söndag 27 augusti 2023

Concepcion industrial - ska inte kyla ner portföljen


Tog en titt på filippinska börsen igen, och landade på detta bolag: Concepcion Industrial. Tidigare ofta omskrivet, men nu lite i skuggan efter några lite svagare år... Värderingen har dock kommit ner till nivåer nära eget kapital samtidigt som bolaget har en stark position, i ett intressant land, i en intressant bransch. 

Verksamhet

Concepcion bedriver i huvudsak verksamhet inom tre områden: luftkonditionering, kylar och hissar. Kort sammanfattat: för luftkonditioneringar, som för några år sedan dominerande med 2/3 av omsättningen, drivs produktion i joint venture med amerikanska Carrier som också kontrollerar varumärket Toshiba. Samarbetet med Carrier sträcker sträcker tillbaka till 1962, då Concepcion fick en licens att sälja Carriers luftkonditioneringar i Filippinerna. Man bildade senare, under slutet av 1990-talet, ett joint venture som inkl produktion. Concepcion kontrollerar 60 % av den verksamheten och man betalar en mindre royalty för nyttjandet av Carriers tekniska lösningar. Fabrikslokalerna ägs inte, men hyrs av ett bolag som jag uppfattar kontrolleras av Concepcions huvudägare. 

Kylarna som också innefattar egen produktion ägs till 100 % av bolaget. Utöver tillverkning under eget varumärke, tillverkas kylar under varumärket Kelvinator som ägs av svenska Electrolux. Hissverksamheten drivs i Joint Venture med OTIS, och Concepcion kontrollerar 51 % av verksamheten som jag uppfattar inte inkl. någon produktion. Man har också ingått ett samarbete med kinesiska Midea, ett av världens största företag inom vitvaror, som breddar produktutbudet. 


Korta fakta:

Marketcap: 6 miljarder filippinska pesos = 1,2 mdr SEK (vid ca 16 pesos)

Börs och courtage: Filippinerna, från 749 kr hos Avanza i vanlig depå

Värdering: p/e 24-25, p/b 1,3

Direktavkastning: ca 3 %


Marknad och marknadsposition

Luftkonditionering. Den filippinska marknaden skiljer sig från andra länder i regionen och domineras av fönstermonterade system (ca 60 % av enheterna 2019), i huvudsak av enklare typ med fast kompressorshastighet. De inhemska producenterna, däribland Concepcion, förefaller fokusera där, eller har i alla fall gjort det tills helt nyligen. I den senaste årsredovisningen lyfter man dock särskilt fram att man att släppt flera nya varvtalsreglerade system som också är mer energisnåla. Den totala marknaden minskade kraftigt mellan 2019 och 2020, och återhämtade sig sedan svagt till 2021 då det såldes 822 000 enheter i landet. Concepcion har en produktionskapacitet på ca 500 000 enheter per år.  

För ca 10 år sedan (2013) hade bolaget 37 % av marknaden för luftkonditioneringar i Filippinerna, närmast följda av Panasonic med 25 %. En en rapport från 2019 ger varumärken de tre största varumärkena som bolaget marknadsför (Carrier, Condura och Midea) 25 % av marknaden, och då är inte Kelvinator (Electrolux) och Toshiba (Carrier) inräknade då de inte specificeras. Tyvärr är det utifrån bolagets redovisning svårt att räkna om till någon mer färsk marknadsandel då man skär försäljningen enbart i privat och kommersiell för hela sin försäljning. Tillväxten de närmaste åren bedöms till ca 5 %.

Kylskåp. För 10 år sedan hade bolaget en marknadsandel för kylskåp på 25 %, och då tätt följda av Panasonic. Marknaden beräknas växa med 5 % per år de närmaste åren.  

Ägande och ledning

Bolaget ägs till 70 % av familjen Concepcion, samma familj som är huvudägare till livsmedelsbolag RFM som funnits i portföljen ett antal år. VD är i 60-årsåldern och är tredje generationen sedan bolaget bildades i början av 1960-talet. På ägarlistan finns också flera fonder från Grandeur Peak och Swedbank EM small cap, fonder jag håller ett extra öga på


Finanser och lönsamhet

Bolaget har en stark balansräkning med nettokassa och drivs konservativt. Kassaflödet har varit negativt under 2021-2022, bl a pga större lager, men har utvecklats positivt under början av 2023. Lönsamheten (ROE) har sjunkit kraftigt de senaste åren, från 25-30 % eller mer ett par år före pandemin till nu några enstaka procent. Jag uppfattar det som att det inte enbart handlar om pandemin, men mer om det lite längre ner. 

Momentum

Luftkonditioneringarna växte kraftigt under första halvåret, och starkast under andra kvartalet. Totalt växte omsättning i Q2 med ca 20 %, vinsten dock med bara ca 10 %. Marginalerna verkar pressas av hårdare konkurrens och man talar om promotions. Noterbart är också att minoritetsägarnas vinst sjönk, om än marginellt, och där väger joint venture med Carrier tungt. Konkurrensen är helt klart närvarande och jag uppfattar det som om marginalen för luftkonditioneringarna är pressad. 

Risker 

Miljökrav och ökad konkurrens? Bolagets marginaler var vikande redan ett par år före pandemin. Och tittar man i nutid så förefaller konkurrensen tuff. Bolaget har som sagt haft sin tyngdpunkt inom fönstermonterade AC-system med fasta varvtal och i regel större energiförbrukning. Men har man trots VD:s analys av marknaden inte ställt om tillräckligt snabbt mot mer energieffektiva system? Har man lite underskattat utvecklingen mot mer energieffektiva system, och därmed placerat sig i en mindre gynnsam position? Och kan läget bli ytterligare utmanande med större krav på energieffektivitet? Inom ASEAN pågår f n ett arbete med att ta fram gemensamma rekommendationer.

Sammanfattningsvis

Ett bolag med stark historik och långa samarbeten med världsledande aktörer, som har några tyngre år bakom sig. Det märks också i marknadens intresse med en värdering som sjunkit ner mot eget kapital och numera en total avsaknad av analytiker som följer. Även om lönsamheten inte kommer tillbaka till de höjder man nådde ett par år före pandemin, visar de senaste kvartalen på en stark återhämtning, när effekterna från pandemin ebbar ut. Jag tror på att det här kan vara en god investering, behovet av luftkonditionering formligen exploderar i Asien de närmaste årtiondena när temperaturerna stiger och medelklassen samtidigt växer. Här har vi ett bolag med både marknadsposition och starka samarbeten. Varumärkena, samarbetena och närvaron finns där. Och på kort ser jag goda möjligheter för en återhämtning, även för aktiekursen. Jag har köpt in mig mef motsvarande ca 4 % av portföljen. 


6 kommentarer:

 1. Hej, bra blog, vilken bank använder du för att handla aktier i Filippinerna?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack! Vad kul att höra! Avanza för Filippinerna, bara de som handlar där från Sverige.

   Radera
 2. Klart intressant bolag. Kan tycka att de samarbetena tyder på ett mycket starkt bolag, tillsammans med historiken. Frågan är bara om tillfälliga eller långsiktiga problem, tror på det förstnämnda men ska fundera mer!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Håller med! Tror att problemen är i huvudsak tillfälliga, framför allt pga Corona, och att man kanske varit lite sena med att lansera nya varvtalsreglerade modeller. Men är inte 100 %. Sen har nog konkurrensen tilltagit, men varumärken, samarbeten och närvaro är viktiga saker.

   Radera
 3. Spännande case som alltid! Det gäller att de får ordning på lönsamheten igen och då kan det säkert bli en fin turnaround - en stark balansräkning underlättar iaf helt klart!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja tänker det - och en stark balansräkning alltid en bra början, som sagt! Vi ses!

   Radera