under 1980-talet tvungen finansiera utvecklingen av en egen dumper, och det var Bell som gjorde jobbet. När sedan apartheid föll gav man sig ut i världen.


Korta fakta

Market cap: ca 500 mnkr
Direktavkastning: ca 5 %
Handel: noterat i Johannesburg, men kan handlas i Tyskland och ägas i ISK eller kapitalförsäkring 

Det här gör mig intresserad:

Billigt. Prislappen är såklart det som lockar. Ett bolag som handlas under p/e 3 och kring 25-30 % av eget kapital (p/b) är ofta i mycket dåligt skick. När jag ser sådana nyckeltal räknar jag med att få läsa om en ledning som totalt misslyckats, som gjort grova felbedömningar, ja som t o m kanske ägnat sig åt tveksamheter av något slag. Jag räknar nog också med att bolaget finns i en bransch som ligger helt fel i megatrenderna, och som försöker hitta sin väg framåt för att alls överleva. Men det jag hittar här är ett bolag som mår rätt ok, som har en tydlig nisch (dumprar), som har en stark position på hemmamarknaden, och som på senare tid växer.

Värt att notera också är att värderingen historiskt varit långt mycket högre. Tittar man på de senaste 10 åren rör man sig någonstans kring p/e 10-12.

John Deere är storägare. USA-giganten John Deere äger 31 % av bolaget. Att detta välrenomerade storbolag (och Warren Buffets storfavorit!) väljer pyttelilla Bell som sin partner talar för kvalitet. Sannolikt vill man säkra Bells stora distributionsnät i Sydafrika för sina egna maskiner. Nätet förefaller förövrigt vara bland de enskilt största Deere använder. Fram till 2012 distribuerades också Bells produkter i USA som John Deere.

Konkurrenskraftiga produkter. Produkterna ser ut att vara konkurrenskraftiga, och tittar man på de större dumprarna, sådana som lastar 50-60 ton (!),  ja då träder Volvo och Bell fram som de stora aktörerna . Volvo jämför sig också med Bell i sitt produktblad!

Hemmamarknaden. Bell har historiskt dominerat försäljningen av dumprar i Sydafrika, och tittar man på andelen omsättning, så är den oförändrat 45-50 % över tid. Det här talar för att man fortsatt har en mycket stark marknadsposition på hemmamarknaden. Produkterna är tunga, och den lokala närvaron ger en fördel. Dessutom bör företaget gynnas relativt av en svag rand, även om man såklart behöver importera delar och komponenter till sin produktion. Sammantaget: 2018 fanns ca 85 % av rörelseresultatet här. 

Bra momentum. De senaste åren finns en tydligt tillväxt. Det senaste halvåret såg också riktigt fint ut med en tillväxt på 8 % för omsättningen, och mer för vinsten. Och då talar man om att man räknat med mer. 

Det här gör mig tveksam:Kassaflödet hårt belastat av ökat rörelsekapital. Balansräkningen har på senare tid framför allt belastats av ett kassaflöde som inte finansierat expansionen, och det handlar då främst om lageruppbyggnad, dels när man börjat marknadsföra produkter från fler leverantörer, dels för uppbyggnaden av verksamheten i Tyskland. Man talar i den senaste årsredovisningen också om att en svagare försäljning än väntat i Sydafrika också påverkat lagrets storlek, och att man arbetar medvetet för att lagerhållningen ska minska. Men nej, jag gillar inte att skuldsättningen rör sig upp mot nettoskuld/EBITDA=2, även om det handlar om i huvudsak kortfristiga skulder.

Resten av världen? Lönsamheten sammantaget utanför Sydafrika är delvis svag. För resten av Afrika redovisade man förlust 2018, liksom (åtminstone) året före. I Nordamerika och Europa går det helt ok, men inte alls så starkt som i Sydafrika. Monteringsfabriken i Tyskland är dock nystartad (2018), och det kan möjligen vara för tidigt att utvärdera. Men jag ställer mig ändå frågan; är man för liten för att ha hela världen som sin marknad? På en marknad där konkurrensen ändå är tuff.

Konkurrens och cyklisk bransch
Jag tycket att bolaget sammanfattar sina förutsättningar rätt så väl:

"Whilst Bell Equipment has carved out a niche in the global earthmoving equipment industry and continues to strive to be the leading global ADT OEM, the group is cognisant of its dependence on this product, which is exposed to the commodity cycles."

