söndag 9 april 2023

RFG Holdings - en sydafrikan till

Jag hamnar ofta i Sydafrika när jag letar bolag. I få länder där det går att handla från Sverige kan man hitta så många lågvärderade bolag med hög kvalitet och fantastisk lönsamhet. Det bolag som nu åkt in i portföljen, livsmedelsbolaget RFG Holdings, har jag haft på bevakning ett par år, men det har fallit på en för hög skuldsättning. Nu har skulden kommit ner något, men vinsten har också ökat, och bolaget närmar sig nu min tumregel nettoskuld/EBITDA <1. Man är inte riktigt där än, men det räckte för mig den här gången, eftersom det också handlar om ett mycket defensivt bolag. 

Verksamhet. Bolagets historia går tillbaka till början av 1900-talet med en ursprunglig historia i konserverad frukt och mjölk. De verksamheterna finns fortfarande kvar men bolaget beskrivs bäst som ett förvärvsbygge, noterat sedan  2014. 

Tyngdpunkten finns inom konserverade produkter (longlife), där vi hittar bl a konserverade grönsaker, konserverad frukt, juicer, sylt/marmelad och konserverat kött. Den här delen utgör tyngdpunkten inom verksamheten med ungefär halva bolagets omsättning och då på de regionala marknaderna. Här står egna varumärken för ungefär 3/4 av omsättningen. Dessutom exporterar man framför allt fruktprodukter, inte minst konserverad frukt, globalt. Det andra benet är färsk mat, där hittar vi bl a pajer, färdigrätter, bakverk, och här står private label för ungefär 3/4 av försäljningen

Bolaget i korthet:

Börs: Sydafrika
Värdering: p/e 6,5 vid 8,80 rand, p/b 0,7-8 eller 0,9 justerat för Goodwill
Marketcap: 1,3 miljarder SEK
Courtage/handel: SEB från 350 kr, Avanza från 749, båda i depå och genom telefonhandel. Pareto 500 kr och möjligt i isk.

Marknadsposition. Som producent är man nr 1 inom konserverad frukt (ca 50 %), sylt (ca 50 %) och konserverat kött (80 %). Därutöver är man nr 2 inom konserverade grönsaker (ca 20 %) och fruktjuice (25-30 %). Sett till varumärken är man nr 1 (med varumärket Rhodes) inom konserverad ananas (drygt 50 %) och konserverade tomater (knappt 30 %). Man är också nummer 1 ett inom corned meat  (med varumärket Bull Brand) med ungefär 2/3 av marknaden. 

Ägande och ledning. Bolagets ägande domineras av institutionella placerare, drygt 37 % av aktierna kontrolleras Capitalworks Private Equity och 20  % av Old Mutual. Det tidigare VD:n (som avgick 2021 och lämnat styrelsen i slutet av april) kontrollerar drygt 6 %. Nuvarande VD äger ungefär 1 % och finansdirektören, ungefär det dubbla. VD och CFO har krav att äga motsvarande 200 % respektive 100 % av sin fasta ersättning. 

VD och CFO har fasta  ersättningar på drygt 5 respektive 3 miljoner rand var. Därutöver tillkommer resultatbaserad ersättning, under 2022 ungefär lika mycket. 

Finanser och värdering. Bolagets balansräkning är bra om än inte fantastisk. Skuldsättningen är i mina ögon på gränsen till för hög (se nedan), men har betalats ner och har fallit från 2,7x EBITDA till 1,3x sedan 2018. Kassaflödet i övrigt använts till stor del för investeringar och 1/3 av vinsten delas ut. Värderingen är p/e ca 6,5 (vid kurs 8,8 rand) och p/b ligger på 0,7-0,8 eller 0,9 justerat för Goodwill. ROE är tvåsiffrigt men inte mycket mer så inte fantastisk.

Utvecklingen för de senaste 5 månaderna är dock något svagare. Bl a var exporten boostad av försäljningen av konserverade persikor pga dålig skört i Grekland. Bolaget är som många bolag också pressat av inflation, och specifikt för Sydafrika, elförsörjningen där man dock satsar på solceller. När man läser uppdateringen ska man notera att jämförelseperioden är en vecka kortare än föregående år. Det motsvarar ca 4 % av tiden!

Risker 

Sydafrika. Landet i sig är instabilt och politiken är minst sagt stökig. Detta är knappast någon nyhet. Men tittar man på bolagen så ser det annorlunda ut, kanske är det också så att de lokala aktörerna slipper undan en hel del konkurrens av just samma anledning. Dessutom är massor inprisat. Fantastiskt fina bolag som detta som värderas om de vore nästan konkursfärdiga. Men visst år det en risk här och inte minst i elförsörjningen som havererat. 

Två stora kunder. Två kunder stod för 10 % eller mer av omsättningen, varav den ena förefaller vara Woolworths. Jag skulle vilja veta hur stora dessa kunder är. 

Skuldsättning. Bolaget har på gränsen till för hög skuldsättning. Jag har haft bolaget på bevakning under en längre tid, men det har tidigare fallit på just skuldsättningen. Nu är man nästan nere på nettoskuld/EBITDA på 1, och prognosen talar för att man snart är där. MEN, bolaget har som sagt en historik med högre skuldsättning, och man har haft en förvärvsdriven strategi. Så, drar man iväg i skuldsättningen igen så säger jag tack och hej. 

Förra vd:n lämnar styrelsen. Kanske rimligt men kan ändå väcka något litet frågetecken?

Sammanfattningsvis 

Ett rimligt eller t o m lågt värderat livsmedelsbolag med mycket starka och stabila marknadspositioner. Bolaget har gått svagt på börsen på senare tid och tittar man historiskt så ser värderingen mycket attraktiv ut. Jag har köpt in mig med ca 6 % med en genomsnittskurs lite över 9 rand. På den negativa sidan lägger jag framför allt att bolaget inte är familjeägt utan kontrollerat av institutionella ägare. Förutom det och den något för höga skuldsättningen har bolaget det jag söker.