söndag 17 oktober 2021

Minimera nedsidan, optimera uppsidanJag fokuserade länge på tillväxt. Ja alltså tillväxt i omsättning och jag accepterade ibland höga vinstmultiplar för hög kvalitet. I takt med att de höga vinstmultiplarna blivit extrema har jag alltmer dragits mot att också minimera nedsidan. Med det  inte sagt att jag blivit en renodlad värdeinvesterare även om jag har bolag i den sfären.

Jag tänker ungefär så här: 

1. Liten nedsida, ja och då menar jag utifrån fundamentala faktorer. Det handlar om att inte värderas särskilt mycket högre än sina tillgångar. Jag gillar ofta bolag i spannet 1-1,5 mot eget kapital, här hittar man bolag som växer och som är fundamentalt starka och med en framtid, och som inte bara har en låg värdering. Sen är det såklart viktigt att titta på typen av tillgångar som dominerar balansräkningen, och det ska helst vara lättillgängliga och realiserbara sådana som kassa och (högkvalitativa) fordringar.

2. Aktieägarvärde skapas, ointressant hur.

Aktieägarvärde kan skapas på olika sätt, så som
  • tillväxt i omsättning och vinst, 
  • att dela ut till aktieägarna, 
  • att återköpa aktier (vilket ger mig som ägare en större andel av vinsten),
  • att bygga eget kapital. (För högt värderade bolag blir det där sista rätt ointressant eftersom tillgångarna är en så liten del av värderingen.)
Det viktiga för mig är att värdet växer, inte hur. Och i min portfölj finns alla alternativen representerade. 

Köper jag tillväxt till lite högre värdering ställer jag högre krav på kvalitet, köper jag utdelning vill jag se ett stabilt kassaflöde som jag tror håller, och likaså för ett bolag som bygger eget kapital. Men jag kräver inte i de senare fallen tillväxt, i all fall inte på samma nivå som vid en tillväxtinvestering. Det är avkastningens storlek som blir det viktiga (och i det sista fallet är såklart tesen att marknaden i det långa loppet kommer att värdera bolaget efter tillgångarna, vilket man rätt ofta ser. ) 

Så några exempel som får illustrera hur jag  tänker: 

Exempel 1 - värdeinvestering, sydafrikanska Primeserv
Det här är ett bolag som jag tycker är intressant. Det har över tid vuxit om än i långsam takt. Avkastningen på eget kapital är stabilt tvåsiffrigt, kassan är betydande, fordringar och kassa i storlek med värderingen. Bolaget har dessutom återköpt aktier. Värderingen p/e 4-5. Branschen bedömer jag som hållbar men med vissa risker. Här ser vi att eget kapital och aktiekurs följs åt. Jag kommer skriva om  bolaget om några veckor. Värdet för mig skapas genom: utdelning, tillväxt i eget kapital och återköp av aktier 


Exempel 2 - tillväxt med låg nedsida, filippinska RFM
Här har vi ett bolag som värderas lite högre, ca p/e 10-11 och  sett till tillgångarna strax över dess värde. Här har vi dock tillväxt, och stabil tvåsiffrig sådan över en tioårsperiod. Vi har ett Joint Venture med Unilever inom glass och en marknadsandel där på runt 70 %. Och vi har starka marknadsandelar inom andra livsmedel med tillväxtpotential i ett tillväxtland. Värdet för mig skapas egentligen på alla fronter.

Exempel 3 - extremt hög kvalitet med tillväxt,  sydafrikanska Italtile
Här nämner jag min favorit i portföljen, sydafrikanska Italtile som tillverkar och säljer kakel och annat för badrum. Värderingen är runt p/e 12, men normalt högre (har precis gjort större extrautdelning), tillväxten stabil över tid, men framför allt har man en extremt stark position på marken med i storleksordningen halva produktionen i landet och liknande marknadsandelar inom försäljning. Och man har management i världsklass. När valutan faller, faller konkurrenterna, när landet går bra har man sin dominans. Värdet för mig skapas genom tillväxt och utdelning 

Sammanfattningsvis, 
Jag rör mig i hela det här spannet. Jag plockar upp intressanta bolag i hela världen där värde skapas, ointressant hur. Jag försöker minimera nedsidan samtidigt som jag optimerar uppsidan. Och i grunden finns kraven på starka finanser och kassaflöden. 

Vad tror du om min strategi?