Min investeringsfilosofi

Viktig faktorer för mig när jag investerar:
  • Låg eller rimlig värdering (värdeinvestering) 
  • Långsiktiga förutsättningar för tillväxt 
  • Långsiktiga konkurrensfördelar 
  • Stark ledning som äger 
  • Starkt kassaflöde 
  • Stark balansräkning, låg eller ingen skuldsättning 
  • Jag förstår verksamheten och klarar av att följa den 
  • Verksamheten är långsiktigt hållbar sett till klimat/miljö, folkhälsa, fred och demokrati 
Jag tror mig kunna hålla koll på cirka 15 bolag, inget innehav ska vara mindre än 4 %, och inget större än 15 %. Normalt innebär det att jag säljer av när ett innehav går över 20 %, och köper till om det går under 3 %.

Mina kriterier är vägledande, och jag har därför valt att istället tala om investeringsfilosofi.

Mer finns att läsa i inlägget där jag utvecklar tankarna kring min investeringsfilosofi

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar