torsdag 18 augusti 2016

Flexsteels försäljning saktar in

 

För ett par dagar sedan släppte mitt senaste inköp Flexsteel sin delårsrapport för det 4:e kvartalet. Rapporten visar att omsättningen för hushållens inköp inte längre ökar i samma takt som de gjorde under en tid. Totalt ligger omsättningen för det segmentet stilla, men påverkas negativt av lägre leveransintäkter, som i sin tur beror av lägre bränslepriser. Underliggande finns alltså en mindre ökning av omsättningen. Företaget förklarar fortsatt med ekonomisk och politisk osäkerhet, och bedömer att den närmaste tiden kommer att se ut så här.

Försäljningen mot företag ökar med fina 7,3 %, men segmentet utgör bara ungefär en femtedel av omsättningen. Där räknar man med fortsatt ökad omsättning.

Rörelsemarginalen sjunker något, drivet av högre marknadsföringskostnader, men motverkas av något högre bruttomarginal. Marknaden reagerade lugnt, och det gjorde jag också.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar