söndag 31 december 2023

Gott Nytt År 2024!


Året är sammanräknat, och jag stannade på + 1%. Det är inte en fantastisk utveckling, inte minst när man ser uppdateringarna som trillar in. Så sent som i oktober låg jag lika med SIX Portfolio Return Index. Sedan kom den där typen av rusning som min exotiska portfölj, som befinner långt utanför världens stora index, aldrig följer med i. 

2023 var på många sätt ett kärvt år med hög inflation och stigande räntekostnader. I familjen valde vi redan under 2022 att öka på amorteringen för att få ner lånen. Därmed har sparandet till portföljen nästan helt fått strykas under 2023. Dock har inga uttag gjorts, och portföljen är volymmässigt större än förra årsskiftet, på samma sätt som den varit  vid varje årsskifte sedan jag påbörjade dagens strategi, 2015.

Året som gått

Utdelningarna ökade med 46 % jämfört med 2022, och det är inte nya innehav som bidragit. Bakom det finns bolag som generellt levererar vad som kan förväntas och delar ut utan att tänja på gränserna.


Värderingarna är generellt låga, med p/e-tal som snittar på 12-13, viktat mot respektive bolags andel i portföljen. Sju bolag har värderingar under p/e 10 och sju bolag handlas under eget kapital (p/b<1).

Tittar man på de enskilda innehaven så är spridningen stor.


*Röda och gröna, till/från försäljning/köp. Bolag som såldes tidigt under året eller köptes sent, är inte med i grafen. 

Årets vinnare är utan tvekan MHM automation (NZ) som jag efter ett bud sålde med en vinst på ca 110 % i november. Tätt följd av chokladtillverkaren Delfi (SG/ID) och konservtillverkaren m m RFG Foods (ZA), två livsmedelsbolag som haft ett starkt 2023.

Årets förlorare är nästan lika säkert den indonesiska kakeltillverkaren Arwana Citramulia, som under början av året t o m var det största enskilda innehavet. Efter att allt gått i företagets riktning under 2022 möttes man under 2023 av ökad konkurrens från inte minst kinesisk import, väl beskrivet av Gustav. Dessutom har tullar mot import från Indien och Vietnam fasats ut under hösten. Jag kommer ligga kvar i detta fundamentalt mycket starka bolag, men utmaningarna kan som sagt kvarstå under 2024. Dock ska noteras att de inhemska konkurrenterna sannolikt har en än tuffare situation.

Näst sämst har Micro Mechanics (SG) gått, som tillverkar verktyg för halvledarindustrin. Bolag och kurs följer i regel konjunkturen för halvledare, och där ser vi en svacka. Värt att hålla reda på är dock generationsväxlingar i ledningen och viss exponering mot Kina. 

Funderingar framåt

För mycket livsmedel? En slutsats från de senaste åren är att defensiva bolag, och framför allt inom livsmedel, inte är en garanti för en stabil utveckling. Flera av bolagen, som är beroende av inköp/import,  har haft tuffa år. Jag har därför redan påbörjat arbetet med att bredda mig branschmässigt. Och för livsmedelsbolag, titta mer på hur självförsörjande man är på råvaror. 

Sydafrika. Har blivit lite av mitt favoritland att investera i. Värderingarna är på sina håll galet nedtryckta, framför allt för mindre bolag. Dock är politiken och valutan saker att hålla koll på, och utvecklingen för det egyptiska pundet, och hur det slog mot mitt tidigare innehav Integrated diagnostics, ska inte nonchaleras. Samtidigt har jag tjänat pengar på eller ligger plus på alla sydafrikanska innehav utom två (Shoprite och Bell). För bolag som under lång tid visat hög lönsamhet och tillväxt, och som handlas till värderingar under eget kapital eller kanske runt p/e 5, är de flesta fallgropar redan inräknade. Jag kommer att fortsätta investera i Sydafrika, men titta lite mer på bolag med bredare geografisk exponering

Vill in på fler marknader. Jag skulle vilja handla på fler marknader, och framför allt känns Sydkorea och Taiwan intressanta. Bankerna verkar dock inte särskilt intresserade av att öppna upp fler marknader för småsparare, och det mesta talar för att det kommer att se ut så också under 2024. 

Tankar inför 2024. 

Tittar man på utvecklingen generellt så har vi en period bakom oss med stora uppgångar, och till stor del handlar det inte om bolagens utveckling. Stigande vinstmultiplar håller så klart inte över tid, eller som uttrycktes i en artikel i Bloomberg nyligen: "Decade-Long S&P 500 Bull Surge Is Running Into a Valuation Wall". Det är värt att ha med sig när man ser den ena grafen för mer fantastisk än den andra. 

Dessutom är den politiska osäkerheten stor inför 2024; med val i USA, krig i Ukraina, krig i Mellanöstern, och med ett Kina som blir allt mer auktoritärt och nationalistiskt. Det är en farlig tid vi lever i och det finns skäl att vara försiktig i sina investeringar också av det skälet. Samtidigt är sparkontot för första gången på länge ett reellt alternativ, och vid de värsta scenarierna sannolikt ett bra sådant. 

