söndag 19 november 2017

Kassaflödet - något att ha koll på


Långsiktig investering skrev för några veckor sedan på temat, och det inspirerade. För mig är kassaflödesanalysen helt avgörande när jag tittar på ett bolag, det handlar nämligen om företaget kan generera kapital, både för tillväxt och utdelning, och hur man använder sina tillgångar.

1. Hur klarar man kapitalbehovet? Begreppet fritt kassaflöde är helt centralt här. Det handlar om rörelsens kassaflöde minus de löpande investeringarna. Det kapital som finns kvar för att betala utdelning, köpa tillbaka aktier, göra förvärv osv. I min analys är det viktigt att det fria kassaflödet är positivt, växande och täcker allt utom större förvärv. Man ska inte låna till utdelning och återköp av aktier, och man ska visa kraft att förvärva utan långsiktigt stigande skuldsättning.

2. Är resursanvändningen effektiv? Goda vinstmarginaler, och stigande vinst säger inte allt. Lagret ska omsättas och inte växa, pengarna från försäljning samlas in och omsättas. Växande lager kan antyda att man har en feldimensionerad produktion, växande fordringar att man har för långa betalningstider, eller i värsta fall kunder som har svårt att betala. Med ett svagt kassaflöde följer större kapitalbehov, och ofta högre skuldsättning.

3. Är vad det är. Resultaträkningen innehåller t ex poster som avskrivningar och (ibland) nedskrivningar, poster som kräver att bedömningar görs, i och för sig utifrån givna regelverk. Ibland hittar vi också vinst som inte kommer direkt från verksamheten, som vid avyttringar, men som ändå påverkar det ofta använda p/e-talet (pris/vinst). Här gäller det att att titta bakom innan man jämför. Liknande är det med balansräkningen där tillgångarna ska värderas. Kort sagt, resultat- och balansräkning är redovisningstekniska konstruktioner som det inom vissa ramar går att skruva på. Kassaflödet är vad det är: pengar in, pengar ut. 

Ett belysande exempel på hur en resultaträkning förutsätter bedömningar är Vitecs senaste kvartalsrapport, där man diskuterar vad som är en rimlig avskrivningstid för företagets utvecklingskostnader.

Ett starkt och växande kassaflöde visar i mina ögon tydligare än något annat att förutsättningarna finns där. Därför tittar jag först på kassaflödet.

Hur gör du?

7 kommentarer:

Phantas sa...

Jag önskar att det första jag tittade på var kassaflöde. Men hela finansvärlden älskar nyckeltal som PE eller varför inte EBITDA. Egentligen är det lite märkligt att sådana nyckeltal får en sånn stor betydelse.

Precis som dig tittar jag också på kassaflöde, tyvärr inte i första hand och jag har säkerligen, p.g.a. PE, sorterat bort något fint bolag som egentligen var intressant p.g.a. bra kassaflöde.

Framtidsinvesteringen sa...

De nyckeltalen har helt klart ett värde, men det krävs att man kikar ordentligt vad som finns bakom innan man lägger för stort värde på talen. Därför är också screening utifrån sådana tal vansklig...

Seg Gasell sa...

Tack för en bra genomgång! Tycker alltid det är knepigt att få en snabb bild av kassaflödet - och det kanske inte går?
Nyckeltalen på 4-traders lär väl inte säga tillräckligt, tex ROE och ROA, har jag hört?
Hur gör du, går du alltid in och fösöker se pengar-pengar ut i senaste rapporten?

Anonym sa...

Det första jag tittar på när jag hittar ett nytt bolag är FCF yielden eller ännu bättre OE yielden men något svårare att uppskatta. Om ett bolag yieldar 2 % (HM) och riskfria räntan ligger på ca 0,8. Då får man lite kassaflöde för nuvarande värderingen alternativt är kassaflödet svagt.... Kassaflöde kan ju svänga en del så tycker själv att man ska zooma ut och se flera år. Det operativa kassaflödet ska öka, annars ger investeringarna ingen eller dålig effekt. Viktigt är också att det täcker utdelningen (FCF). Man kan också sortera bort många bolag om man tittar på kassaflödet. Oscar Properties har gjort ganska fina vinster men kassaflödet är dåligt jämfört med andra bolag till och med negativt. Andra bolag kan vara helt utbombade men ha starkt FCF som täcker utdelningen oh återköp, tex Pandora med sina 6% DA och nästan 8% OE yield.

Anonym sa...

Glömde säga att guru focus är bra för snabb titt dock dyr tjänst. Tror även börsdata visar FCF för premium kunder.

Framtidsinvesteringen sa...

Nej nöjer mig inte med nyckeltalen hos t ex 4-traders (och knepigheten med ROE är för övrigt värt ett eget inlägg). Går själv in på bolagens redovisning, efter en snabbtitt hos t ex morningstar, och ofta är det rätt så lätt att göra en bedömning, och det bör som sagt göras över några år: växer (fritt) kassaflöde, betalar det utdelning och ev återköp, hur utvecklas rörelsekapitalet. Sedan har man en rätt så bra bild. Olika komplext såklart för olika (typer av) företag, men oftast inte så svårt tycker jag.

Seg Gasell sa...

Som du märker är jag lite seg i reaktionerna...;)
Stort tack för bra svar!!

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.