söndag 14 februari 2021

Evertz - en analys efter att lämnat portföljen

Förra veckan skrev jag om de mindre innehaven i portföljen. Sedan dess har jag sålt ett av bolagen, kanadensiska Evertz som producerar hård- och mjukvara för tv-produktion och distribution, inte minst streaming. Superlon som jag nämnde som högst på säljlistan ligger ännu kvar, och där har jag funderingarna på hur förlusten ska kvittas. Hur som helst, passar på att lägga upp en kort analys om Evertz som jag gjorde för mig själv under den period bloggen låg nere. Har kort uppdaterat under korta fakta, coronaanlys och sammanfattning, men grafer etc är sen i somras. Tänker att analysen ändå kan ha ett värde.

Utgångspunkten är en stark utdelare med tillväxtpotential - håller caset?

Korta fakta:

Land: Kanada
Market cap: 6,5 mdr kr (1 miljard CAD)
Ägare: huvudägare, vd och ordf äger 65 %
Värdering: p/e 18 (t o m september 2020)About Evertz (från redovisning)

Evertz Technologies Limited (TSX: ET) designs, manufactures and markets video and audio infrastructure solutions for the television, telecommunications and new-media industries.  The Company’s solutions are purchased by content creators, broadcasters, specialty channels and television service providers to support their increasingly complex multi-channel digital, and high and ultra-high definition television (“HDTV” and “UHD”) and next generation high bandwidth low latency IP network environments and by telecommunications and new-media companies.  The Company’s products allow its customers to generate additional revenue while reducing costs through efficient signal routing, distribution, monitoring and management of content as well as the automation and orchestration of more streamlined and agile workflow processes on premise and in the “Cloud”.


Styrkor och möjligheter

Verktyg för växande bransch. Intresset för streamingbolag som Netflix är enormt, men för att deras verksamhet ska vara möjlig krävs teknik både för produktion och distribution. Här finns Evertz Technologies, inom både hård- och mjukvara. Vet man inte vilket mediehus man ska satsa på kan det här vara ett alternativ,

Ledande teknik. Företaget förefaller vara teknikledande, och har avtal med t ex Discovery/Eurosport (åtminstone till 2024) och NBC (till 2032) inklusive de kommande olympiaderna. Man har också ett nära samarbete med Amazon web services (AWS) som certifierad partner och har bland annat gjort ett större gemensamt arbete med Discovery för implementering av en molnstruktur som verkar ha varit den första i sitt slag. I början av året fick man också tillsammans med bl a FOX, Discovery, och AWS en prestigefylld Emmy i teknikklassen. Allt sammantaget, de verkar hålla hög klass. Än så länge dominerar dock försäljningen i Nordamerika företagets omsättning, så stor potential finns för expansion!

Lyssnade in den senaste analytikerkonferensen i samband med att man släppte årsrapport t o m 30/4. Man antydde där att konkurrenter med hög skuldsättning har det jobbigt nu och man höll dörrar öppna. Finns det intressanta förvärvsmöjligheter?

VD och ordförande storägare. Ordförande och VD förvärvade bolaget 1997 från grundarna, och har sedan börsintroduktionen behållit sina 65 %. Ägare som tror på sitt bolag helt enkelt.

FinansernaBolaget har ett mycket starkt kassaflöde, och har återkommande byggt upp en stor nettokassa som tömts av i större extrautdelningar, senast i december 2019. Lönsamheten är stark (ROE 21 % helår 2019/20). Balansräkningen är relativt lätt, fastigheterna hyrs (av bolag där det står noterat att två av aktieägarna har ägarintressen), och bolaget har förhållandevis lite Goodwill. Särskilt värt att notera är de förbetalda intäkterna ökar, dvs sannolikt för prenumerationer.

