söndag 6 maj 2018

Hamnar - en säker hamn?

 
Företag som förser samhället med en unik infrastruktur och gör sig oumbärliga blir lätt fina kassakor. Här finns hamnar, järnvägar, motorvägar och flygplatser. De sistnämnda går bort för mig av hållbarhetsskäl. Hamnarna finns representerade med en post i Logistec, med en tydlig fot på nordamerikanska östkusten. Dessutom med lovande resultat på slutet. Men är det den bästa investeringen i sektorn, eller gömmer sig något annat spännande där? Innan jag ger mig på att öka i Logistec vill jag undersöka saken. Så skannar av planeten.

Största hamnoperatören i världen är Hong Kong-baserade Hutchinson ports, med ett 50-tal hamnar i 26 länder, dock ingen i Nordamerika (!). I Stockholm driver man containerterminalen vid Frihamnen, och man kommer också att driva gods- och containerhanteringen i den nya hamnen Norvik. Lönsamheten är dock låg, och ROE på en handfull % gör mig helt ointresserad. 

Nya Zeeland är beroende av hamnar som få. Som ensam ö långt ute i havet finns inga andra vägar för att transportera större volymer. Inte minst handlar det om jordbruksprodukter. Med de här förutsättningarna blir hamnnäringen som sagt extremt viktig, och ingen annanstans (?) är det heller så enkelt att investera i näringen. Genomgående handlar det om hamnar som ägs och drivs av företag med någon av landets regioner som huvudägare, och där man valt att sätta en del på börsen.

Störst bland aktörerna är Tauranga, lokaliserad på den norra ön, och med ägarintressen i en rad andra hamnar. Marknadspositionen är stark, men lönsamheten imponerar inte, skuldsättningen är betydande, och det finns också en stor osäkerhet i vad som kommer att hända med den största konkurrenten Port Auckland, där planer finns på flytt. Flera alternativ har diskuterats, ett skulle kunna vara ny storhamn som ökar konkurrensen, ett annat att expandera den hamn (Northport) där Tauranga har ett 50 % ägande.  Den (nya) regeringen kommer utreda det senare alternativet.

För den som vågar satsa på att Northport tar en viktigare roll är Marsden Maritme Holdings ett intressant alternativ, med ett hälftenägande i Northport, och dessutom markintressen i området. Men nej, det är inget för mig. Jag vill inte att en investerings framtid ska hänga på osäkra politiska beslut, även om nog sannolikheten ökat med att landet fått en ny regering.

Southport, som namnet antyder landets sydligaste hamn. Företaget har en stark historik, balansräkning med små skulder, fint kassaflöde, och den bästa lönsamhet jag sett hos ett hamnrelaterat företag (ROE 20-25). Värt att notera är också att leasingkontrakten utanför balansräkningen är små, och absolut inte orsaken till den fina lönsamheten. Uppenbart har man lyckats uppnå sina marginaler med relativt små investeringar.  

Trots många aktörer inom hamnnäringen, och  diskussioner om samordning till någon annan hamn, har Southport fortsatt att leverera. En viktig faktor finns säkerligen i något av en monopolställning i leveranserna till och från Nya Zeelands enda aluminiumverk, lokaliserat i direkt anslutning till hamn. Här är dock osäkerheten inför framtiden stor, bland annat på grund av höga energipriser. Här avskriver jag också mitt intresse, trots att också skogsvarorna står för en betydande trafik.

Asien, och bortser då från Kina där bokföringskulturen tyvärr inte är att lita. Hittar framför allt West Port i Malaysia och i Filippinerna jätten International Terminal Services, och betydligt mindre Asian Terminals. Asian Terminals driver bland annat delar av hamnen i huvudstaden Manila på ett kontrakt till 2038. Bolaget växer snabbt och skuldsättningen som först kan skrämma handlar framför allt om framtida avgifter för hamnavgifter. Det händer dock mycket inom hamnsektorn i landet, och det är inte helt lätt att se konsekvenserna när nya hamnar tillkommer eller gamla byggs ut. Bolaget är billigt och priset pe 10-11 attraktivt, men det krävs en hel del analys för att bedöma riskerna. Men helt klart intressant. International Terminal Services är en global aktör med ett häftigt avtryck i Asien, Afrika och Latinamerika. Tillväxten är helt ok, men skuldsättningen är tyvärr väl stor i mina ögon. 

West Port driver större delen av verksamheten i Malaysias största hamn Port Klang, världens 12e största, nära huvudstaden Kuala Lumpur. Företaget har under många år utvecklats väl, men konkurrensen är hård från bl a Singapore, och nya hamnprojekt i landet kan heller inte uteslutas. 

