söndag 6 mars 2022

Pickles corp - billiga picklade japanska grönsaker


Så ja, det första i raden av japanska bolag jag tittat på. Det här bolaget dök upp på min radar någon gång under sommaren, och tog plats tidigt under hösten:

Case. Lågt värderat livsmedelsbolag där jag räknar med ca 10 % per år genom tillväxt av eget kapital men även utdelning. 

Verksamhet

Bolaget producerar och säljer olika typer av picklade grönsaker där huvuddelen runt 2/3 produceras i egna fabriker. Det största delen är koreansk fermenterad kål (kimchi) och lätt picklade grönsaker. Därutöver producerar man delikatessförpackningar, där man ser potential men där konkurrensen förefaller hårdare. Resterande del av omsättningen är grönsaker som man köper in och säljer vidare. Helt nyligen har man gått ut med att man kommer att bredda verksamheten mot att också odla de grönsaker man sedan förädlar. 

Korta fakta

Marketcap: ca 1,6 mdr SEK
Värdering: P/E 9, P/B 1,2, EV/EVITDA ca 5-6
Börs: Tokyo. Courtage från 5 euro hos Degiro (ISK), 350 kr hos SEB (depå)  och 749 kr hos Avanza (depå). Handlas i poster om 100 aktier och minsta möjliga köp motsvarar knapp 13000 kr. 
Utdelning: drygt 1 % i direktavkastning (ca 10 % av vinsten delas ut)

Marknad och position. 

Bolaget är störst i Japan (och man finns bara där) inom picklade grönsaker med ca 14-15 % av marknaden, på en mycket fragmenterad marknad. I den andelen finns allt som är konsoliderat, vilket jag uppfattar är inkl andelarna i tre bolag där man är minoritetsägare med 35 %. Men styrkan på marknaden bör vara större om man tar hänsyn till de andelar man inte äger, som jag uppfattar motsvara ca 9 % av marknaden. Utöver det har största ägaren och grundarbolaget (med 15 %) 6-7 % av marknaden. 

De nio toppbolagen efter Pickles har tillsammans ca 30 % av marknaden, och marknaden består annars som sagt av många mindre aktörer (familjeföretag)  och verkar vara inne i en konsolideringsfas i samband med generationsskiften. Pickles har sin produktion spridd över hela landet vilket man säger sig vara ensamma om.

Sammantaget bedömer jag att Pickles har en stark position på marknaden och att man har potential att stärka den ytterligare i takt med att marknaden konsolideras. Jag har inte lyckats få fram vilka som är huvudägare i de tre bolag där man har minoritetsposter, men ett av bolagen har åtminstone företagets namn i sitt företagsnamn.

Största kunden är Seven Eleven (7-11) som står för  ca 17 % av omsättningen. Utöver det säljer man ca 6 % till Seven Elevens ägarbolag. En ytterligare kund står för 6 % av omsättningen. Sammantaget bedömer jag spridningen som helt ok. Det ska också tilläggas att 7-11 och bolaget har en lång historia tillsammans sedan 1970-talet och 7-11 äger dessutom 2 % av bolaget. 

Ägande och ledning
Största ägare är grundarbolaget Tokai pickling med ca 15 %. Därefter följer i huvudsak institutionella investerare, bl a har Fidelity ett betydande innehav genom flera av sina fonder. VD, vice VD och operativ chef äger i storleksordningen för 10-15 miljoner kr var.  Alla har långa CV:n inom bolaget. 


Finanser, lönsamhet, värdering
Bolagets balansräkning är stark och man har en mindre nettokassa. Kassaflödet är konservativt och finansierar det som ska finansieras. Investeringarna är  betydande men bolaget håller balansräkningen stark genom att inte dra iväg med utdelningar och återköp. Utvecklingen är stabil över tid; omsättningen har dubblats över en tioårsperiod, och vinsten har tredubblats. Avsättningen på eget kapital är tvåsiffrigt, i dagsläget är ROE 14 %. 

Värderingen P/E 9 på löpande resultat och P/B 1,2 är på en nivå där man kan förvänta sig att bolagets marknadsvärde åtminstone växer mot tillväxten av eget kapital. Tittar man på resultatet före pandemin (verksamhetsåret t o m 2020-02) skulle värderingen landa på P/E 15. 

Risker 

Krympande marknad. Marknaden i Japan för picklade grönsaker minskar sedan en längre tid, företagets beställda analyser säger dock att marknaden för lättpicklade grönsaker och fermenterad kål är stabil. Här finns dock en risk i kombination med Japans demografi med en åldrad befolkning.

Ökad försäljning pga av pandemin. Bolagets försäljning har gynnats av att fler ätit hemma under pandemin. Redan det senaste kvartalet kunde man dock se en försvagning, något som man också tillskriver att effekterna av pandemin mattats av. 

Bolagets rörelsemarginal är ensiffrig och råvarorna dominerar bland kostnadsposterna. Därefter följer personalkostnaderna. Anställningstiden är i genomsnitt ca 8 år vilket talar för stabila anställningar och kvalitet men sannolikt också en viss trögrörlighet. Tittar man över tid har en måttlig omsättningsökning fått stor utväxling på sista raden, inte minst under pandemin. Kanske kan vi få se omvänd utveckling nu efter pandemin?

Sammanfattning. 
Ett i mina ögon mycket attraktivt värderat livsmedelsbolag. Även om riskerna finns, så finns också möjligheterna i att ta ytterligare marknadsandelar när marknaden konsolideras. Och även om tillväxten avtar bör tillväxten på eget kapital kunna ge ca 10 % under stabila förutsättningar. Utifrån att råvarukostnaderna dominerar bland kostnaderna gillar jag också att man nu vertikalt integrerar och satsar på jordbruk. Jag har köpt in mig i två omgångar under hösten. Kanske ökar jag lite under våren. 

fredag 4 mars 2022

Portföljrapport februari


Inte helt lätt att sammanfatta den här månaden. Och framför allt blev den inte som jag hade trott. Jag tillhörde dem som inte trodde att Putin skulle gå fram på det här sättet. 

Sett till portföljen har det dock hänt väldigt lite, både vad gäller innehav och utveckling. När februari stängde i måndags låg jag +2 % och +18 % mot SIX Portfolio index, som jag jämför mig med för att ha lite koll på hur strategin står sig mot indexinvestering här hemma. 

Lite hjälpt av valuta ska erkännas och  tittar man på de bolag som har exponering mot Östeuropa så har framför allt grekiska Sarantis (hygien- och renhållningsproukter) tagit lite stryk. Med 10-15 % av omsättningen i Ukraina lär kriget synas i deras bokföring framöver. 

Tittar man på rapporter så är det rätt få såhär långt. Men ett bolag som toppinnehavet sydafrikanska Italtile levererar stabilt och höjer utdelningen igen. 

Sålt. I januari köpte jag en liten provpost i Food Empire med huvudkontor och notering i Singapore, men med en stor del av sin försäljningen (huvudsakligen kaffe) i Ryssland och grannländer. Stänga ner Ryssland från SWIFT osv kan bli jobbigt och den typen av risktagande hör inte hemma i min portfölj. Men ett intressant bolag för framtiden.

Annars är det lugnt i portföljen och och jag håller en kassa på ca 13 %. Ifall nedgången fortsätter är det trevligt att ha lite krigskassa! Och för tydlighetens skull, har inte tryckt på köpknappen en enda gång under februari.

Hur tänker jag nu, vad gör jag nu?
Svårt och jag kommer vara mycket försiktig med att köpa på dippen i de bolag som finns i krigets geografiska närhet. Sen får jag erkänna att det börjar se attraktivt ut i bolag som Sarantis (GR) och litauiska kremeringsbolaget K2. Men det kan skaka mycket framöver och den exotiska tyngdpunkten känns mycket rätt. 

Min efterforskning i Japan har förövrigt legat lite på is under februari men de kommer att återupptas. Och inläggen om de japanska bolagen är på gång.