Coronaanalys

Corona slog hårt mot bolaget under våren när man fick både skjuta på och ställa in leveranser. Man kunde enkelt inte installera när verksamheter var mer eller mindre nedstängda. Man har också drabbades  också av att större sportevenemang ställdes in och sköts på, då många investeringar sker i anslutning till dessa. Leveranserna var ungefär hälften så stora i maj 2020 jämfört med motsvarande månad 2018 och 2019. Samtidigt var orderstocken något större.

At the end of May 2020, purchase order backlog was in excess of $94 million and shipments during the month of May 2020 were $16 million.

At the end of May 2019, purchase order backlog was in excess of $90 million and shipments during the month of May 2019 were $33 million.

At the end of May 2018, purchase order backlog was in excess of $85 million and shipments during the month of May 2018 were $32 million.

Tittar man i den senaste rapporten så har omsättningen ökat kraftigt till normala nivåer, men orderboken är fortfarande liten historisk. Sedan dess har man under januari rapporterat en större affär på 21 miljoner CAD.

At the end of November 2020, purchase order backlog was in excess of $106 million and shipments  during the month of November 2020 were $23 million.

At the end of November 2019, purchase order backlog was in excess of $97 million and shipments during the month of November 2019 were $39 million.

At the end of November2018, purchase order backlog was in excess of $103million and shipments during the month of November2018were $38 million


Bolaget sänkte under en period under året sin utdelning, men där är ordningen återställd

Risker och svagheter

De långsiktiga riskerna finns i mina ögon framför allt i att behålla teknikförsprånget. Tillväxten har inte varit fantastisk de senaste åren, även om kassaflödet som sagt är starkt. Att man satsar 20 % på forskning och inte fått större utväxling är min största oro. Är konkurrensen för stor, och kommer man att kunna fortsätta att hålla försprånget? Vinstmarginalen har också krympt. Eller kommer en (positiv) ketchupeffekt utifrån att man bygger ett starkare varumärke? Apropå samarbeten och kunder som jag nämnde tidigare.

Håller man som utdelare?

Man delar ut normalt kvartalsvis som summerar till ca 5 % i direktavkastning/år. Utöver det har man vid två tillfällen de senaste 5 åren gjort större extrautdelningar. Totalt motsvarar direktavkastningen 8-9 % i genomsnitt på 5 år. Och utdelningen är hållbar sett till kassaflödet.

Sammantaget

Jag ägde ca 2,5 % som jag sålde under veckan men bolaget kommer framöver att finnas i småportioner i barnens portföljer. Jag tror fortfarande att bolaget kan komma att uppvärderas framöver. Tycker att bolaget är spännande och har potential, men jag landar ändå i att moaten är för svag och att det finns andra kort som har större potential, både kortsiktigt och långsiktigt. 


söndag 7 februari 2021

Portföljrapport: en flygande start på 2021


Dags att uppdatera! 

En dryg månad av 2021 har gått och året har startat i raketfart. De tre största innehaven Italtile (kakel och badrum i Sydafrika), Kri Kri (yoghurt och glass, Grekland), och Micro Mechanics (verktyg för halvledarindustrin, Singapore) har alla noterat All Time High den senaste tiden, liksom portföljen som nästan ökat tvåsiffrigt sedan årsskiftet. 

Italtile har gynnats av hemmabyggartrenden och uppdateringarna för juli-december har varit fantastiska. Micro Mechanics gynnas av digitaliseringsvågen och har redovisat två fina rapporter. Även Inspiration Healthcare (UK) som är nischade mot neonatalvård har startat året bra, och Vitreous Glas delar ut som aldrig förr. A2 är det tydligaste sänket. 

När man tittar på portföljen nu ser det ut som det finns två grupper; Tre stora och ett stort antal i intervallet 4-5 % eller mindre. Vill poängtera att det är en ren tillfällighet att det har blivit en sådan här skiktning och den har förstärkts av den starka utvecklingen för de stora innehaven, samtidigt som flera av de i det nedre intervallet hade ett kursmässigt svagt 2020.

Nytt/ökat i portföljen: 

- Arwana Citramulia. Indonesisk kakeltillverkare med tydliga konkurrensfördelar har tagit plats i portföljen med ca 5 %. Bolaget har check på alla mina kriterier, och det kommer såklart en analys vad det lider.

-Ett Kanadensiskt microbolag har också tagit plats med än så länge bara några tiondelar av portföljen. Det handlar om ett nischat bolag mot livsmedelsindustrin med väldigt fin värdering. Mer om det också framöver.

-Har också fortsatt att öka i polska Mobruk som för övrigt har återhämtat sig bra efter att man störtdök när ägarna släppte stora  poster på ett bräde. 

Innehaven under 4 %

Lite fokus på de mindre innehaven. Jag har i min investeringsfilosofi satt tumregeln att inget innehav ska vara mindre än 4 %. 

Så här tänker jag kring de under 4 %:

-De två nya ska upp till 4 %

-Superlon (MY): Tillverkar isoleringsmaterial i skumplast (sånt där man också har i sittdynor och yogamattor) för rör som man framför allt använder för AC-installationer. Bolaget är stort i Malaysia, och expanderar bl a i Vietnam där man också startat en fabrik. Jag är tveksam till om bolaget har tillräckliga konkurrensfördelar (och Gustav har avvecklat av den anledningen). Men ser också tecken på återhämtning, och råvarupriserna har fallit. Just nu ligger jag kvar, men det är det innehav där jag ligger närmast sälj. 

-Evertz (CA): producerar hård- och mjukvara för TV-bolagens distribution och produktion, inte minst streamingtjänster. Bolaget hade ett tufft 2020 med Corona som innebar att framför allt större idrottsevenemang ställdes in med följden att TV-bolagen inte investerat i samma uträckning som nprmalt. I slutet av året kunde vi se en återhämtning, men bolagets kurs ligger fortfarande långt under nivån före Corona, men har stigit sen jag köpte i somras. Samtidigt har man en stark kundbas och marknadsposition inte minst i Nordamerika, och jag ser inget strukturellt som förändrat det. Jag är inte säker på att bolaget håller för att vara ett av 15 innehav långsiktigt, men den är undervärderad och just nu får den ligga kvar tillsvidare under 4 %. Ett inlägg finns som jag skrev i somras när bloggen låg nere, lägger nog ut det framöver, men behöver uppdateras lite. 

-Uni-charm Indonesia: noterat dotterbolag till japanskt bolag med samma namn. Störst på blöjor och bindor i Indonesien och med flera intressanta fonder på ägarlistan. Konkurrensen är dock tydlig och det ser ut som man har slirat på marknadsandelarna på senare tid. Det finns också förändringar på marknaden som skulle kunna tala för en ytterligare förstärkt konkurrens. Jag har grottat en del, och räknar med ett inlägg om bolaget. Här lutar jag åt att jag ändå åt att jag vill ha bolaget kvar, med en andel på 4-5 %.

-Gotlandsbolaget: tappade en del under 2020 men är i grunden mycket stabilt. Bolaget är inte noterat, och handlas på Mangold. Hos (åtminstone) Avanza har aktien kunnat handlas elektronisk (med courtage från 119 kr), men sedan en någon tid har köp/säljknapparna inaktiverats, och jag väntar på svar från Avanza, vilket jag gjort ett par veckor inkl påminnelse (varför svarar ni inte Avanza?). Bolaget kommer att ligga kvar och jag kommer (om det går ) att öka till 4 % av portföljen. 

Vad tittar jag på?
Kanada just nu, på småbolag. Och hela listan ska rasslas igenom. Gillar landet och min erfarenhet av kontakt direkt med vd:ar där är också mycket positiv. Kan tänka mig att plocka in något bolag till om jag hittar något intressant. Det som fattas just nu är tid, att leta och analysera, hoppas på mer sådan framöver.

Vad tror du om min portfölj?