Europa. I Europa finns stora Hamburger Hafen. Aktien kan handlas digitalt hos Avanza. Finansiellt och lönsamhetsmädsigt ser det helt ok ut, men tillväxten är obefintlig. Tittar man på kartan över hamnar inser man också att konkurrensen lär vara stor. Och där är mitt intresse borta. Irish Continental driver hamnarna i Dublin och på Nordirland, men då får man framför allt ett rederi. I Slovenien finns också ett intressant alternativ, men den verkar inte gå att handla hos Avanza i alla fall. Längre söderut finns grekiska Thessaloniki, som dock står och stampar, och nyligen noterade turkiska Trabzon port.

Afrika. Här finns franska Bolloré. Men det korta svaret: det ser inte intressant ut.

Sammantaget ja, även om många av bolagen har en riktigt stark marknadsposition idag, lever många med hoten om nya och utbyggda hamnar. Och finns mark osv för expansion? Ur dessa perspektiv är Logistec en bra kandidat med en mängd hamnar. Annars fastnar jag mest för Asian Terminals, kanske är det värt att göra en djupdykning? 

Vad säger du om att investera i hamnar?

8 kommentarer:

Aktieingenjören sa...

Typiskt område jag undviker. Infrastruktur lämpar sig bäst för bolag som har lite lägre avkastningskrav, goda möjligheter till belåning och tillgång till experter som bevakar marknaden.

Något skickligt Investmentbolag spm äger hamnar skulle kunna vara intressant men det är ingen bransch jag vill försöka med då det blir flr mycket jobb att vara konkurrenskraftig samtidigt som man ofta får betala rätt dyrt.

Gustav sa...

Hamnar är stabila men mitt stora frågetecken är hur de kan växa. Skulle man hitta någon hamn i rätt läge och mycket expansionsutrymme kvar...varför inte? Men generellt är de mer defensiva och i grunden ett fastighetsbolag. Kan dock vara ett bra inslag i vilken portfölj som helst.

Just Tauranga tittade jag på för några år sedan. Nu skulle något Filippinskt kanske vara närmare till hamns. Håller med om att Asian Terminal är mest intressanta efter Logistec.

Framtidsinvesteringen sa...

Nja, men det stämmer inte generellt, Asian Terminals (ROE 18-19 %, p/e 11) och Southport (ROE 25 %, p/e 19) är två exempel som jag tycker bevisar motsatsen. Och det är dessutom två bolag som inte stått och stampat omsättningsmässigt.

Framtidsinvesteringen sa...

Nja, tycker nog att det finns en viss skillnad mot fastighetsbolag. Ser det snarast som ett defensivt sätt att fånga en generell ökning i tillväxt/handel, utan att behöva värdera sektorer. Och tillväxten, en hel del handlar också om antalet kranar, och att effektivisera av/pålastning. Se Asian Terminals årsredovisning. Men visst, omkringliggande mark inte fel.

Tauranga har fördelen att man äger anläggningen, men prislappen är för häftig i förhållande till vad man får. Asian Terminals mest intressant som sagt.

Aktieingenjören sa...

Nja, Asian Terminals ser bra ut på den fundamentala sidan. Men ser man till stängningskursen varje år verkar den gått i sidled och pendlat mellan 10 och 13 $ de senaste 5 åren enligt morningstar samtidigt som direktavkastningen just nu är 3,5 %. Så där måste väl investerarna ha gjort sin hemläxa rätt väl då man prisade in en mycket fin utveckling fem år i förväg?

South Port känns som ett typexempel på de bolag jag vill undvika. För några år sedan kunde man få bolaget billigt pga den osäkerhet som rådde. Risken är troligen densamma nu men eftersom ekonomin går bra och kunderna finns kvar har finansmarknaden vant sig vid den och kursen gått upp. Investerare som ägt aktien har därför fått en god avkastning men det måste vägas mot risken de tagit även om den inte slagit till ännu.

Jaha sa...

Det finns fler intressanta projekt som tyder på att expansion av hamnverksamhet är att vänta. I Sverige är det främst utbyggnaden av Göteborgs hamn som står i fokus. På global nivå så är den stora snackisen utbyggnaden av Tuas i Singapore som även är transportnoden i Sydöstra Asien.

Framtidsinvesteringen sa...

Asian Terminals. Har svårt att se att marknaden gjort sin hemläxa. Andra hamnbolag som på det fundamentala ser betydligt sämre ut värderas långt mycket högre. I mina ögon ser det ut som under radarn.

Southport. Skulle säga att det är två saker som håller mig borta. En stor andel av omsättningen kommer från ett gigantiskt aluminiumverk i direktanslutning. De verkar inte säkra på sin framtid, det andra är (som på många ställen) att det diskuteras nya/utbyggda hamnar.

Framtidsinvesteringen sa...

Delar den bedömningen. Det komplicerar dock spelplanen en del. Utbyggnaden i Singapore får t ex direkt konsekvenser för Malaysia osv.

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.