torsdag 22 september 2016

Imvescor Restaurant Group: prisvärd kanadensisk restaurangkedja?

 
Fortsätter att leta aktier i Kanada, och hittar förvånansvärt många prisvärda och underanalyserade objekt. Baksidan är att många också har en låg omsättning på börsen, vilket kan förvåna.

På tur att få uppmärksamhet är restaurangkedjan Imvescor, med över 220 restauranger i östra Kanada, under varumärkena Pizza Delight, Mikes, Scores och Baton Rouge. Drygt hälften av restaurangerna finns i Quebec, och i princip alla enheter drivs som franchising.

Med en historia som trust, och med några knepiga år bakom sig, har företaget de senaste två åren fått ny fart. Ett program för att på olika sätt stärka franchiseorganisation och menyer har sjösatts, och parallellt pågår ett renoveringsprogram, där restaurangerna erbjuds stöd vid renovering. Och initiativen ser ut att ge resultat. För de senaste kvartalen har rörelseresultatet ökat med 10-15 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år, framför allt drivet av ökade intäkter från restaurangerna.


Kassaflödet utvecklas positivt, och finansierar investeringar och utdelning. Med hjälp av bl a nyemissioner har man också betalat av på skulderna så att man idag är i princip skuldfria. Utdelningen, som med dagens värdering ligger på knappt 3 % i direktavkastning, motsvarar ungefär halva nettovinsten eller kassaflödet från verksamheten (2015). Utdelningen bör alltså vara klart hållbar.

Det här är ett företag som just nu utvecklas fint, men trots att aktiekursen stigit kraftigt under året, ligger värderingen strax under låga p/e 15. Marknadspositionen är stark, åtminstone i Quebec, och den starka balansräkningen ger företaget möjlighet att framöver flytta fram positionerna genom något förvärv, och man talar i sammanhanget om Quebec.

En liten knorr på den här aktien är att två av storägarna vill att företaget säljs efter den fina uppgången (vilket man helt nyligen uttryckt i ett brev till ledningen!), eftersom man har problem med att avyttra på börsen p g a den låga omsättningen. Det här talar dels för att börsens värdering är mycket förmånlig, dels för att detta är en lottsedel. Och premien kan vara fin med tanke på den låga värderingen.

Tycker att det här ser intressant ut - kanske månadens sparpeng ska satsas här?

2 kommentarer:

Gustav sa...

Du hittar fina bolag! Det här ser ut som en turnaround med vinst, utdelning, ok värdering. Starka lokala varumärken borde vara stabilt. Enda invändningen är väl att de "lågt hängande frukterna" kan plockas först och efter något år eller två kanske det mesta enkla förbättringsåtgärderna är gjorda. Finns det tillräckligt mycket som driver bolaget framåt när problemen är åtgärdade? Men bolaget kan ju, som du är inne på... vara uppköpt eller värderas mycket högre innan dess!

Framtidsinvesteringen sa...

Tackar tackar! Har väl haft lite flyt på sistone :-) Bra kommentar, och det stämmer väl säkert att de här första åtgärderna är de enklaste, och att marginalinsatsen för framtida framgång blir större. Men den starka balansräkningen och det växande kassaflödet (borde uppdatera med kvartalen 2016, för de ser ännu bättre ut!) bör ge möjligheter att ytterligare stärka positionen i Quebec, få stordriftsfördelas osv. Och så finns ju uppköpschansen.

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.