söndag 11 mars 2018

Gotlandsbolaget

Förra veckan skrev jag om att  jag inte har några svenska aktier i portföljen. Och så är det. Men ett bolag gör mig intresserad; Gotlandsbolaget. Bolaget som med 10 års uppehåll på 1980- och 90-talens praktiken haft monopol på båttrafiken till ön. Inte så exotiskt men svårhandlat som nog bidrar till en 

Vad gör mig intresserad?

Nästan monopol. Efter att man kom tillbaka 1997 förändrade man spelreglerna för kommande upphandlingar genom att skaffa sig nya och snabbare färjor som kortade restiden från cirka 5 timmar till 3,5. I praktiken har då kunnat konkurrera eftersom med de snabba och stora båtarna,  och resenärerna skulle gå i taket om restiden förlängs till vad som gällde i gamla tider.  Det här har givit bolaget två nya perioder 2007-2017 och nu senast till 2027. Under årens lopp har flera bolag utmanat, men det har alltid slutat med att Gotlandsbolaget efter något år står ensam kvar. En del i det hela är också att

Förmånligt avtal som betalar båtarna. Genom att staten i praktiken inte haft alternatic till gotlandsbolaget, har villkoren också blivit mycket förmånliga. En inte oväsentlig del är att statsbidraget bygger på att båtarna skrivs av på bara 10 år. Tittar man på andra bolag handlar det vanligtvis om 15-25 år för snabbfärjor och 25-35 år för konventionella färjor. Gotlandsbolagets två större färjor skulle kunna beskrivas som något slags mellanting. Men redan 15-25 är skulle förändra kalkylen dramatiskt. Kort sagt, företagets upplägg innebär att skattebetalarna subventionerar båtarna som efter 10 år kan säljas för långt mycket mer än skrotvärde. Och nu är åter nya båtar på gång, ja ni är med... Och de båtar som köptes i början på 2000-talet lär väl säljas?

Låg värdering, starka finanser. Värderingen är riktigt fin. Bolaget handlas till 80-85 % av bokfört värde (p/b) och till p/e 10-11, räknat på löpande helår. Och jag har aldrig sett ett rederi med så här stark balansräkning. Kassaflödet är religion för ägarfamiljens överhuvud som talar om att det är förklaringen till att bolaget överlevt.


Vad för mig att tveka?

Svåröverblickbar. Bolaget är inte helt lätt att följa i alla delar. Båtar ägs av bolaget och hyrs ut till dotterbolag, och det finns dotterbolag på Bahamas. Det är i princip omöjlig att se hur mycket man egentligen tjänar på gotlandstrafiken. Dessutom hyr man ut båtar. Man är heller inte så där värst transparenta, och det är nog för övrigt en del av affärsidén. 

Ägarbilden. Ägarfamiljen Nilsson kontrollerar mer än hälften av rösterna, och i praktiken verkar det vara 90-åriga överhuvudet och tidigare vd:n och ordföranden som fortfarande håller i trådarna. T ex klev han åter in i styrelsen 2012 för att kunna vara med och förhandla fram det nya och nu gällande avtalet med staten. Men vad händer sedan? Kommer tre syskon att kunna styra bolaget med samma tydlighet och innovativa förmåga?

Vitreous Glass - svårslagen högutdelare som snittar 10 % i direktavkastning


Tråkiga företag, under radarn, ja där kan man göra fynd. Vad sägs om krossat glas för att tillverka glasfiberull?

Det är där kanadensiska Vitreous glass har hittat sin nisch. En riktig solskenshisoria (mycket bra länk!) kan man sammanfatta, där företaget 1992 tog initiativet till att starta glasåtervinning i Alberta. Företaget tar emot glas från framför allt Alberta Liquor depot (Albertas systembolag) där man har ensamrätt till leveranserna, mot att man alltid tar emot oberoende av vilket behov man har. Glaset tvättas och krossas, och säljs sedan till tre olika producenter av glasfiberull. Tunga transporter innebär att transportkostnaderna i förhållandet till värdet blir höga, vilket gör att långväga aktörer inte kan konkurrera. Ett lokalt monopol kan man alltså säga. 

Fantastisk lönsamhet. Vitreous har en fantastisk lönsamhet, för närvarande, och de fyra senaste åren ett ROE på runt 40-45 % och innan dess kring 20-25 %. Och så ser det ut trots att man är skuldfria, och trots att vd tar en ordentlig del i vinstdelning. Lönsamheten påverkas starkt av hur stort lager man behöver hålla, och skuttet i ROE har den förklaringen i kombination med ökad omsättning från 2014. Omsättningen svänger lite från kvartal till kvartal, men visar ingen trend, och har stigit på sistone, med en fin rapport för ett par veckor sedan. 

you

Fantastisk utdelning. Större delen av kassaflödet delas ut, och de senaste 5 åren har direktavkastningen varit 7-13 % eller i snitt 10 %, och 9 % 2017. Det luriga är dock att företaget gör all utdelning som ”special dividend” (extrautdelning), vilket gör att utdelningsnivån inte fångas av screeners eller i sammanställningar. Det krävs alltså att man inte  är utdelningsjägare för att man ska hitta bolaget!

Stabilt ägande. Grundaren tillika VD:n sitter stabilt på 40-45 % av innehavet tillsammans med sin fru. Han verkar tro på sitt bolag helt enkelt. 

Svagheter och risker. Det här är en ren sedelpress, men man växer som sagt inte, vilket i mina ögon är en stor svaghet. En risk ligger såklart i att man är beroende av glasleveranser, och vad händer om användningen av glas som förpackningsmaterial minskar? Vin i PET-flaskor ser ut att utmana glaset, och öl/spritjätten Diageo verkar t ex på gång att helt lägga av med glasflaskorna. På senare tid är det också glasleveranserna som begränsat försäljningen. Men då befinner sig också Kanada i en byggboom där behovet av glasfiberull är stort. Där ligger också en annan risk, efterfrågan påverkas av hur snabbt hjulen i byggindustrin snurrar. Och sist, men inte minst, få och stora leverantörer och kunder är inte något jag uppskattar.

Jag är inte ute efter högutdelare, och jag vill att mina bolag växer. Jag skulle helst sett att kassaflödet i viss utsträckning använts till att expandera. Men om det nu inte är möjligt, så är det ju trots allt en fantastisk sedelpress. Mycket jag gillar, och inte minst, det är enkelt och ett riktig riktigt tråkigt lokalt monopol. Och man klarade dessutom finanskrisen helt opåverkade. Så, kunde inte motstå frestelsen, och jag har alltså som kunde läsas förra veckan plockat in bolaget i portföljen, till p/e 11-12. 

Vad säger du om krossat glas?

Disclaimer: aktier kan alltid sjunka i värde, och den fina historiken i bolaget är ingen garanti för framtiden.