lördag 12 december 2020

Verkkokauppa.com, e-handel på finska


Man behöver inte alltid vara exotisk för att hitta spännande case, den här finska e-handlaren inom framför allt teknik är ett exempel på det! Tack Phantas för att du tipsade om den här finska juvelen! Det knepigaste är nog namnet - Verkkokauppa.com, e-handel på finska!

Bolagets egen beskrivning av verksamheten:

"Verkkokauppa.com is Finland’s most popular and most visited Finnish online retailer, with the aim to sell to products to its customer at probably always cheaper prices. Depending on the season, the Company markets, sells, and distributes some 60,000–70,000 products in 26 different main product categories through its webstore, retail stores, and network of pick-up points. The Company has four megastores: in Oulu, Pirkkala, Raisio, and Helsinki, in addition to which products can be collected at more than 3,000 pick-up points. Verkkokauppa.com was founded in 1992 and it is headquartered in Jätkäsaari, Helsinki."


Case:Stark lokal aktör med tillväxt inom växande bransch som gynnas när handelns omställning skyndas på genom Corona. Räknar med >10 % i avkastning genom utdelning och tillväxt.

Korta fakta:

Market cap: drygt 3 mdr kr (vid kurs 6,60 euro)
Utdelning: cirka 3,2 %, kvartalsutdelning
P/e: 22-23 

Handel: Helsingforsbörsen, från 1 kr hos SEB, från ca 1 euro hos Avanza och Nordea

Gör mig intresserad:

Stark affärsmodell och unik kapitalomsättningshastighet. Bolaget har en mycket genomtänkt affärsmodell som kräver mycket små investeringar . Därmed är verksamheten lätt skalbar till nya produktsegment. En lätt balansräkning är en viktig del, och den fixar man inte minst genom att mycket skickligt hantera sina betalningsflödena: leverantörsskulderna är cirka fyra gånger större än kundfordringarna! Dessutom är ett av de två lagren outsourcat till finska posten. Det här ger en kapitalomsättningshastighet på 3,5 vilket är bättre än många jämförbara bolag. Detta driver bolagets höga lönsamhet!

Växande e-handel och konkurrensfördelar. E-handeln växer och ersätter den traditionella handeln. Bolaget är nr 2 inom elektronikhandel med 20 % av marknaden, och har mer än fördubblat sin andel från 8 % på 10 år. De två huvudkonkurrenterna Giganti (Elgiganten) med 28 %, och Power (fd Expert) med 14 % sitter båda med tyngdpunkt i traditionell handel och betydligt högre kostnader och tyngre balansräkningar. Dessutom tar det tid för de traditionellt orienterade bolagen att ställa om, vilket hjälper Verkkokaupa att fortsätta plocka marknadsandel. Kapitalomsättning och marginaler ger lönsamheten som är bolagets stora konkurrensfördel: man kan hålla lägre priser och högre lönsamhet än konkurrenterna!

Tillväxt inom vallgraven. Bolaget uttalar tydligt att man inte i dagsläget tänker expandera utanför Finland, det är där man har sitt varumärke och sina konkurrensfördelar. Man satsar på att växa inom sin vallgrav helt enkelt. Den expansion som görs utöver organisk tillväxt sker genom att man plockar på nya varugrupper, vilket kan göras utan stora investeringar. Man utesluter dock inte att i framtiden expandera.Finanser och utdelning. Nettokassa och starkt kassaflöde är ytterligare plus för bolaget, även om svängningarna i rörelsekapital är betydande, och man under 2018 och 2019 tärde på kassan för att klara utdelningen. 2020 ser dock bättre ut, mer om det lite senare. För utdelningsjägaren är det särskilt värt att notera att bolaget höjt utdelningen varje kvartal sedan början av 2017 (!).

Den som jämför balansräkningarna några år tillbaka ser att kundfordringarna vuxit mer än omsättningen. Detta har sin förklaring i att man tagit över köp på kredit i egen regi, och därmed lagt in i den egna balansräkningen. Vertikal integrering helt enkelt, och en möjlighet att skruva upp marginalerna ytterligare.

Ägare och ledning. Bolaget ägs till 49 % av grundaren Samuli Seppälä som startade bolaget som 16-åring. Samuli var VD tills för ett par år sedan men sitter nu "bara" som ledamot i styrelsen. Ordförande (som har ett svenskklingande namn, liksom två ledamöter till i styrelsen) sitter genom bolag på cirka 5 %. VD är ägare, men inte storägare, och han är ju också bara ett par år gammal på posten. Ett frågetecken är hur involverad och engagerad huvudägaren är, en snabb sökning tyder på att han kan ha fokus på annat, eller närmare bestämt en fastighetsrenovering, en gammal skola i Kalifornien som ska bli hans lyxbostad.

Coronaanalys

Bolaget har liksom andra e-handelsbolag gynnats av coronakrisen. Åren före krisen var småtröga, men de senaste kvartalen har det tagit ordentlig fart. Under årets 9 första månader har omsättningen vuxit med drygt 9 % samtidigt som vinsten mer än fördubblats. Det tredje kvartalet var något svagare men med en stabil tillväxt på 7 % för omsättningen och drygt 30 % för vinsten. Högra marginaler hjälps inte minst av att försäljningen ökar inom de nya segmenten utanför elektronik. Sannolikt kan bolagets konkurrensfördelar förstärkas när konkurrenternas betydligt större fasta kostnader blir än mer kännbara sänken.

Risker

Konkurrenssituationen är såklart en risk, och inte minst bör lyftas fram att Amazon kan vara på gång att etablera sig i norden, sannolikt med start i Sverige. Klarar bolaget den konkurrensen eller inte? Självfallet omöjligt att ge ett helt säkert svar, men Finland är ett land där man nog mer än i andra länder är trogna sina inhemska bolag (läs Nokia!). Och man ska heller inte glömma att många konkurrensfördelar är just lokala. Bolaget har ett starkt och väletablerat varumärke!

Inte kontroll över logistiken. Bolaget har outsourcat en av sina logistikcentraler till Posti, finska posten. Man är därmed beroende av extern part för att en central del i bolagets verksamhet ska fundera. Det som ger en lätt balansräkning ger också en viss sårbarhet.

Egenutvecklat IT-system.
Jag kan inte bedöma risken i detta, och det kan vara att det är mer en fördel än en nackdel. Man har kontrollen över sitt system, men samtidigt gäller att man håller jämna steg med IT-utvecklingen hos de stora systemutvecklarna.

Sammanfattningsvis:

Verkkokauppa har mycket av det som många letar efter idag; starka finanser och med tydliga konkurrensfördelar inom e-handel som gynnas starkt av coronakrisen. Mycket talar dessutom för att människors handelsmönster efter krisen inte återgår hur det var före Corana. Aktien har stigit kraftigt sedan jag gjorde mina först köp under 5 eurr men värderingen på p/e 22-23 känns fortfarande ok. Jag har ökat i omgångar under hösten och bolaget står nu för drygt 4 % av portföljen men avvaktar just nu.

2 kommentarer:

 1. Intressant case till en relativt rimlig värdering verkligen. Det som gör mig tveksam är den höga utdelningen, borde man inte satsa på förvärv eller expansion i närliggande länder i baltikum istället?

  Även om e-handel i Finland lär fortsätta växa fint så är det frågan om en investering i detta bolag kan ge 15 % årlig avkastning över tid (mitt mål)?

  Det ska bli spännande att följa oavsett!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej jag tycker man ska hålla sig i Finland, där man har sin moat genom varumärket. Och i Finland köper man finskt, tänk Nokia. De delar helt klart ut en del men så länge kassaflödet räcker för att finansiera expansionen, och nettokassan är betydande, så har jag inget problem. Däremot hoppas jag att de inte fortsätter höja för sakens skull... 15 % årlig avkastning kan nog vara väl optimistiskt, men 10 % känns hemma.

   Radera