söndag 7 mars 2021

Att spekulera eller att investera?

Ja vad innebär det att investera? Och vad innebär det att spekulera? Och vad ägnar vi oss åt egentligen, när vi dag för dag, timme för timme kollar vår aktiekurser? Det är en fråga som vi alla bör ställa oss då och då.

På ett teoretiskt plan beror definitionen av spekulation respektive investering såklart på vem man frågar.

Vi börjar hos investopedia:

"The primary difference between investing and speculating is the amount of risk undertaken. High-risk speculation is typically akin to gambling, whereas lower-risk investing uses a basis of fundamentals and analysis."

Så är det såklart, men nej, det är inte huvudet på spiken. För vad är den fundamentala skillnaden? Jag går tillbaka till Margin of Safety jag läste för sådär ett år sedan

"Investors believe that over the long run security prices tend to reflect fundamental developments involving the underlying businesses. "

"Speculators, by contrast, buy and sell securities based on whether they believe those
securities will next rise or fall in price."


Buffet säger ungefär samma sak, och för mig ligger det någonstans där, hur mycket man tittar på det fundamentala, och inte minst på den underliggande verksamheten. Jag tänker att det handlar mycket om att gå tillbaka till det vi förväntar oss av företag, nämligen att generera kassaflöden och bygga värden för sina ägare. Ett bolag som gör det kommer med tiden att värderas av marknaden för sin prestation. Men kanske inte här och nu, kanske inte om ett år eller två heller, men över tid. Den renlärige värdeinvesteraren tar detta att steg till, och söker extremt låga värderingar, men dit behöver vi såklart inte gå för att tala om investering.

Sen är ju självfallet också frågan vad man själv vill. Om man vill ha ett långsiktigt perspektiv men ändå dras med i en kortsiktighet med förhoppningen att kunna maximera avkastningen. I dessa dagar har det varit lätt att hamna där. Eller om man helt enkelt gillar att vara mer av en spelare och det är ett medvetet val. Som investerare kan man utan tvekan  missa avkastning när bubblor byggs upp, men man minimerar framför allt konsekvenserna när det sen smäller. 

Hur tänker jag då? 

Jag har helt klart en dragning åt värdeinvestering men är långt ifrån det renläriga. Jag tror att det alltid finns en fara i att bli fundamentalist i något upplägg. Driver man värdeinvesteringar till sin spets och tittar enbart på extremt lågt värderade bolag är jag övertygad om att man missar mycket av det fantastiska som händer i vår världsekonomi!.

I min portfölj finns bolag med hög kvalitet, som växer och har tillväxtförutsättningar (och konkurrensfördelar!), men som också har en rimlig och ofta låg värdering. Det senare kan handla om att marknaden ännu inte fullt ut har upptäckt att bolaget befinner sig i en megatrend, men kanske oftare att det finns på någon mindre bevakad marknad, eller att det helt enkelt är för litet för de stora fonderna. Jag tror stenhårt på att man ska utnyttja att man är liten! Det finns ingen anledning att köpa indexfondernas dyra kassaflöden! (Även om de såklart ska tilläggas att det krävs att man gör sin analys...)

Så, därför köper jag i regel inte stora bolag på bevakade marknader. Inte dyra teknikbolag i Stockholm eller på Nasdaq. Inte Tesla och Amazon. Jag tänker att marknaden redan konterat in den fantastiska tillväxten i sina prognoser. Rätt eller fel på kort sikt, men i det långa perspektivet kommer marknaden att värdera bolagen för de värden de bygger. Och jag spelulerar inte, jag investerar - eller försöker i alla fall!

Handen på hjärtat - investerar eller spekulerar du?