måndag 1 april 2024

Audience Analytics - datadriven prisutdelning till rätt pris?


På jakt efter nya bolag efter att ha sålt på olika fronter, hamnade jag i Singapore, som förde mig till ett mindre malaysiskt bolag noterat under 2022. Jag tycker att det ser intressant ut, och har köpt in mig med cirka 4 %. 

Verksamhet 

Drygt 90 % av verksamheten kommer från utvärdering av företag utifrån olika infallsvinklar och genomförande av ceremonier till de främsta i respektive kategori. Utvärderingarna är helt datadrivna, och görs utifrån enkätsvar och tillgängliga data som sedan jämförs med företagets (växande) databas. Kunden köper inledningsvis rätten att använda utvärderingsverktyget, och kan sedan om man faller väl ut, köpa till deltagande i prisprogram och ceremonier, liksom rätten att få använda prisets namn i sin marknadsföring m m. 

Priserna har namn som SME topp 100, HR ASIA (bästa företag att jobba inom). Företaget äger rättigheterna till huvuddelen av priserna (ca 70-75 % i samband med IPO bedömer jag, och inkl då att man senare köpt rättigheterna till ett ytterligare pris som man tidigare delade ut på licens.). I storleksordningen 20 % av nominerade företag verkar tilldelas utmärkelse. 

Verksamheten inleddes 2002 med jobb- och karriärmässor, ett segment som idag står för mindre än 5% av företagets omsättning. Några år senare började man att ge ut ett par livsstilsmagasin, och 2009 startade man HR Asia Award, som blev det första av priserna. Idag också det störst, och nu utrullat i 15 länder i sydostasien. Ett av de andra prisen, The Golden Bull, riktar sig till kinesiskspråkiga SME:s. Här talar man om drygt 2300 nominerade från totalt fem länder inkl Malaysia och Singapore. Ungefär halva omsättningen (2022) kommer från Malaysia och Singapore, där Malaysia utgör den större delen.


Korta fakta

Storlek: drygt 450 miljoner SEK vid kurs 0,34 SGD

Värdering: p/e 12

Börs: Singapore

Handel: jag har aktierna hos SEB, i vanlig depå. Courtage från 350 kr. Kan även handlas hos t ex Avanza i vanlig depå från 749 kr


Marknad och konkurrens

Det finns ett antal olika aktörer här, och jag ger mig inte in på att värdera bolaget relativt dessa. Styrkorna ligger i antalet användare av utvärderingsverktygen, och antalet företag som man genom åren har värderat. 

Man säger sig ha 75 av Fortune 500-företagen som årligen återkommande kunder, och skriver i en presentation att över 100 av samma grupp företag under de senaste åren har nyttjat deras tjänster. Uppenbart är man en betydande aktör på marknaden. Och man bör också kunna segla på en nätverkseffekt, lite som i sociala medier, när databasen som används för jämförelserna växer, så blir deras tjänster mer intressanta. Tittar man på lönsamheten, med ett ROE på runt 25 % (ojusterat för en inte helt försumbar kassa), så talar den också för att konkurrensfördelar har byggts upp. 

Ägare och ledning

Bolaget ägs till ca 85 % av ett ägarbolag som i sin tur kontrolleras av grundarna, Ordförande/CEO till 60 % och Executive director till 40 %. Free Float ligger således bara på 10-15 % och tittar man på namnen där så talar en del för att det finns familjekopplingar på vissa håll. Free float kan alltså i praktiken vara lägre. Jag ser inte att några fonder är inne i bolaget. Ordförande/CEO är ordförande i vad som verkar vara en arbetsgivarorganisation för SME:s och ledamot i nationell arbetsgivarorganisation (Malaysian Alliance of Corporate Directors). 

Finanser och utveckling

Audience har haft en fantastisk utveckling de senaste åren , men tillväxten saktade in under 2023, och lönsamheten pressades. Det senare förklarar man med högre kostnader när fler priser (åter) delas ut fysiskt. Balansräkningen är extremt stark och lätt och består till stor del av en inte försumbar nettokassa. Kassaflödet är imponerande, även under 2023. 


Risker

Insyn, transparens, vinstdelning. Trots sitt verksamhetsområde kommer bolaget inte särskilt högt på Singapore-börsens Transparency-index, 52 på en 100-gradig skala. 

Det ser också ut som att ledningen ger sig själva vissa fördelar. VD har enligt prospektet en (delvis) prestationsbaserad lön som ger honom 5 % av vinsten före skatt på vinster över 5 miljoner singaporedollar (som man ligger runt). I mina ögon en rätt fördelaktig vinstdelning, framför allt om man fortsätter att växa. Därutöver finns beslut om tilldelning av aktier till de båda huvudägarna, kopplat till vissa prestationskrav. Maximalt handlar det om 1 miljon aktier per år sammantaget under tre år (168 miljoner aktier i bolaget), vilket motsvarar 2,5-3 miljoner kr per år. Viss risk för utspädning alltså. 

Konkurrens och mättnad? Bolaget har lyckats samla ett stort antal kunder, även bland större företag, men hur ser egentligen konkurrenssituationen ut? Utvecklingen för 2023 var långt mycket svagare än föregående år, och även om den svagare marginalen kan förklaras med ökade kostnader när fler priser delats ut fysiskt, är inbromsningen i omsättningstillväxt svårare att förklara. Väldigt lite går att utläsa ur rapporten för helår, och det återstår att se om årsredovisningen (som kommer inom kort) kan ge mer vägledning. 

Sammantaget 

Förutsättningarna ser goda ut, men med bokslutet för 2023 väcktes frågetecken om bolagets styrka. Men sammantaget ett bolag där jag ser stor potential, och till en rimlig värdering, där jag noggrant kommer att följa utvecklingen under 2024. 

2 kommentarer:

  1. Intressant bolag! Inte helt lätt att förstå sig på, på gott och ont finns inga direkta peers men oavsett väldigt mycket värden. Sett till grundverksamheten är den visserligen enkel, men frågan är vad som är en rimlig värdering för ett liknande bolag på annan marknad. Ett sätt att se bolags värde är vad ett bud skulle kunna landa på (på eller utanför börs) och här är det svårt att veta (men ska försöka fundera!).

    SvaraRadera
    Svar
    1. Tack! Men lönsamheten och att de har så stor del av större bolag som kunder talar ändå för kvalitet. Och som sagt, det finns helt klart olika vägar till avkastning i det här innehavet...

      Radera