Mina kriterier

Mina kriterier

  • Långsiktiga konkurrensfördelar
  • Historik av starkt kassaflöde som betalar eventuell utdelning, återköp av aktier och löpande investeringar
  • God lönsamhet, med stark och stabil historik
  • Rimlig värdering 
  • Stark balansräkning och historik av att prioritera återbetalning av lån framför t ex återköp av aktier
  • Jag förstår verksamheten och klarar av att följa den 
  • Verksamheten är långsiktigt hållbar sett till klimat/miljö, folkhälsa, fred och demokrati

Jag investerar långsiktigt i aktier som lever upp till mina kriterier. Jag försöker att uppnå god spridning såväl geografiskt, som över olika branscher, och tror mig kunna följa ca 15 aktier. Normalt ska inget innehav överstiga 15 % eller understiga 4 %


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar