söndag 31 juli 2016

HDFC bank - världens bästa bank?


Jag är tveksam till att investera i bankaktier här hemma. Visst är direktavkastningen ofta god och man får mycket vinst för pengarna, men samtidigt är det till priset av en risk som är svår att värdera. Inte minst har fastighetspriserna eldats på av en extrem lågräntemiljö, och lånekarusellen snurrat på allt snabbare.  Så är det inte bara i Sverige, utan i flera av våra grannländer och i länder som Kanada och Australien. Det var en klart bidragande orsak till att jag för en tid sedan sålde kanadensiska Nova Scotia, och funderar på hur jag ska göra med australiensiska Westpac bank. Men nog om detta.

Har länge tyckt att Indien är ett intressant land att investera i. Landet har en ung och allt mer välutbildad befolkning, och visar sedan länge en hög tillväxt. Under 2015 växte landets ekonomi med 6,3 %, det vill säga nästan i nivå med den inbromsande kinesiska. De allra fattigaste är färre än för 25 år och medelklassen växer, även om det går saktare än vad kanske många förväntat sig. Potentialen är helt enkelt stor för framtiden.

Det är i den här kontexten HDFC bank finns. Banken, som idag är Indiens näst största privata bank, bildades 1994 av bostadsfinansieringsbolaget HDFC i samband med att landets banklagar liberaliserades. Det är alltså med västerländska mått mätt en väldigt ung bank. Banken riktar sig mot både privatpersoner och företag, men har en något större utlåningsvolym till privatpersoner. De enskilt största lånekategorierna där är billån, följt av personlån och huslån. De sistnämnda förmedlas från det gamla moderföretaget HDFC, som för övrigt fortfarande är den enskilt största aktieägaren med drygt 20 %. 
Banken har ungefär 4500 kontor i drygt 2500 städer, och har med det en god spridning över landet. Dessutom förmedlar mindre kooperationer, mot en avgift, bankens tjänster på landsbygden. Det är också i de delarna av landet som verksamheten växer allra snabbast.

HDFC bank kan sedan starten uppvisa en fantastisk tillväxtresa, som bara fortsätter. Kvartal efter kvartal visar banken upp en ökad omsättning på i storleksordningen 20 %. Då ska också tilläggas att Indiens inflation är högre än här hemma, cirka 5 %, men ändå. Och med en stabil räntemarginal på 4,2 - 4,4 % så ökar vinsten med samma storleksordning.

Och det här är en resa som banken gjort utan att tillväxttakten påverkat kvaliteten på bankens krediter. Problematiska krediter, Non Performing Assets (NPA), ligger stabilt runt en procent. Det kan jämföras med den största privata indiska banken ICICI som redovisar NPA på 5 %. HDFC:s kapitaltäckningsgrad enligt Basel III ligger på 15,5 %, vilket får betraktas som klart godkänt. Även kostnadsbilden är konkurrenskraftig, kostnad per inkomst är 45 %, vilket är i nivå med många större internationella banker. Banken satsar hårt på sina digitala tjänster, och över 70 % av transaktionerna genomförs idag på internet.

Men smakar det så kostar det. HDFC är en på alla sätt mycket imponerande bank, men prissättningen är också därefter. Med dagen kurs handlas aktien till över p/e 29. Bankens värdering har varit mycket hög över lång tid i kraft av att man levt upp till de mycket högt ställda förväntningarna. Samtidigt, med en tillväxt på 15 %, vilket är dagens siffra rensad från inflation, tar det 5 år att halvera p/e-talet. I kommentarer kring banken av olika årgångar är ofta slutsatsen att det inte är rätt läge just nu att köpa. Och så har det varit länge. Men ibland tror jag att man måste vara beredd att betala för kvalitet.

Direktavkastningen är mycket låg. Med den mycket höga värderingen, och en utdelningsandel på under 20 % är direktavkastningen låga 0,6 %. Utdelningen höjs dock kontinuerligt, senast med fina 19 %.

 Vilka är då riskerna (förutom den höga värderingen). Ja en stor del av förtroende ligger hos den nuvarande VD:n som lett banken sedan starten, och som om några år faller för åldersstrecket. En helt annan orosfaktor är hur banken kommer att klara sig vid en övergång från dagens högräntemiljö. Hur kommer räntemarginalen att se ut? 

Jag tror på banken. Även om det säkert kommer att kunna svänga, så är jag övertygad om att det här är en aktie som mycket väl kommer att fånga det indiska undret över tid. Och ja, jag skulle våga säga att det är världens bästa bank. I alla fall har jag inte ännu hittat någon i samma klass. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.