Samtidigt: slutsatsen är inte alltid självklar när vi pratar krig och fred och enskilda bolag. Food Empire (SG), som säljer kaffe i Ryssland och Ukraina, ägde jag precis innan Ryssland angrep Ukraina. I år står det högst på listan över "best performing stocks" i Singapore, fortfarande med drygt 60 % av försäljningen i Ryssland och Ukraina. Och kursen ligger klart över vad jag sålde för. Logiken i investeringar är inte alltid självklar.

Sammanfattningsvis: jag väljer att tro på framtiden och planerar att stanna på världens (mindre) börser också under 2024.

Gott Nytt År!

fredag 29 december 2023

Portföljrapport - strax före nyår


Ingen uppdatering av portföljen sen i maj, så verkligen dags! Och de sista börserna har stängt och snart har vi också årets utveckling. Men vi väntar med den obligatoriska sammanfattningen av året till nyårsafton, för det behöver också räknas lite och göras ett par grafer. Och nej det är inget kanonår, och framför allt har den exotiska portföljen inte hängt med i höstens race. Valutan har också tyngt med en allt starkare krona. Men mer om det om ett par dagar som sagt. 

Tänkte nu fokusera på det som har hänt i portföljen:

Köpt/ökat: 

Stemmer Imaging (DE), nytt. Tyskt litet teknikbolag som bygger system inom Machine Vision Technology, dvs system som med hjälp av kameror och mjukvara analyserar t ex avvikelser för ett produktionsflöde. Bolaget är största aktör i Europa. Värde och potential för tillväxt tyckte jag mig se, och bolaget är värt ett eget inlägg framöver.

Karoooo (ZA/SG), nytt. Tracking av fordon med större delen av omsättningen i Sydafrika, men med växande verksamhet i Asien. Här finns det mycket matnyttigt att läsa hos Gustav/aktieblogg. Ett teknikbolag som passar bra in i portföljen, och jag har svårt att se bättre SaaS-bolag sett till värdering, skalbarhet och portföljens principer. 

Concepcion (PH), nytt, som är störst i Filippinerna på AC, och också säljer/tillverkar bl a kylskåp. Efter några fantastiska år före pandemin har man inte fullt ut kommit tillbaka, men värderingen är i mina ögon bra och momentumet positivt. Jag köpte under sommaren. Se också inlägg.

Argent Industrial (ZA). Sydafrikanskt litet industrikonglomerat med stora delar av omsättningen utanför Sydafrika, framför allt i UK. Stark utveckling, i kombination med att man värderas som ett sydafrikanskt bolag (under p/e 5) trots att man faktiskt till stor del inte är det. Här ökade jag lite under hösten.

RFM Corp (PH). Dominerande inom glass i Filippinerna (joint venture med Unilever) och även stora inom bl a pasta. Här har jag fortsatt att öka efter en klar förbättring i Q2 och en riktigt bra rapport i Q3. Samtidigt som bolaget kursmässigt står helt stilla och att man nu handlas klart under eget kapital.

Sist men inte minst har jag köpt in mig i ett litet bolag i Singapore, med fantastisk lönsamhet och, tror jag, stor potential. Men jag håller lite på det.

Sålt/minskat:

Integrated Diagnostics (EG), sålt. Egyptiskt bolag som utför medicinsk diagnostik. Fantastiska marknadsandelar och ett mycket starkt bolag. Men här blev det politiska och i synnerhet valutan en för stor börda. Jag sålde trots att jag tror på bolaget, men på kort sikt är de politiska riskerna för stora. 

Straco (SG), sålt. Etablerat i Singapore, men med huvuddelen av verksamheten i Kina, där man driver flera nöjesanläggningar, och framför allt ett akvarium i Shanghai. Trots tider som under och efter pandemin borde inneburit köptillfällen så har man inte köpt något på länge. Sålde pga av för stor Kina -exponering och med fundering om det finns någon sko som klämmer. Och dessutom börjar deras kontraktstider i Kina att gå mot sitt slut.

Scandbook (SE), sålt, tryckeribolag med större delen av verksamheten i Litauen numera, fick lämna portföljen under hösten. Det blev tydligt att bolaget var mycket mer sårbart på sista raden än jag trott. Kan sammanfattas med: för känsligt för svängningar i råvarupris. Jag ser bättre alternativ för pengarna och sålde allt efter ett par svaga rapporter, som jag dessutom tyckte saknade tillräckligt goda förklaringar till den svaga utvecklingen.

MHM Automation (NZ), sålt. Årets grej i portföljen vilket jag redan skrivit om. Över 100 % gav den mig efter ett bud och över 1,5 år. Gjorde lite mitt år. Men mer om det om ett par dagar.

Delfi (SG/ID), choklad, framför allt i Indonesien där man leder marknaden klart. Bolaget har varit lite av ett lok i portföljen en tid, men efter en mycket stark utveckling är det tydligt att man nu bromsar in. Jag sålde av närmare hälften under hösten, men ser fortfarande potential i det lite längre perspektivet, och räknar med att fortsätta ligga kvar.

Sist men inte minst, kassan är 8-9 %, så det finns utrymme för nya case och ökningar framöver. 

Mer inom kort, och tankar inför kommande år!