torsdag 22 december 2016

Nice system- vill man tjäna pengar på big data?

(Publicerade inlägget 2019-03-22i samband med z2036 skrev om bolaget)

Jag är nog inte den enda som reagerat på att det man precis sökt på dyker upp som reklam på nätet. Sedan jag för några veckor sedan gjorde mitt inlägg om den kanadensiska husbilsuthyraren CanaDream, har jag till exempel formligen blivit överöst av reklam från uthyrningsfirmor som vill hyra ut husbilar i Nordamerika.  För att bara ta ett exempel.

Jag har svårt för det här.  Företagen tränger rakt in i människors privatliv, och samlar information som vi inte har en aning om hur den kommer att användas. I bästa fall stannar det med träffsäker reklam, i sämsta fall kartläggs våra liv för helt andra syften. Sådana verktyg har jag ingen lust att tjäna pengar på, därför har jag också tvekat över det här inlägget.

Nice systems är något av en världsledare för den verktygslåda som det digitala kontrollsamhället behöver för att kunna fungera. Företaget har tidigare haft en verksamhet som spänt över både hård- och mjukvara, men har allt mer kommit att fokusera på mjukvarudelen. Som om en del i förändringen sålde man 2015 sina verksamheter inom videoövervakning och underrättelseverksamhet. Bland kunderna finns därför numera i första hand privata företag, med applikationer som spänner från bekämpning av ekonomisk brottslighet, till marknadsföring, och allt där emellan.

Nice systems Ltd bildades 1986 av en grupp israeliska militärer, och var inledningsvis riktat mot den militära sektorn. Snart såg man dock tillämpningarna i det civila samhället, och tog sig bland annat sig an verktyg för de enorma och växande mängder data som internet genererar. Företagets i sammanhanget långa historia har gjort att man också har skapat sig en stark marknadsposition. Som ett exempel har man enligt en helt färsk rapport nästan halva världsmarknaden för röstanalys, något som förefaller bli allt viktigare för den här branschen.

Som en del av omstöpningen av företaget har man helt nyligen lagt ett bud på de USA-baserade företaget inContact, med fokus på molnlösningar som ersätter traditionella call centers. Affären som förväntas avslutas under 2016, bedöms ge betydande verksamhetsfördelar, när Nice analysverktyg kan kombineras med InContacts programvara för molnkommunikation.

Om man bortser från egna värderingar och moraliska avvägningar, är det här nog en fin investering. Marknadspositionen är stark, och volymen lär fortsätta växa. Det senaste förvärvet förefaller helt rätt. Inträdesbarriärerna är i och för sig kanske inte gigantiska, men man har ett försteg framför andra aktörer som man förefaller ha vårdat väl så här långt. Man har också en bredd inom området som lär vara till fördel. Utöver det har man en fin ekonomi som skapar förutsättningar för fler strategiska förvärv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar