fredag 26 augusti 2016

Delårsrapport Cencosud - vinsten ökar, men fortsatta valutaproblem

Den chilenska detaljvarujätten Cencosud redovisade på torsdagskvällen sin rapport för det andra kvartalet. Omsättningen sjönk med drygt 4 % jämfört med samma period förra året. Företaget fortsätter att drabbas av sjunkande valutor i Argentina, Brasilien och Colombia. I lokala valutor ökade dock omsättningen i alla länder förutom Brasilien.  I Chile ökade omsättningen med drygt 4 %. Justerat för försäljning av en anläggning (som beskrivs ligga utanför kärnverksamheten) fördubblades rörelseresultatet. 

Bruttomarginal och rörelsemarginal förbättrades marginellt. Kassaflödet påverkades negativt bland annat av ökande lager. Positivt är dock att skuldsättningen minskar, nettoskuld/EBITDA sjönk till 3,2, jämfört med 3,5 föregående kvartal.

På det stora hela skulle jag sammanfatta: en ok rapport i en tid med framför allt knepiga valutaförutsättningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar