onsdag 14 december 2016

CanaDream, är jultomten från Kanada?


"Är jultomten från Kanada? Ja jag tror det. Och han har gjort sig av med renar och släde, och kommer i en husbil från CanaDream. Full med julklappar." Kanske ett bra upplägg för en godnattsaga för fyraåringen? Bara att titta på bilden och sedan låta drömmen flöda iväg. Eller inte. Grannens avställda husbil kanske blir väl intressant då.

Hur som helst. Husbilar och husvagnar är i tiden. Både den nu pensionerade 40-talistgenerationen och deras barn har tagit campinglivet till sig. I min research inför inlägget om CanaDream i september blev det mycket tydligt. Och är det i något land där camping är stort, så är det Kanada. Man bör i det sammanhanget kanske också tillägga att de inhemska gästerna inte är fler än 20-25 %. Tyskarna utgör den enskilt största gruppen som hyr av CanaDream.

Ekonomisk utveckling. Tittar vi på de två senaste kvartalen ser vi en fantastiskt fin utveckling. Både uthyrning och försäljning har fortsatt att öka kraftigt.

Grafen talar sitt eget språk. Omsättningen för halvåret ökade med 17 %, samtidigt som rörelsemarginalen steg. Vinsten steg med 25 %, om man justerar för de övriga inkomster för försäljningar m m som bokfördes samma period förra åren. Uthyrningen ökade ungefär 10 % i omsättning. Bakom den senare ökningen döljer sig dock en mindre volymminskning, när företaget fokuserat på ökad försäljning av fordon. Värt att observera vid jämförelse med helårssiffror: nästan all uthyrning sker under första halvåret.


Fordonstransaktioner. Den fundersamme ställer såklart frågan om de boostat vinsten genom att tära på innehavet av fordon. Innan vi tittar på det: den absoluta huvuddelen av fordonen köps in för att sedan hyras ut. När de så småningom nått en viss ålder/slitage, utrangeras de och förflyttas till ”inventory” för försäljning.


Det som hänt de senaste åren är att man också kraftigt har ökat försäljningen av fordon som fortfarande är tillgängliga för uthyrning. Samtidigt har inköpen av fordon ökat i minst motsvarande utsträckning. Under de första två kvartalen 2016 har dock försäljningen ökat kraftigt, och det bokförda värdet av fordon ligger lägre än vid samma tidpunkt förra året. Återstår att se hur resten av året utvecklas.Skuld och kassaflöde. I mitt inlägg i september förenklade jag beskrivningen av kassaflödet. För den som noterar att företaget vissa år inte klarat ett positivt fritt kassaflöde, kan det också vara värt att notera att man de tre senaste åren också gjort andra större investeringar, i mark och i ett mindre förvärv. Utan dessa investeringar skulle företaget inte behövt låna 2014-16.

Skuldsättningen är CanaDreams svagaste sida, men man kan samtidigt konstatera att den (låga) soliditeten visar en positiv trend. Med en fortsatt utveckling som de senaste kvartalen lär den trenden kunna fortsätta.

Värdering. Aktien värderas på drygt p/e 8, en helt uppenbar undervärdering. En del kan såklart vara den mycket begränsade handeln med aktien, och att företaget ligger under radarn tydligare än de flesta.

Är fortsatt imponerad av det här företaget, och förutom tillväxt i förhållande till pris, och den växande campingtrenden, ser jag några ytterligare skäl till varför det här bör vara investering med god potential:

Ocyklisk utveckling. Som jag skrev förra gången har företaget visat en imponerande stabil utveckling, trots att man är ett litet företag inom en rimligen cyklisk bransch. Att finanskrisen ägde rum går inte att utläsa ur företagets räkenskaper. Möjligen är uthyrningen en anledning till att man klarar lågkonjunkturer bättre än t ex tillverkare som Thor och Kabe.

Stabil ledning och internt ägande.
VD Brian Gronberg har varit med sedan 1998, och har uppenbart rattat företaget väl. Ledningen sitter också på ett stort internt ägande som är ett gott incitament för fortsatt fin utveckling.

Utländsk turism, svag kanadadollar. Företaget har runt 80 % utländska gäster. En relativt svag kanadadollar bör i det korta perspektivet bidra till företagets lönsamhet, även om andelen turister från USA bara är några procent.

Om inte julklapparna knäcker min egen kassa blir det nog fler CanaDream efter jul!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar