torsdag 25 november 2021

Primeserv - värdeinvesterarens skolboksexempel?

Det här inlägget om det lilla sydafrikanska bemanningsbolaget Primeserv har legat nästan färdigt ett tag så lägger ut det! Till helgen blir det en portföljuppdatering.

Verksamhet
Bolagets verksamhet domineras av bemanning och rekrytering nischat arbetaryrken (Blue Collar), långt över 90 % av omsättningen finns där (2019). Resterande finns inom konsulttjänster, träning etc. Tyvärr slutade man rapportera som två olika segment 2020. Hittar några men inte så många recensioner från (tidigare) som jag uppfattar som generellt positiva sett till branschen, inte minst uttrycker man positiva erfarenheter om arbetsmiljön och ledningen men flera konstaterar också att bolaget inte växer vilket ger mindre möjligheter. 

Korta fakta

Marketcap: 70-80 miljoner sek
p/e: ca 4
Börs: Johannesburg, Sydafrika, från 350 kr hos SEB och 749 kr hos Avanza och det är vanlig depå som gäller.

Marknad
Jag har inte gjort någon djupare analys av bemannings- och rekryteringsbranschen i Sydafrika. Eftersom caset handlar om mycket låg värdering för ett stabil bolag har jag nöjt mig med att konstatera att man har en stabil och långsamt växande omsättning med en god lönsamhet. Man har också klarat coranaperioden mycket bra sett till de extrema förutsättningarna. Lönsamheten är mycket god och ligger runt ROE 15 % de senaste åren, men något lägre (knappt 10 % under det senaste hela verksamhetsåret). Då ska tilläggas att det gjordes en inte obetydlig nedskrivning för ett av dotterbolagen.


Finanser
Stabil balansräkning utan nettoskuld och en betydande nettokassa. Balansräkningen är dessutom mycket lätt och ser ut som för ett IT- eller konsultbolag (vilket man ju faktiskt är!). Kassaflödet är stabilt och finansierar  det som ska finansieras och lite till. Ledningen har inte dragit iväg med skuldsättning för att expandera. Och man har ett enormt fint fritt kassaflöde de senast åren med undantag för 2019 då fordringarna ökade kraftigt. Även det senaste halvåret (ej med i bilden) ser mycket bra ut.

Värdering och avkastning 
Värderingen p/e 4 motsvarar bara halva bolagets egna kapital (p/b). Ett annat sätt att beskriva det är att kassan motsvarar 0,59 rand per aktie och fordringar minus leverantörsskulder 1,16 rand per aktie. Aktien handlas till 1,05 rand (24/11).  Fordringarna ser för övrigt stabila ut även om vissa avskrivningar fått göras under 2020 men inte 2019. 

Extremt låg värdering för en riktigt lönsam verksamhet helt enkelt.. Tittar man på track record så har det egna kapitalet vuxit stabilt, och kursen har följt med uppåt.


Dessutom har betydande återköp gjorts över tid och man delar ut över 4 % vilket man kan göra trots att man delade ut bara ca 20 % av vinsten under verksamhetsåret 2021. Detta såklart tack vare den extremt låga värderingen.

Det som också bör tilläggas är att verksamheten är lätt skalbar. Under 2020 sänkte man personalkostnaderna med 15-20 % (redovisningsår april-mars) samtidigt som omsättningen sjönk med ca 10 %. 

Ägande
Cirka 30 % är egna aktier, och då har man ändå avnoterat endel på senare tid. Av resten äger vd 17-18 % och på andra plats hittar vi en familj som äger 12-13 %. Det verkar dock finnas vissa spänningar mellan storägarna, där den nyss nämnda familjen vid bolagsstämman flera ggr röstat emot bl a ersättningsreglementet. Exakt vad det handlar om lyckas jag inte läsa ut, men vd har en rätt generös ersättning sett till bolagets storlek, drygt 3 miljoner sek/år inkl bonus.

Risker och möjligheter
Riskerna finns såklart i den politiska osäkerheten i landet, och marknadenockså har låg tilltro till just den bransch man verkar inom. Arbetsrättsliga förändringar kopplade till bemanningsbranschen skulle såklart kunna få långtgående konsekvenser. Jag ser dock inte något nära förestående på den fronten, men risken ligger självfallet i att något skulle hända presidenten Ramaphosa, alternativt att han inte skulle lyckas bli återvald. 

Men den extremt låga värderingen sänker också risken betydligt och bolaget har de senaste åren ett par gånger lyfts dessutom fram i den sydafrikanska affärspressen (BusinessDay) som en intressant investering. 2020 var också förvånansvärt stabilt sett till de extrema förutsättningarna. Trots det är handeln väldigt liten i bolaget vilket såklart också påverkar värderingen.

Sammanfattinngsvis
Ett extremt lågt värderat kvalitetsbolag. Jag köpte in mig i juni och ökade i oktober i samband med den senaste rapporten, som var stabil och med en riktigt fin utveckling jämfört med föregående halvår. Inte en lättköpt aktie ska tilläggas, omsättningen är mycket liten och med min i vanliga fall mycket beskedliga post tillhör jag sannolikt de 70-80 största aktieägarna (med 50-500 tusen aktier)!