torsdag 11 augusti 2016

Utdelningarna ökar - och ett par förändringar i portföljen

I veckan som gick presenterade Illinois Toolworks (ITW) sin nya utdelning, 0,65 USD/kvartal, är en höjning med fina 18 %. Därmed har alla innehav som jag ägde vid årsskiftet, och som jag fortfarande äger, presenterat sina nya utdelningar. Alltså läge att säga något om utfallet.

Höjning i lokal valuta:

HDFC bank, 18,8 %
Illinois Toolworks, 18,2 %
Peab, 15,6 %
Infosys, 9,0 %
Andrew Peller, 8,9 %
Alfa Laval, 6,3 %
Atlas Copco, 5,0 %
NorthWest Healthcare, ingen höjning

Justerat för valutaförändringar (räknat i valutakurserna den 31/12) är den totala ökningen 6,0 %. Helt ok eftersom jag kalkylerat med ca 5 %.

Ja och så något om förändringar i portföljen. Sålde nyligen mina aktier i den australiensiska banken Westpac. Framför allt är jag tveksam till ägande i banker där vinstökningen bygger på ökad långivning för redan högt belånade bostadsmarknader. Den australiensiska bostadsmarknaden har nämligen stora likheter med den svenska.  Dessutom har banken problem med sina krediter till gruvnäringen. Det blev en vinst inkl utdelning på drygt 6 %. Istället har jag köpt på mig ett innehav i Flexsteel industries, som ägnades ett alldeles eget inlägg för några dagar sedan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar