söndag 12 mars 2017

Park Lawn - en investering i dödenEn växande befolkning innebär i regel en större marknad. Men ibland kan också motsatsen skapa marknad. Med en äldre befolkning behövs fler äldreboenden, mer av hjälpmedel så som hissar och rullstolar, telefoner med stora knappar, och tyvärr också begravningstjänster och kyrkogårdar. Här hemma är det dock inte en bransch att investera i eftersom kyrkan driver och äger krematorierna och kyrkogårdarna, och kooperativa Fonus och lokala aktörer dominerar begravningsbranschen. Egentligen kan jag tycka att det är ett rätt så sympatiskt sätt att organisera den här verksamheten på. Men visst, det är också en intressant bransch för investeringar om den finns öppen.

Park Lawn Corp är Kanadas enda börsnoterade företag inom begravningsbranschen. Fokus finns på krematorier och drift av kyrkogårdar (85 % av omsättningen), och man driver även begravningsbyråer (15 %). Verksamheten finns framför allt i östra och mellersta Kanada, och man har också tagit sig in på USA-marknaden, genom ett större förvärv i Michigan.

Omsättningen ökar i mycket snabb takt. Med USA-förvärvet tillsammans med övriga förvärv mer än fördubblades omsättningen det senaste kvartalet, jämfört med motsvarande kvartal förra året. Lönsamheten i Michigan är dock långt mycket sämre än för den kanadensiska, och rörelseresultatet steg bara med 14 % trots omsättningen.


Varför är då det här företaget intressant:

Demografi. Den kanadensiska befolkningen blir allt äldre, och antalet dödsfall ökar. Enligt statistik från den kanadensisk statistikmyndigheten kommer antalet dödsfall de närmaste årtiondena att öka  med 1,5-2% årligen. Till 2050 har antalet dödsfall per år ökat med runt 75 %. Här finns makabert nog grunden för en växande verksamhet.

Konkurrensfördelar. Stora investeringar krävs för att komma in på marknaden, inte minst i krematorier. Dessutom är verksamheten reglerad och lokala tillstånd krävs. I många fall handlar det också om verksamheter (inte minst kyrkogårdar) som har en lång historia, och är djupt rotade och integrerade lokalsamhällena. För förvärvet i Michigan noterar man särskilt just detta, och att många av kyrkogårdarna har en nästan hundraårig historia. Allt tillsammans bör ge en stark ställning på marknaden. Vallgraven är helt enkelt mycket stor för den som vill etablera sig.

Expansionsmöjligheter. Branschen i Kanada är diversifierad och ungefär 70 % av aktörerna är små och lokala, men sannolikt i många fall med starka konkurrensfördelar inom ett mindre område. De här förutsättningarna ger såklart stora möjligheter till expansion genom förvärv, och att uppnå tydliga konkurrensfördelar, utan att behöva bli nationellt dominerande. 

Finanserna är i grunden starka, och man har valt att finansiera förvärv med i första hand nyemissioner, senast nu i slutet av året, för att betala av på skulder och förbereda för ytterligare förvärv. Kassaflödet är dock hårt belastat av både stora investeringar i befintlig verksamhet, och förvärv. Tittar man på 2015 och de nio första månaderna 2016 betalar kassaflödet långt ifrån utdelning och pågående utbyggnader. Tilläggas ska dock att det är investeringar som möjliggör försäljning av gravplatser för årtionden framöver. Här och i den snabba expansionen ligger dock ändå mina största farhågor, att man helt enkelt växer för snabbt, också ur perspektivet att hinna integrera och skapa synergier. Verksamheten i Michigan är som sagt också långt mindre lönsam än den kanadensiska.

Nästan hela vinsten delas ut, och ger 2,5-3 % direktavkastning. Sett till den starka tillväxten, och det hårt belastade kassaflödet, hade jag föredragit att man skar ner utdelningen. Då skulle man slippa nyemissioner, som i sin tur innebär att mer utdelning ska betalas ut. En ond cirkel skulle brytas, eller hur man ska uttrycka det. 

Priset är högt, över p/e 30, och det är bara något billigare än jätten i USA, Service Corp International. Med Park Lawn får man i och för sig tillväxt. Innan jag är redo att betala den prislappen vill jag ändå åtminstone se vilka effektiviseringar och kostnadssynergier man kan uppnå med verksamheten i USA. Jag kommer att hålla ögonen på företaget, för demografi och vallgrav skapar förutsättningar. Men just nu är priset för högt.

Vad säger du?

11 kommentarer:

Börsjägarcoachen sa...

Spännande inlägg, först Gustavs och sen ditt, man får en helt annan syn på ämnet och man kan se detta från ett positivt håll att de som dör levt ett långt och bra liv och behöver en plats att vila på efter döden. Spännande "tråk" bolag ;)

Bearfighter Investment sa...

Bra inlägg! Det känns som en ganska trygg placering branschmässigt. Folk lär ju dö oavsett konjunktur.
Mvh
Bearfighter Investment

Aktieingenjören sa...

Nyemission till P/E 30 känns ju inte dåligt för befintliga ägare. Men som ny ägare blir det dyrt och jag undrar om inte Dignity Plc (Storbritannien) eller InvoCare till P/E 22 bör vara starka anglosaxiska alternativ?

Aktieingenjören sa...

En annan fundering är vilken avkastning man kan förvänta sig på investeringen.

Att med belånat pensionskapital köpa upp begravningsbolag måste vara nästintill en livräddare för många bolag. Med P/E 30 är den implicita avkastningen 3,3% per år om man kör utan hävstång. Med hävstång blir det en helt okej, trygg avkastning i lågräntenimiljö. Som obelånad investerare är jag däremot mer skeptisk och lutar åt att det här är en bransch som nu är värderad utefter det faktum att det är en sektor som är attraktiv för bolag som vill placera stora mängder kapital till låg men trygg avkastning vilket även förklarar den nyemissionsdrivna strategin samtidigt som man delar ut.Det ser helst enkelt bra ut i ägarnas dcf modeller.

Framtidsinvesteringen sa...

Tack, vad kul att höra! Klok och fin utgångspunkt, att behöva en plats att vila efter ett långt liv :-)

Framtidsinvesteringen sa...

Stort tack! Så är det ju, och dessutom ser ju demografin ut som den gör...

Framtidsinvesteringen sa...

Det låter som intressanta alternativ. Tack för tips! Vet att finns exotiska alternativ också, så kanske läge för ett jämförande inlägg.

Mycket bra kommentar! Ligger nog mycket i att det här blir attraktivt för t ex pensionsfonder i en lågräntemiljö. Och det driver ju såklart upp kursen, och förklarar nyemissionsstrategin. Man bör nog ligga lågt så länge räntorna är så här låga helt enkelt. Stort tack för kommentaren!

Aktieingenjören sa...

Kul att det hjälper.

Gustav har ett samlingsinlägg om begravningsbolag http://gustavsaktieblogg.blogspot.se/2015_02_01_archive.html?m=1

Särskilt ett av de kinesiska var intressant och något han skrev mer om. Men min mobil börjar se ut som att jag är lite väl intresserad av Gustav och en eventuell begravning så du får leta fram det själv ;-).

Gustav sa...

Haha, skön diskussion här och inte så lite Peter-Lynch faktor på investeringarna. Tyvärr är Park Lawn tyvärr nog rätt högt värderad, även om ocyklisk tillväxt ska värderas högre.

Kanske får göra en riktig analys av der mest intressanta begravningsbolaget i Asien, men mjölk- och tejp är på något sätt lättare att skriva om :)

Anonym sa...

Här gäller det att inte vara likgiltig. Som branschmänniska har jag haft tankar på privata lösningar även i Sverige, men det är en lång lång väg att gå. Lite dyr kan jag också tycka aktien är, men onekligen spännande, så tack för din analys.
sedvanliga högaktningsbetygelser,
Dan

Framtidsinvesteringen sa...

Stort tack! Lång väg som sagt, och riktigt stora investeringar handlar det om...

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.