torsdag 21 juli 2016

Starbucks saktar in

Starbucks presenterade på torsdagskvällen sin rapport för 3:e kvartalet. Rapporten visar att företaget fortsätter att sakta in. Omsättningen ökade med för Starbucks låga 7,3 % mot dryga 9 % föregående kvartal, vilket då mottogs mycket negativt av aktiemarknaden. (Noterbart är dock att omvandling av butiker i Europa till licensierade sänkte omsättning med några tiondelar, min beräkning). Marginalen landade på 19,5 % (+0,3), bland annat driven av verksamheten i Asien som även visade en kraftigt ökad omsättning främst tack vare de licensierade butikerna. Justerad vinst per aktie ökade med 17 %.

Något som är särskilt värt att notera är utvecklingen inom egna och befintliga butiker där tillväxten sjönk till 4 %. Tillväxten i antalet besök är utraderad sammantaget och hela ökningen beror av större inköp per kund. Värt att fundera på är hur förändringen av lojalitetsprogram påverkat, från ett som premierar besök, till ett som premierar större inköp?

Förutom Asien är det "Channel development", med försäljning av produkter i livsmedelsbutiker mm som går riktigt bra. Här ökade rörelseresultatet med 31 % jämfört med samma kvartal förra året och marginalen är hela 42,6 % (+7,1).

För hela året räknar man med en ökad omsättning på 10 %, så alltså bättre tillväxt att räkna med under Q4?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar