tisdag 8 november 2016

eWork lånar till utdelningen


Vinst och kassaflöde. Båda behövs för att ett företag långsiktigt ska kunna betala växande utdelning till sina ägare. Det är därför som jag alltid i mina genomgångar tittar på hur kassaflödet utvecklats, eller närmare bestämt, att kassaflödet från verksamheten kan finansiera löpande investeringar, utdelning och eventuella återköp av aktier. För större investeringar och förvärv kan såklart upplåning vara aktuell, men det löpande ska man klara.

Konsultförmedlaren eWork har blivit populär på börsen, drygt 2500 ägare hos Avanza är ett exempel på det. Företaget visar en fin utveckling, det senaste kvartalet med en omsättning som ökade 25 %. Och vinsterna följer i stort med. Med en verksamhet som inte kräver några investeringar, kan det då tyckas självklart att nästan hela vinsten kan delas ut till ägarna. Men kravet på kapital är större än man kan tro, alla betalningar till och för konsulter går nämligen via företaget.


Kundfordringar och leverantörsskulder i balansräkningen ligger på 1,7 - 1,8 mdr kronor. På senare år är det också tydligt att kundfordringarna (resultatförda och förväntade inbetalningar från kunder) ökat i snabbare takt än leverantörsskulder (kostnader för konsulter som ännu inte fått betalt), vilket talar för att inbetalningarna släpar efter. Det här syns också i kassaflödet från verksamheten, som trots den fina vinstutvecklingen försämrats de senaste åren, och 2015 var det t o m negativt. I och för sig inte konstigt för ett företag som växer snabbt.

Den stora omsättningen ställer som sagt krav på kapital. I den mån företaget inte bättre än idag förmår att omvandla fordringar till kassaflöde, måste man ha ett kapital som buffert. Här har man istället valt att först (2015) göra en extra utdelning på 2,00 kr (på då ordinarie 2,50 kr) och sedan höja utdelningen till 3,25 kr 2016. Över två år har det här belastat kassaflödet med runt 47 miljoner kronor extra. För att finansiera detta har man tagit upp lån på totalt 70 miljoner, och gått från att vara skuldfria i årsredovisningen 2014, till en skuldsättningsgrad på drygt 60 %. Och detta kostar ju räntekostnader helt i onödan. Inte så man bygger långsiktig utdelning, tycker jag.

Eller vad tycker du? Och hur mycket tittar du på kassaflödet?

3 kommentarer:

Gustav sa...

Kanske är jag för positiv nu men sett över längre tid har eWork alltid haft en negativ nettoskuldsättning. Likvida tillgångar är större än lånen. Om man kollar på sida 2 här både under kassaflöde och balansräkning tycker jag inte det ser så illa ut: https://www.introduce.se/globalassets/bolag/ework/pdf/ewrk_3.016.pdf

Man kan i och för sig ifrågasätta extrautdelningarna när man tar upp lån. Utan dem hade såklart finanserna varit bättre. Men då utdelningen, på Introduce-prognoser, förväntas öka fint från 2015 till 2018 tror jag ändå det finns förmodad hållbarhet i den. Men jag kan också ha en tendens att vara lite väl positiv ibland.

Det som skrämmer, eller i alla fall gör mig orolig, är hur de påverkas av en rejäl lågkonjunktur. De tappade en hel del 2008 även om de kom tillbaka ganska fort.

Framtidsinvesteringen sa...

Så är det, men man måste då tänka på den stora omsättningen. Man snurrar i princip en halv miljard i månaden, och då krävs kapital. Man hade inte klarat likviditeten utan lånet, som för övrigt är långfristigt... Det som gör mig orolig är att man väljer att låna i tider när det går bra. Som sagt, det här är en mkt cyklisk verksamhet, och det kan komma tider när man VERKLIGEN måste låna. Nu lånar man för att klara likviditeten när man delar ut. Nej jag känner mig inte bekväm med en ledning som agerar så, framför allt inte i ett bolag som är så sårbart...

Gustav sa...

Ja, jo, det kan ifrågasättas. Ska fundera. Kommer osökt in på uttryck som att spara i ladorna. Offensivt kan vara bra men då gärna i mer defensiv verksamhet. Frågan är hur cykliskt eWork är, de är i alla fall mindre cykliska än de rena konsultbolagen. Gillar eWork, men du har en poäng i det du säger. Ska fundera!

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.