Status innehav


Obs! I vissa länder redovisar man bara halvårsvis, för mina nuvarande innehav gäller det: A2 milk (NZ), Italtile (ZA)


A2 milk (190904)

Senaste rapport: helår 2019
Senaste förändring: ökade i november 2019
Utdelning: företaget delar ännu inte ut
Resultatpresentation

Kommentarer: Företaget redovisade åter en mycket stark rapport med oförändrad tillväxttakt jämfört med föregående halvår (41 %), dock reagerade marknaden negativt, sannolikt därför att vinsten inte steg i samma takt. Marginalen har påverkats negativt av att man kraftigt ökat reklamkostnaderna, vilket man tidigare avisera. Tillväxten är starkast för modersmjölksersättning (+45 %), och geografiskt i Kina, där tillväxttakten också växte andra halvåret. Bolaget fortsätter att förbereda och testa expansion i fler asiatiska länder, och satsar hårt på expansionen i USA (där man dock fortfarande går med förlust). Dock lämnar man Storbritannien, men noterar att man kan tänka sig att återvända dit och till Europa i framtiden. Bolaget är skuldfritt, och har en betydande och växande kassa.

HDFC Bank (191029)

Senaste rapport: juli-september 2019
Senaste förändring i portföljen: minskade svagt sommaren 2019
Utdelningen: +15,4 % för 2019 jämfört med 2018, vilket ger 0,7 % i direktavkastning

Äldre rapporter

Kommentar till rapport: HDFC Bank redovisade åter ett starkt kvartal,  nettovinsten steg med drygt 26 % jämfört med motsvarande kvartal förra året.  Ränteinkomsterna (netto) ökade bara ca  15 %, vilket dock var över förväntan. Lånevolymen steg dock med (ca 19 %), liksom inlåningen på bankkonton (22 %). Kostnaderna steg i en långsammare takt än tillväxten (+17-18 %) och övriga inkomster (avgifter mm) steg kraftigt (+39 %). Dåliga lån var i princip oförändrade på 1,38 % jämfört med föregående kvartal. 

Värt att inte glömma: det kan finnas en viss osäkerhet inför  att vd går i pension nästa år, då en mycket stor del av bankens förtroende finns där.


Italtile (191218)

Senaste nyhet: uppdatering 5 mån 
Senaste förändring i portföljen: ökade i februari 2019
Utdelning: +8 % 2019, utöver det en extrautdelning som motsvarar 3,5 % direktavkastning. Sammantaget blir direktavkastningen 6-7 % för 2019 


Uppdatering: företaget redovisade en försäljningsuppdatering för de 5 första mån för verksamhetsåret (t o m 30 nov). Försäljningen i butiker ökade med 5 %, jämförbara med 2 %. Tillverkning redovisade plus minus 0 i tillväxt. Man beskriver förutsättningarna som ansträngda, men tror att det andra halvåret kommer att vara starkare, dvs vad man skrev i årsredovisningen.

Kommentarer till rapport: Bolagets redovisning är ännu inte fullt ut jämförbar mellan åren, då produktionen förvärvades under 2018, och det samtidigt gjordes en nyemission för att betala förvärvet. Sammantaget växte vinsten per aktie växte med 8 %. Detaljhandels omsättning steg med drygt 6 %, varav drygt 4 % för jämförbara butiker. Utvecklingen var marginellt svagare under andra halvåret. Av segmenten utvecklades fortsatt premiumsegmentet (Italtile), och budgetsegmentet (TopT) starkast. Det första beskrivs ha en tvåsiffrig tillväxt av vinst och försäljning, den senare en tvåsiffrig utveckling för jämförbara butiker och vinst. Mellansegmentet CTM behöll sina marknadsandelar, medan TopT och Italtile ökade. Utvecklingen i Östafrika var stark, och ytterligare expansion planeras.

För kommande år: 

We anticipate that the Group will deliver growth for the full year. Given the high base effect, we expect that growth in the first half is likely to be lower than growth in the second half of the year.


Kri Kri Milk (191130) 

Senaste rapport: halvår 2019 (januari-juni 2019)
Utdelningshöjning 2019: +30,4 %
Senaste förändring: ökade i december 2019

Äldre rapporter

Kommentar 9 månader. Det tredje kvartalet var betydligt starkare än det andra, och både omsättning (+19 %) och vinst (+17 %) visade styrkebesked. Tittar man specifikt på 3e kvartalet (egna beräkningar) såg det ännu mycket bättre ut, omsättningen ökade med drygt 30 % och vinsten med knappt 50 %. Tillväxten drivs fortsatt av exporten som vuxit omsättningen med över 36 % över 9 mån.

Kommentar halvår 1: Halvåret sammantaget var svagare än första kvartalet, bl a därför att glassförsäljningen drabbades av dåligt väder under "försäsongen". T o m augusti, alltså med två månader utanför rapporten, växte dock omsättningen för glassen med 6 %. Totalt fortsatte omsättningen att öka (+12 %, för H1), men vinsten följde inte med (+4 %). Bolaget lyfte fram att man satsat på kampanjer på hemmamarknaden, men säger inget om orsakerna på för exporten (av yoghurt) där marginalen försämrats både jämfört med första kvartalet och motsvarande period förra året (mina egna beräkningar). Min tolkning är att man drabbats av prispress, kanske i Storbritannien?


Vitreous Glass (191221)

Senaste rapport: juli-september 2019 

Utdelning 2018: 0,31 CAD motsvarande 8,6 % direktavkastning, vid kurs 3,60 CAD. (0,36 CAD 2018). Företaget delar ut som extrautdelningar, de senaste åren vid fyra och snarlika tillfällen. Årets första tre utdelningar, februari+maj+juli+november): 0,13+0,10+0,05+0,03 CAD (0,12+0,08+0,06+0,10 CAD)

Senaste ändring: ökade svagt i december 2019

Kommentarer till äldre rapporter

Kommentar till senaste rapport: Leveranserna sker sedan i juli åter till alla tre kunderna, efter att en kund temporärt pausat produktionen under några månader våren 2019. Omsättningen för kvartalet ökade (+6,4 %), beroende av prishöjning (+14,8 %) förklarat med att man tillfälligt köpt in dyrare glas från en annan leverantör, men sjunkande volym drog ner. Även justerat för den tillfälliga glasleverantören, steg glaspriset vilket påverkat bruttomarginalen negativt. Justerat för de tillfälliga glasleveranserna steg Cost of sales (exklusive avskrivningar) från 48 % till 52 %. Detta är något att ha ögonen på framöver, då det kan vara ett tecken på att tillgången på glas minskat. Glaslagret är nästan dubbelt så stort som för ett år sedan. 

Kassan är ungefär hälften så stor som för ett år sedan (ca 6 miljoner kr). Orsaker: den lägre försäljningen under våren, större lager, något större utdelning än föregående år, och en större maskininvestering (ca 1 miljon kronor). Bolaget delar ut ca 15 miljoner kr per år

2 kommentarer:

Northernlightsinvestment sa...

Ja, där var det inte mycket mimicry. Lycka till !!/Northern

Framtidsinvesteringen sa...

Nej inte mainstream... Tackar!!

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.