söndag 29 januari 2017

Uppdaterade portföljkriterier


Lite inspirerad av Gustavs aktieblogg har jag tagit en titt på mina portföljkriterier. De som kunnat läsas under "min strategi" skrev jag i samband med att bloggen startade i juli 2016. I praktiken har jag dock inte följt kriterierna i alla delar. Det handlar framför allt om kriteriet ”Historik av hållbar och höjd utdelning”, som jag frångick redan när jag köpte CanaDream i september.

Ja, så här tänker jag att det ska se ut framöver:

1. Stark tillväxt och långsiktiga konkurrensfördelar
Omskrivet. Bland annat har jag lagt till "långsiktiga" framför konkurrensfördelar. Det senare sorterar framför allt bort teknikbolag med just nu stora konkurrensfördelar, men där cyklerna är korta och det och det är svårt att bedöma hur marknaden utvecklas. Tillverkare av mobiltelefoner (som Apple) går t ex bort här. Egentligen är det ingen nyhet i hur jag tänker.

2. Historik av starkt kassaflöde som betalar eventuell utdelning, återköp av aktier och löpande investeringar
Det här kriteriet är modifierat. Jag tror fortsatt att kassaflödet är det bästa kriteriet för att bedöma ett företagets intjäningsförmåga. Man ska också med kassaflödet kunna finansiera löpande investeringar, liksom eventuella utdelningar och återköp av aktier. Krav på historik är den största förändringen. Jag tänker mig här att titta 3-4 år tillbaka, och att lägga en stor tyngd på utvecklingen.

3. God lönsamhet, med stark och stabil historik
Nytt kriterium. Lönsamhet är ett svårt begrepp. Jag använder ROE med stor försiktighet eftersom det lätt kan manipuleras genom återköp av aktier (=minskat eget kapital), och höjd skuldsättning. ROA är oftast ett bättre mått. Men även här måste man vara försiktig. T ex straffar jag inte ett företag som bygger upp en viss kassa för att senare kunna göra förvärv utan att kraftigt skuldsätta sig. Den stabila historiken är också viktig, och med den följer en förkärlek för ocykliska bolag, inte minst inom livsmedel.

4. Stark balansräkning och historik av att prioritera återbetalning av lån framför t ex återköp av aktier
Kriteriet är oförändrat. Jag uppskattar fortsatt återbetalning av lån framför t ex återköp av aktier eller hög utdelning.

5. Jag förstår verksamheten och klarar av att följa den
Modifierat. Att förstå verksamheten är grundläggande. Här sorterar jag bort t ex läkemedel, bioteknologi, mer avancerad teknik, och knepiga finansbolag. Tillägget "klarar av att följa" har kommit till eftersom jag konsekvent väljer bort företag som är beroende av världsmarknadspriser, som t ex för mineraler och jordbruksprodukter. Tidigare ingick också krav på bra information från företaget. Har dock insett att det kan vara begränsande, eller till och med kontraproduktivt. I alla fall för mindre bolag kan en direktkontakt med företaget kompensera mer än väl.

6. Verksamheten är långsiktigt hållbar sett till klimat/miljö, folkhälsa, fred och demokrati.
Det här är det kanske svåraste kriteriet, och det är nytt. Om man ska fundera lite mer kring hur jag tolkar det så tänker jag ungefär såhär:

  • Hållbarhet sett till klimat/miljö utesluter företag vars verksamhet bygger på/är starkt beroende av fossila bränslen. Bort går t ex oljebolag, kolgruvor, flygbolag/flygplatser och vissa energibolag.
  • Folkhälsa utesluter tobak och sprit, men vin, öl och socker klarar sig. Det senare kanske är tveksamt.
  • Hållbarhet sett till fred och demokrati utesluter till att börja med vapen och annat krigsmateriel. Jag känner mig också generellt tveksam till att investera i länder som inte är demokratier, men å andra sidan följer en exponering mot Kina i flera av mina innehav. Så det är svårt att ha ett skarpt krav här. I vilket fall sorterar jag hårdare i länder som inte är fungerande demokratier. Krav på fackliga rättigheter skulle vilja ställa, men jag vet inte om jag klarar av att följa?

Jag låter också min generella beskrivning ligga kvar, med någon justering:

”Jag investerar långsiktigt i aktier som lever upp till mina utgångspunkter. Målsättningen är en portfölj med utdelning som långsiktigt växer organiskt ca 10 % per år. Jag försöker att uppnå god spridning såväl geografiskt, som över olika branscher, och tror mig kunna följa ca 15 aktier. Normalt ska inget innehav överstiga 15 % eller understiga 3-4 % ”  

Inget innehav ska överstiga 15 % tänker jag normalt tillämpa som att jag säljer av när jag rör mig över 20 %. Det geografiska ser jag i första hand som geografisk exponering, ja det jag skrev om för ett par veckor sedan.  Att den geografiska spridningen innebär att jag gärna vill fånga utvecklingen i Asien, Afrika, och Latinamerika är inte någon nyhet för den som följer bloggen.

Vad tror ni? Är det något jag missat?

7 kommentarer:

Börsjägarcoachen sa...

Hej!

Bra inlägg, som "ny" på börsen så är de intressant och se hur andra tänker när de väljer bolag och vilka kriterier.


Kör hårt och lycka till!

Gustav sa...

Bra regler!

En svårighet tycker jag det med högsta portföljandel är. Säg att man råkar köpa det där fantastiska bolaget som tuggar på väsentligt bättre än allt annat. Blev en diskussion på Twitter.

Tittar man t.ex. på hur Creades innahav fördelar sig så har de 35% i Avanza. http://www.creades.se/innehav/substansvarde/
Och sen har vi Spiltan med deras gigantiska Paradox-innehav.

De har som större investerare full insyn i bolagen på ett annat sätt än man kan få som privatsparare i form av styrelseplats etc. Därför rimligt med ett lägre tak?

Aktieingenjören sa...

Jag är ganska skeptisk till tak eftersom vissa bolag kan ha en enorm tillväxt över lång tid. Att kombinera tak med värderingsgräns kanske är en bra kompromiss (inget bolag över 20 % av portföljen och över x på något värderingsmått)?

Sen är jag även alltid skeptisk till att vara mer strikt över sina investeringar än vad man är med sin konsumtion. Sprit är inte ett större problem än billigt vin/öl för alkoholister och varje dag lever vi i ett samhälle som klarat sig från krig tack vare att försvarsförmågan överstigit grannländers intresse av att kontrollera oss. Så den typen av etiska regler tycker jag har lite poser-varning snarare än reell nytta. Men annars verkar det logiskt.

Framtidsinvesteringen sa...

Tack!

Ja det där med högsta portföljandel är knepigt, och har funderat en hel del kring det. Tycker ändå att 20 % som det i praktiken blir är en rätt så hög andel. Närmast spärren ligger Starbucks, och om de inte drar iväg alldeles väldigt så tänker jag att de späds ut av andra innehav. Har ju också min tanke att minska exponeringen mot Nordamerika. Och visst finns en viss skillnad mot investmentbolag/fonder som har både mer insyn och mer tid för analys.

Framtidsinvesteringen sa...

Yes, andel av portföljen är som sagt inte helt okomplicerat. Kombination med värderingsmått är inte tokigt alls. Tål att fundera på.

Tack! Men jag är rätt så strikt i min konsumtion :) Vin/öl kontra sprit kan verkligen diskuteras, och visst går det att bli/vara alkoholist på bara öl och vin.

Aktiepappa sa...

När det kommer till tak så tycker jag att taket endast bör innefatta ökade investeringar id en aktuella aktien. Själv sitter jag egentligen för tungt i Svolder men jag tänker inte sälja Svolder för det. Däremot investerar jag inte något nytt i den aktien vilket får till följd att aktiens överrepresentation späds ut på sikt.

Sen måste jag bara ge lite credd åt Gustav som jämför Framtidsinvesteraren med Creades och Spiltan! ;)

Framtidsinvesteringen sa...

Det är ett klokt upplägg, och det är mycket möjligt att jag landar där framöver också.

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.