lördag 8 februari 2020

Är börsen övervärderad? Kan Buffet-indikatorn ge vägledning?


Det talas en hel del om övervärderade börser, som t ex i artikeln på bilden från DI i november om Stockholmsbörsen. Och det här stämmer rätt bra också med min egen upplevelse när jag letar bolag, t ex här hemma. Inte så konstigt kanske, när vi sett börsuppgångarna det senaste året...

Ett sätt att bedöma om en börs är övervärderad är den s k Buffet-indikatorn, och den är enkel: börsens marknadsvärde dividerat med landets BNP. Indikatorn speglar helt enkelt börsens värdering i förhållande till BNP. Tittar vi på USA-börsernas värdering i förhållande BNP-utveckling ser vi att dessa följer varandra rätt så bra över tid, periodvis med avvikelser, men dessa har med jämna mellanrum korrigerats.

Som alla indikatorer har den såklart sina svagheter, och en rimlig invändning här är att många bolag har verksamhet internationellt. D v s börsvärde i ett land, genererar BNP i ett annat land, och därmed också förändras med en ökad internationalisering. Olika länder har såklart också olika stor andel av sitt näringsliv på (den egna) börsen. Det här gör att värdena för två länder inte är rakt av jämförbara. Att Hong Kong har ett indikatorvärde på sådär 700 % behöver t ex inte innebära att börsen där är högre värderad än den amerikanska aktiemarknaden som visar 150 % mot BNP. Däremot säger det att börsvärdet i Hong Kong är betydligt större i förhållande till landets BNP.


Sammanfattningsvis: Buffet-indikatorn verkar kunna ge en bild över hur en börs är värderad, och den ska ses utifrån förhållanden för respektive land och följas över tid.

Hur ser det ut nu?

Stockholmsbörsen (nedan). Visar med ca 160 % det högsta indikatorvärdet sedan (åtminstone) runt år 2002, som är så långt som Guru-focus data sträcker sig. Går vi tillbaka till årsskiftet 2018/19 låg indikatorn kring 120-130. Mycket talar alltså för att Stockholmsbörsen är ordentligt övervärderad.


USA-börserna. Här går statistiken tillbaka till 1970-talet, och man ligger med 156 % på ATH också i det långa perspektivet. Värt att notera är att Gurufocus för USA klassar allt över 115 % som "significantly overvalued". Det var i så fall alltså en kraftigt övervärderad börs redan vid förra årsskiftet, när värderingen "bara" låg kring 120 % av BNP .

Som man kan se i grafen över BNP och börsvärde följer dessa varandra långsiktigt, vilket ju också är rimligt om marknaden över tid ska värdera faktisk ekonomisk utveckling. Värt att notera är dock att den avvikelse vi ser nu är större än den varit vid någon tidpunkt för de cirka 50 år som grafen spänner över. Det här ger anledning till viss eftertanke och försiktighet!

Andra börser. Tittar man på västerländska börser ser det på flera tyngre börser som London, Australien, och Kanada betydligt mindre övervärderat ut än i Sverige och i USA. Men även i t ex Schweiz ser värderingen ansträngd ut. På mer exotiska börser varierar det också en hel del; tittar man på börser där jag har stor exponering så ser det ok värderat ut i Singapore och Indonesien, men verkar vara övervärderat i Indien och Filippinerna. Hos "Become a better Investor" finns en bra sammanställning för en rad asiatiska börser, obs att den dock är några månader gammal 

Sammanfattningsvis. Det finns såklart också andra sätt att titta på hur värderingen påverkar framtida utveckling, men det ser oavsett indikator ut att finnas en tydlig korrelation mellan värdering och framtida avkastning. Ett historiskt lågt ränteläge över lång tid påverkar såklart, men håller det i längde?

Min egen slutsats är att man bör vara försiktig där det ser ansträngt ut, som i Sverige, USA, och Schweiz, även om det såklart kan se helt annorlunda ut för ett enskilt bolag. Man bör vara särskilt försiktig med fonder mot länder som visar hög värdering, framför allt  sådana som följer eller ligger nära index. För egen del bekräftar det i stora drag den bild jag hade utan indikatorn, och gör mig fortsatt intresserad av t ex Indonesien och Singapore.

Hur tänker du om värderingen i Sverige och USA?

4 kommentarer:

 1. Jag bryr mig mindre och mindre om börsens värdering som helhet utan mer intressant är ett enskilt bolags värdering i förhållande till riskfri ränta tycker jag.

  USA sägs vara högt värderad men då ska man ha med sig att de har övervikt av tech jämfört med Europa som har mycket bank och verkstad. Vore intressant övning om man jämförde börserna likaviktade utifrån sektorer, gissar att skillnaden inte skulle bli så stor då.

  Svenska börsens värdering har jag ingen uppfattning om men jag köper nog hellre Nasdaq100 än OMXS30 oavsett då jag inte gillar övervikten bank och verkstad i den sistnämnda.

  Att kunna plocka ihop sin egen portfölj av bolag som har bättre tillväxtutsikter än ett index tror jag är att föredra, jag kör på den strategin iaf - inlägg om detta imorgon :-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, man ska nog vara försiktig med att dra alltför stora slutsatser av de här siffrorna, t ex som Gurufocus räkna fram förväntad avkastning för berörda börser utifrån Buffet-indikatorn. Men tänker att det ändå kan vara någon form av vägledning var börserna i sin helhet befinner sig. Sen kan ju förändringar som ökad internationalisering göra att indikatorn inte är fullt ut jämförbar över längre perioder. Och sammansättningen av sektorer kan förändras likaså.

   Skulle också välja Nasdaq framför OMX, övervikt framför allt bank, med hög privat belåning lockar inte mig.

   Och som sagt, det säger ju inget om enskilda bolag, mer än att man kanske ska ta en extra titt på värderingen i ett historiskt perspektiv högt värderade bolag. Och det kan ge en vägledning vilka börser man ska titta på om man vill hitta lågt eller rimligt värderade bolag.

   Radera
 2. Kan vara klokt att kolla på Buffett-indikatorn och Schiller P/E.

  Se länk: https://www.starcapital.de/en/research/stock-market-valuation/

  Däremot brukar jag ju, liksom Stefan och du, kolla bolag för bolag. Men de stora dragen är bra att stanna upp och fundera kring. Undrar förresten på om Buffett sitter på en jättekassa? En annan variant av Buffett-indikatorn :-)?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Yes, finns olika vägar att hålla koll på detta. Och bolagen det viktiga som sagt. Men ändå bra att ha en känsla för hur värderingen ser ut på olika börser. Kan ge en vägledning när man ska leta bolag.

   Radera