torsdag 15 juli 2021

Prodia - fin mellanlandning i portföljen


I veckan sålde jag indonesiska provtagningsbolaget Prodia. Bolaget landade i portföljen så sent som i slutet av april, och min tanke var att det skulle bli långsiktigt. Caset handlade om undervärdering och underliggande tillväxt och jag räknade med 10-15 % år. Nu blev det inte så. Mer om det på slutet. 

Ja vad är det då för bolag?

Bolaget finns inom provtagning för sjukvården i Indonesien. Kunderna är i princip av tre  typer; personer som på eget initiativ går in och tar ett prov och betalar ur egen ficka, kunder på remiss från en läkare, och provtagning som finansieras av en arbetsgivare. Man är störst i sin nisch med ca 40 % av marknaden och större än de fem som kommer efter.

Den stora diskussionen är hur bolaget har påverkats av den stora sjukvårdsreform som sjösattes 2014 och som 2019 ska omfatta 80 % av befolkningen. Sjukvården utförs även av privata sjukhus som finansieras av det offentliga, alltså inte så långt ifrån hur vi har det här hemma, men det finns mycket tydliga begränsningar i vad som finansieras.

Här har vi också anledningen till att aktien varit lågt värderad (p/e 10 när jag köpte, ca p/e 20 nu enl Bloomberg) osäkerheten har varit stor kring hur bolaget påverkas och att man ska tappa i omsättning, vilket flera sjukhus gjort som inte har det offentliga försäkringssystemet som kund. 

Oron bygger på:

Patienter som tidigare  nyttjat privatfinansierad sjukvård kommer i ökad utsträckning att nyttja det offentligfinansierade systemet och eftersom detta inte ger ersättning för många av de prover som bolaget jobbar finns en risk att omsättningen sjunker.

Mot detta kan sägas;

- Även om det offentliga sjukvårdssystemet får förvånansvärd bra recensioner är det också ordentligt överbelastat inte minst då det indonesiska sjukvårdssystemet är extremt dåligt utbyggt jämfört med grannländerna.

- Att fler får sjukvård innebär också att fler potentiella sjukdomsfall upptäcks och behöver utredas, och man kan i många fall vilja/behöva ta prover som bolaget levererar även om de inte finansieras av det offentliga. Många gånger kan också arbetsgivaren finansiera. Tilläggas kan också att de mer specaliserade sjukhusen som inte hade någon koppling till det offentliga, inte tappade i beläggning under inledningen av reformen utan redovisade högre beläggning. . Det talar för att den specialiserade sjukvården i privat regi - dit den mer avancerade provtagningen kan hänföras - kan fortsätta att utvecklas väl.

- Man jobbar även för det offentliga sjukvårdssystemet (även om det bara motsvarade några % 2019), men det handlar också om pilotprojekt som kan komma att växlas in till ordinarie verksamhet. Till potentialen kan också läggas att sjukvårdssystemet kan komma att byggas ut och omfatta fler av bolagetstjänster, på risksidan finns dock att prissättningen kan bli mindre gynnsam och att marginalerna påverkas negativt. 

Varför köpte jag?

Kort sagt en undervärderad marknadsledare med fin lönsamhet där jag uppfattar det som att marknaden felbedömt eller i alla fall övervärderat riskerna med sjukvårdsreformen. Efter en handfull år har bolaget fortsatt att växa stabilt och med pandemin har man visat att det är ett bolag som behövs i ett generellt underdimensionerat sjukvårdssystem. Det går helt enkelt inte att gå runt dem. 

Utvecklingen är stabil och balansräkningen mycket stark med nettokassa.

Varför sålde jag: 

Det är egentligen två saker:
 1. Den senaste rapporten var fantastiskt men jag lyckas inte läsa ut vad som är Corona. Jag misstänker att det är rätt mycket. Samtidigt säger prognoserna att tillväxten fortsätter 2022, men det är bara 2 analytiker.
 2. Den enorma utvecklingen med +90 % på en vecka gjorde det omöjligt att sitta kvar. Det kan såklart finnas naturliga förklaringar, med en handel på sådär 10 gånger det normala finns det mycket som talar för att någon stor fond gått all in. Men jag vågade inte chansa på att det här är hållbart, även om värderingen inte är galen.
Det blev 130 % på det jag sålde på slutet och 100 % totalt. Och jag är förstås nöjd. Men hade ökning kommit över en längre period hade jag antagligen bara skalat ner. Trist att lämna för jag gillade bolaget.

4 kommentarer:

 1. Intressant inlägg om ett bolag som jag aldrig hade funnit själv.

  Angående försäljningen, måste du sälja hela innehavet om du tycker om det så? Man kan ju plocka hem vinst och behålla en del sedan fylla på igen när man tycker det är rimligt värderat igen.

  Eller har du strikta regler som du förhåller dig till?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej och tack! Ursäkta sent svar.

   Mycket bra frågor. Jag sålde först ca 40 % av innehavet vid +75 % och när den drog ytterligare 30 % ovanpå det valde jag mellan att göra samma sak en gång till eller sälja allt. Vill inte ha mindre innehav än 4 % av portföljen och courtaget är 749 kr så valde att sälja allt.

   Radera
  2. Ingen fara:)

   Har du då någon maxgräns på antalet innehav eller varierar det? Tänker att även ett litet innehav kan växa sig stort.

   Radera
  3. Runt 15 försöker jag hålla mig kring

   Radera