Och som sagt, bolag som Volvo och Caterpiller är inte att leka med... Utvecklingen visar också att man är mycket konjunkturkänsliga. Finanskrisen slog hårt mot bolaget. 

Sammanfattningsvis. Ett bolag som inte lever upp till allt jag önskar, men ett bolag med med stora världen, starka produkter, och med ett positivt momentum på senare tid. Till stabiliteten kan också läggas att man delar ut sedan några år tillbaka, och ger en direktavkastning på runt 5 % trots att man bara delar ut en bråkdel av vinsten. Såklart tack vare den extremt låga värderingen. Lite sökning på bolaget ger för övrigt träffar på fler som gör samma analys som jag: det här bolaget är kraftigt undervärderat. 

Tilläggas bör att det för ett par veckor sedan kom ett pressmeddelande om att man förhandlar om att bredda ägandet i ett av dotterbolagen, riktat mot svarta. Det här verkar vara något som ger fördelar på hemmamarknaden, och är en del i landets ambition att minska de skillnaderna som lever kvar efter apartheid. Dock varnar man ägarna för att handla med aktien just nu - men är det bra eller dåligt? Inte självklart.

Man slåss med Volvo om att vara bäst på de allra största dumprarna, och man har Deere som storägare. Båda delarna ger någon slags kvalitetsstämpel. Jag kunde inte låta bli, och köpte en post. I Tyskland där den faktiskt också handlas trots sin ringa storlek, och den går att ha i en KF eller ISK.

Vad tror du?

lördag 19 oktober 2019

Så här letar jag bolag - och vad ska jag göra utan Morningstar?


Livskris kan låta förmätet i sammanhanget. Men för profilen Framtidinvesteringen, i rollen som fritidsinvesterare, är det precis så det är. Jag har sedan jag började med nuvarande strategi för sådär 4 år sedan, konsekvent använt mig av Morningstars öppna och (oftast) tillförlitliga data, med 10 års historik på omsättning, vinstmått och många finansiella nyckeltal som ROA och ROE. Och inte minst, med siffror för alla de marknade jag tittar på! För mitt lite okonventionella upplägg, där jag (ofta) går igenom listor från A-Z, är det här underlaget helt nödvändigt.

Så här ser min analysprocess i stort ut:

1. Sorterar bort branscher jag inte är intresserad av. Ibland framgår det av listan jag använder, ibland krävs sökning. Är det ok mot kriterierna, går jag vidare och tittar på det finansiella. 
2. Börjar med den här bilden. Tittar på omsättningens utveckling, marginalerna, lönsamheten mm. Ser den långsiktiga utvecklingen stark eller i alla fall stabil ut är det första check. Redan här kan man se om bolaget är cykliskt, och få en känsla för konkurrensfördelarna genom bolagets lönsamhet (ROA och ROE). 

3. Jag tittar på värderingen, som p/e och p/b. Om ok i förhållande till (1) och (2) går jag på femårig utveckling för kassaflöde och balansräkning.  Hur ser skuldsättningen ut? Klarar kassaflödet att betala tillväxten och andra investeringar? Är utdelningen hållbar sett till kassaflödet? Är några av de centrala frågorna. Är det check också här...

4. ...blir det djupdykning i bransch och marknad, trender, läsa årsredovisning, titta på ägarstruktur, etc. Bollar ofta av med andra bloggare, t ex Gustav. Skulle gissa att åtminstone 90 % av de bolag som klarat steg 1-3 faller bort här.

Så här vill jag fortsätta att jobba, men Morningstar ger mig inte längre det underlag jag behöver. Inte ens om jag betalar, tror jag. Alternativ som GuruFocus är på tok för dyra. Börsdata täcker inte alla marknader jag jobbar på. Har letat och letat men jag hittar inte det jag behöver. 

Någon som kan hjälpa? 

fredag 18 oktober 2019

Frågesporten: rätt svarVi har en vinnare! Ett helt rätt svar kom in,
grattis till twittraren Winter!

1. Vilket inlägg har haft flest läsare?

Rtt svar:  SCA eller Holmen - undervärderad skog och mycket på köpet. Vilket skogsbolag ska jag välja?

Twitterenkäten gav alltså rätt svar!

2. Vilket av mina innehav har en koppling till bilden i början av inlägget?

Rätt svar: Straco

Bolaget från Singapore äger det jättelika pariserhjulet Singapore Flyer som kan ses i stadssilhuetten.

3. Vilket av mina innehav sedan blogg-start har gått bäst? 

Rätt svar: A2 Milk, +152 %. 

Tittar man på det första köpet är set mer än en fyrdubbling, eller en uppgång på över 300 %. Detta halverades dock efter några månader, och jag har sedan åter ökat. HDFC bank kommer på en god andraplats med +135 % i totalavkastning. Och då har jag köpt och sålt vid några tillfällen.

(Siffrorna är från förra helgen då frågorna också ställdes)


lördag 12 oktober 2019

200 inlägg - 200 till?


Det som började som en liten semesterövning sommaren 2016, har bara fortsatt, och nu finns det 200 st postade inlägg!

Kul: oftast, och framför allt när man får matnyttiga kommentarer, och hittar trevliga kontakter. Segt: när man skriver ett som man tycker genomarbetat inlägg om något exotiskt bolag, och snart inser att 10 rader om Koti Pizza i Mariehamn ger fler läsare (!).

Roligaste minnet! Var när Stefan Thelenius utsåg Framtidsinvesteringen till årets blogg 2016 . Jag glömmer aldrig heller när bloggen, några veckor gammal, en eftermiddag hade haft sådär 500 besökare, från tidigare kanske en handfull. Det var Gustavs aktieblogg som skrivit en blänkare på Twitter! Tack till  er båda, utan er hade bloggen aldrig fått så bra spridning!

Hur har inläggen förändrats? Jo en hel del. Mina första inlägg innehåller en del makro (befolkningsutveckling, politisk utveckling osv) och analys av bolagens nyckeltal, finanser och historik. Och det beskriver nog rätt bra hur jag tittade på bolag då. Det som har kommit till är framför allt sådant som marknadsposition, konkurrensfördelar, ägarbild, förtroende för ledningen, och ett tydligare fokus på bolagens svaga punkter. Mina analyser idag är betydligt djupare än när jag startade, och mina köp- och säljbeslut är ofta längre processer än 2016. Omsättningen av innehav och har också minskat ordentligt de senaste två åren. Sen är mycket sig likt, inte minst min grundfilosofi. 

Inläggen växer ofta fram, först med några rubriker, med starka och svaga sidor, som sedan fylls på och blir till fylligare och fylligare text. Ibland får det ligga till sig. Ibland köper jag innan jag lägger ut, ibland inte, och ibland lägger jag ut även när jag bestämt mig för att inte köpa, när jag tycker att analysen är för genomarbetad för att bara ligga i en ”skrivbordslåda”. Andra inlägg som är mer allmänt reflekterande, kommer i regel spontant, och blir rätt så omgående till nästan färdig text. En bra tråd ska skrivas ner direkt!

Massor har hänt i portföljen sedan bloggen startade i juli 2016. Bara ett innehav finns kvar: HDFC Bank, inköpt i dec 2015. Då ett av få exotiska innehav, nu ett av många. Nedan hur portföljen såg ut i oktober 2016. 

Då stod Sverige, Kanada och USA för drygt 3/4 av portföljen i ungefär lila stora delar, idag står Nordamerika och Europa för runt 30 %. Tittar man 1 år senare så har en hel del hänt, men väldigt lite finns ändå kvar idag. Det är först det senaste dryga året som omsättningstakten av innehav har saktat in.Frågesport!

Inget firande utan frågesport såklart.
Några frågor att klura på, vinnaren  kan bjudas på en öl på Gustavs nästa aktiepub :-)

1. Vilket är mitt mest lästa inlägg? Ledtråd: något av dessa 4 är det: https://twitter.com/framtidsaktier/status/1183371798513147905

2. Vilket av mina innehav har en koppling till bilden i början av inlägget?

3. Vilket av mina innehav sedan blogg-start har gått bäst?

Svar senast på fredag 18/10 kl 18, i kommentarsfältet eller till framtidsinvesteringen@gmail.com

200 inlägg till? Jag har kört ett inlägg i veckan sedan jag startade, med undantag för en kortare period när jag saktade in. Flera gånger har jag bestämt mig för att lägga ner, men sen har det aldrig blivit så. Det finns liksom alltid något inlägg till att skriva! Och inte minst, det är ju kul att skriva! Så, vi kör väl på, 200 inlägg till?

Och sist men inte minst, stort tack till er alla som läser och kommenterar!

lördag 5 oktober 2019

Portföljrapport: SCA får vänta, och kassan växerInte mycket har hänt i portföljen sedan jag uppdaterade senast för en månad sedan. Utvecklingen står och stampar kring +10 % och portföljen följer inte med index, vare sig upp eller ner. En större bred nedgång som förra hösten, skulle sannolikt vara relativt sett bäst för portföljen!

Koda ut. Som jag skrev i inlägget om möbeltillverkaren från Singapore för några veckor sedan, åkte bolaget snabbt ur portföljen. Jag köpte framför allt utifrån att bolaget med tillverkning i Vietnam och Malaysia skulle bli en vinnare på handelskriget. Den senaste rapporten var tydlig både i siffror och text att den bedömningen inte var rätt, och då var det bara att sälja. Pengarna ligger nu i kassan som är uppe i närmare 5 %. Och på den nivån ska den få ligga den närmaste tiden. 

Den "hemliga" Sydafrikanen heter Bell Equipment, och tillverkar tyngre schaktmaskiner, och framför allt dominerar man Sydafrika. Värderingen är extremt låg, man visar en fin tillväxt, samtidigt som man också har en mycket intressant ägarbild. Men mer om bolaget om några veckor. 

Ökning i SCA får vänta. Jag tittar som alltid på de innehav som ligger under min spärr på 4 %.  Sca har stigit kraftigt sedan jag gjorde min större ökning i juni. Rapporten för Q2 var ok men inte mer. Jag behöver gräva mer i bolaget, och det får bli efter Q3-rapporten. Den sydafrikanska antenntillverkaren Alaris Holdings kom med en fin rapport, men börsen har inte reagerat positivt. Jag är sugen på att öka, men samtidigt tveksam till mer Sydafrika, även om bara en bråkdel av försäljningen finns där. Dessutom är det den finländska delen av bolaget som går starkast. 

Just nu tittar jag på Londonbörsen. Jag vill  utöka min lista med intressanta bolag för läget att landet kraschar ut ur EU. Ja det som kallas en hård Brexit. Ett par intressanta kandidater har tillkommit. Jag tittar också på ett defensivt bolag från intressanta Egypten, som går att handla i London. Räkna med ett inlägg om det framöver. 

Annars brottas jag med att inte längre komma åt Morningstars användbara finansiella data. Mitt sätt att leta bolag bygger mycket på just den breda och långa statistik som gått att komma åt hos Morningstar, gratis. Men mer om också det i ett kommande inlägg.

Det här var inlägg 199 - nästa vecka firar jag 200. Läge att fira och titta tillbaka!

söndag 29 september 2019

Istället för Google och Yahoo:s finansdata - Numbers i iPhone/iPad


Många har nog tidigare använt Googles eller Yahoos ark för att hämta aktuell kursdata mm. När de alternativen sedan ett bra tag inte finns tillgängliga, har det inte varit helt enkelt att hitta alternativ, i alla fall om man inte vill betala skjortan.

Av en ren tillfällighet hittade jag under sommaren mitt alternativ: appen Numbers i min iPhone och iPad, som funnits där länge, men med möjligheter jag inte hade en aning om. Appen har nämligen en funktion som automatiskt hämtar aktuell aktiedata från Yahoo, eller närmare bestämt efter börsstängning. Tidigare har tydligen data t o m hämtats kontinuerligt. Valutakurserna hämtas däremot kontinuerligt. Datan kan man sedan använda i motsvarande ett excel-ark. 

Riktigt bra är också att nästan alla tillgängliga exotiska börser går att få fram, t ex Indonesien och Malaysia. De enda börserna i min portfölj som inte finns tillgänglig är Filippinerna, och med Grekland har det periodvis varit problem att hämta hem data.

Den data som hämtas:


Det är också möjligt att hämta historiska data, både för aktier och valuta.

Jag tycker det här är suveränt, och det har hjälpt mig att hitta ett upplägg för att dagligen följa portföljens utveckling och sammansättning inkl. valutaförändringar. Särskilt värdefullt när man som jag har portföljen spridd.

Kände du till? Har du testat?